Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 10 วิธีเก็บเงินเล่นๆ พาชีวิตได้ดี มีเงินเก็บแน่นอน

10 วิธีเก็บเงินเล่นๆ พาชีวิตได้ดี มีเงินเก็บแน่นอน

0 second read
1
16,059

1. ใส่กระปุกที่เปิดไม่ได้

การหยอดเงินลงกระปุกออมสินเป็นตัวช่วยที่ดีในนการออมเงิน

และถ้านำไปหยอดกระปุกที่ไม่มีช่องสำหรับเอาเงินออกมานั้น

ต้องทุ บกระปุกทิ้งเท่านั้นจึงจะเอาเงินออกมาได้ นี่ก็เป็นสิ่งที่

ช่วยบังคับให้การออมของบรรลุผลเป้าหมายได้นะ ทำให้เรามี

เงินออมรออยู่ในกระปุกอย่ างแน่นอน แต่ก็ไม่สามารถหยิบเงิน

ออกมาใช้จ่ายในยามจำเป็นได้นะ

2. ให้เงินตัวเองใช้เป็นรายวัน

การจำกั ดรายจ่ายของตัวเองนั้น จะช่วยให้การใช้จ่ายในแต่ละวัน

ของเราลดน้อยลงด้วย เราต้องมีการวางแผนตั้งแต่เงินเดือนออก

แล้วตั ดแบ่งส่วนที่ต้องการออมเก็บไว้ เงินที่เหลือจึงนำมาเฉลี่ย

สำหรับไว้ใช้จ่ายในแต่ละวัน ข้อดีก็คือ เราสามารถกำหนดเงินออม

เองได้ แต่ข้อเสี ย เราอาจต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง เพื่อให้เงิน

พอใช้ในแต่ละวันนั่นเอง

3. บันทึกรายรับ รายจ่ายเป็นประจำ

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำนั้น จะช่วยให้เราเห็นเงิน

ที่ใช้จ่ายในแต่ละวัน ก ร ะ ตุ้ น ให้เกิดการออมเมื่อเห็นยอดใช้จ่าย

และช่วยในการตั ดยอดซื้อที่ไม่จำเป็นออกไปได้ เพราะมันจะช่วย

ให้การออมเป็นระบบมากขึ้น แบ่งค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วน ส่วนข้อเสี ย

ก็คือ บางทีเราอาจก ดดั นตัวเองจนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อใช้จ่าย

กับสิ่งที่เสี ยดายภายหลัง

4. สะสมเงินทุกวัน ตามวันที่

การเก็บเงินโดยเพิ่มมูลค่าตามวันขึ้นเรื่อยๆ วิธีนี้เป็นการเก็บเงิน

ตั้งแต่ต้นเดือน นับวันที่ 1 แล้วก็เก็บ 1 บาท จนถึงวันสุดท้ายของ

เดือน ข้อดีคือ เริ่มต้นด้วยตัวเลขน้อย ๆ จูงใจให้เราอย ากเก็บเงิน

แต่ข้อเสี ย ได้เงินเก็บน้อย เพราะครบ 1 เดือน จะได้มากสุดเพียง

470 บาทเท่านั้น เหมาะกับการเก็บครึ่งปีหรือรายปีมากกว่า

5. เก็บเฉพาะแบงก์ หรือเหรียญที่กำหนด

วิธีนี้เป็นวิธีที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่ างมาก ก็คือ การงดใช้

แบงก์หรือเหรียญบางชนิด เช่น บางคนไม่ใช้แบงก์ 50 บาทเลย

เมื่อได้มาจะต้องเก็บเท่านั้น หรือบางคนเลือกเก็บเหรียญ 10 บาท

ข้อดี จดจำง่าย ไม่มีการกำหนดต า ย ตัวถึงจำนวนเงินที่ต้องเก็บ

ในแต่ละวัน ข้อเสี ย หากได้รับเงินทอนเป็นแบงก์หรือเหรียญแบบ

ที่กำลังเก็บอยู่ การใช้จ่ายจะลำบากมากขึ้นกว่าเดิม

6. งดอาหารหรือสินค้าฟุ่มเฟือยประจำวัน

การออมที่ดีนั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเงินเหลือออม เหลือเก็บ

และการจะทำให้มีเงินเหลือเก็บนั้น จึงจำเป็นต้องตั ดค่าใช้จ่าย

บางอย่า งที่ไม่จำเป็นออกไปด้วย มีการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง

เช่น ลดกาแฟเหลือเพียงวันละแก้ว หรืองดขนมขบเคี้ยวหลัง

พักเที่ยง ข้อดี ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้มีเงินออมเพิ่ม

ข้อเสี ย รู้สึกว่าใช้จ่ายไม่คล่องมือ เพราะเกิดการตั ดการใช้จ่าย

บางส่วนออกไปนั่นเอง

7. กำหนดเงินเก็บตามเหตุการณ์

วิธีนี้ได้รับความนิยมมากสำหรับคนที่มีแรงบันดาลใจในบางอย่ าง

เช่น ชื่นชอบศิลปินหรือดารา จึงมีการกำหนดเงินเก็บอิงตามการ

ปรากฏตัวตามสื่อต่าง ๆเช่น ออกงานใหญ่ เก็บ 100 บาท โพสต์

สเตตัสลงบนสังคมออนไลน์ เก็บ 200 บาทงี้ เป็นต้น และข้อดีก็คือ

เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการออมควบคู่ไปกับการติดตามสิ่ง

ที่ชอบไปพร้อม ๆ กัน ส่วนข้อเสี ยนั้น เราไม่สามารถกำหนดเงิน

ออมได้ บางครั้งอาจต้องออมเงินเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บางคราว

อาจไม่ได้ออมเงินเลยก็มี

8. เก็บจากเศ ษเงินเดือน

เคยสังเกตมั้ยว่าเงินเดือนในแต่ละเดือนนั้นมักจะมีเศษเงินที่ไม่ลงตัว

หลังจากหักค่าประกันสังคมหรือกองทุนต่างๆไปแล้ว เงินส่วนที่เป็น

เศษนั้นให้เราเก็บไว้ และใช้เฉพาะยอดที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

ข้อดีก็คือ เรามีเงินเก็บสม่ำเสมอในทุกเดือน ข้อเสี ยนั้น บางครั้ง

ก็เก็บได้ในจำนวนที่น้อย

9. เผื่อเวลาตั ดสินใจก่อนซื้อของ

ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้ามูลค่าสูงสักชิ้นนั้น ควรห้เวลา

ในการทบทวนเสี ยก่อนว่าควรค่าแก่การเสี ยเงินมั้ย เมื่อแน่ใจ

แล้วว่าเราอย ากได้มันจริง ๆ จึงค่อยตกลงซื้อ รวมถึงลองมอง

หาโปรโมชั่น หรือลองเทียบราคาหลายๆร้านดูก่อน ดูโปรโมชั่น

บัตรเครดิต บัตรสมาชิกต่าง ๆ เพื่อให้การใช้จ่ายถูกลงด้วย

ข้อดีก็คือ การซื้อของจะได้สิ่งของที่อย ากได้จริง ๆ ไม่ใช้ซื้อ

มาทิ้งเฉย ๆ ข้อเสี ย ต้องใช้ความอดทนและการหั กห้า มใจ

ระหว่างพิจารณา รวมถึงสินค้าบางชิ้นอาจจะหมดลงก่อนได้

10. เปิดบัญชีฝากประจำ

การเปิดบัญชีฝากประจำนั้น ควรเปิดบัญชีแบบถอนออกมาไม่ได้

ผู้เปิดจะต้องฝากเงินให้ครบตามที่กำหนด อาจมีการให้ธนาคาร

หักเงินอัตโนมัติจากเงินเดือนเลย ข้อดี สะดวกในการฝากเงิน

ธนาคารจะดึงเงินบางส่วน จากเงินเดือนไปเก็บไว้ให้ ข้อเสี ยคือ

อาจเกิดปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …