Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 10 วิธีเก็บเงิน แบบหลอกๆ ที่ทำให้มีเราเงินเก็บได้จริง

10 วิธีเก็บเงิน แบบหลอกๆ ที่ทำให้มีเราเงินเก็บได้จริง

0 second read
2
76,398

1. เอาเงินไปซ่ อน

วิธีแรก ฟังแล้วก็อาจแป ลกปร ะห ลาดไปนิด แต่การที่เราทำให้ตัวเองนั้น

ไม่เห็นว่าเรามีเงินอยู่จำนวนเท่าไหร่ ก็จะทำให้เราไม่อย ากใช้เงินมากขึ้น

โดยเพื่อนๆสามารถทำการแยกบัญชีเงินเก็บไว้อีกธนาคารหนึ่ง และบัญชี

ใช้จ่ายไว้ในอีกธนาคารหนึ่ง ทำให้มันเป็นเรื่องย ากเพื่อที่เราจะได้มองเห็น

มูลค่าบัญชีของตัวเอง แถมยังทำให้เรานั้นมีเงินได้มากขึ้นด้วย

2. ทำให้เหมือนการเล่ นเก ม

เวลาที่เราได้เงินทอนมาเป็นเศษเหรียญ หรือแบงค์ย่อยๆ เช่น แบงค์ยี่สิบ

ที่เราไม่ค่อยได้ใช้ พอกลับบ้านก็ให้นำเงินเหล่านี้มาหยอ ดกระปุกไว้ด้วย

พอถึงทุกๆสิ้นเดือน ก็ให้เอาเ งิ นจากกระปุกตรงนั้นไปเข้าบัญชีเงินฝากไว้

การทำเช่นนี้เป็นประจำ ก็จะทำให้เรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นด้วย

3. เก็บส่วนต่างเมื่อเงินเดือนขึ้น

ถ้าสมมุติปีนี้เราได้ขึ้นเงินเดือนสัก 5,000 ก็ให้เก็บเงินจำนวนนี้เพิ่มในบัญชี

เงินฝากไว้ด้วยยิ่งดี เพราะถ้าหากเราไม่ได้มีเหตุจำเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินเพิ่ม

ก็ออมเงินตรงนี้ไว้ สำหรับตอนเกษียณก็จะมั่นคงมากกว่านะ

4. ใส่กุญแจ ล็อ กไว้เลย

ถ้าหากเรามีเงินส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว แล้วคิดอย ากจะออมเงินก็ให้

นำเงินส่วนนี้ไปเก็บไว้ในที่ๆถอนออ กย าก เช่น เก็บเงินแบบฝากประจำ

ที่จะถอนได้ก้ต่อเมื่อครบตามกำหนดว่ากี่ปีๆ ถึงจะถอนออกมาได้นั่นเอง

5. ออมเ งิ นโดยอัตโนมัติ

คนเราจะมีแค่ความตั้งใจอย่ างเดียวมันไม่พอหรอกนะ เราควรวางแผนทาง

การเงินให้เป็นเรื่องอัตโนมัติเลย โดยที่เราแทบไม่ต้องมานั่งป ว ดหัวคิด

ในทุกๆเดือนว่าจะต้องออมเงินยังไง ออมเท่าไหร่ ให้เราลองเข้าไปคุยกับ

ธนาคารแล้วขอให้เขาหักเงินเก็บเข้าบัญชีโดยอัตโนมัตินั่นเอง

6. ใช้ แอปช่วย

เราสามารถใช้แอปที่จะคอยติดตามการใช้งานของเราว่ามีการถอน โอน หรือ

จ่ายกันไปอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถออมเ งิ นได้ทุกเม็ดทุกหน่วย

7. เอาเงินโบนัสมาเก็บ

ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัส เงินที่ได้จากการคืนจากภาษี หรือการได้เงินพิเศษ

จากที่ใดๆก็ตาม ถ้าเพื่อนๆอย ากเก็บเงินให้ได้เพิ่มขึ้น การออมเงินเพิ่มใน

ส่วนที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ก็จะทำให้เราออมเ งิ นได้มากขึ้นด้วย

8.เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นการออมเ งิ น

ถ้าหากเรามีการยกเลิกค่าใช้จ่ายบางอ ย่ างออกไป เช่น เปลี่ยนโปรมือถือ

ให้ถูกลง หรือ การยกเลิกเคเบิ้ลทีวี แน่นอนว่าเราจะต้องมีเ งิ นเหลือใช้

เพิ่มขึ้นแน่นอน เราสามารถเอาเงินส่วนนี้มาเข้าบัญชีเงินฝากได้ด้วย

9. เก็บสะสมคะแนนจากบั ต รเ ค รดิ ต

ถ้าหากเพื่อนๆ มีบัครเครดิต และใช้บัตรเครดิตที่มีเครดิตเงินคืนให้ด้วย

ก็ให้เอาเงินที่ได้จากส่วนนี้ไปเข้าบัญชีเงินฝากไว้ด้วยดีกว่า

10. ตั้งชื่อให้แต่ละบัญชี

เวลาที่เราเปิดบัญชีเงินฝากแต่ละที ชื่อบัญชีก็จะเป็นชื่อเราหรือเป็นเลขบัญชี

และมันดูน่าเบื่อสุดๆเลยใช่ไหม ยิ่งถ้ามีหล า ยบัญชีแล้วด้วยก็ยิ่งสับสนไปใหญ่

ว่าแต่ละบัญชีใช้ทำอะไร ทางที่ดีนั้น ให้เขียนไว้หน้าสมุดบัญชีแต่ละบัญชีเลยว่า

บัญชีนี้ใช้สำหรับทำอะไร เช่น ไว้ไปเที่ยว ไว้จ่ายภาษี ไว้ซ่อมรถ เป็นต้น

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …