Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 12 ข้อคิดเตือนใจจะอยู่อย่ างไรให้มีความสุขในวัยชรา

12 ข้อคิดเตือนใจจะอยู่อย่ างไรให้มีความสุขในวัยชรา

10 second read
0
1,226

1 : ใช้ชีวิตโดยรักษา ความเป็นธรรมดาเอาไว้

อย่ ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิต อยู่อย่ างธรรมดา เรียบ ๆ ง่าย ๆเ พ ร า ะจะยิ่งใหญ่ มาจากไหน เกษียณแล้ว

ทุกอย่ างสูงสุดคืนสู่สามัญ ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เ พ ร า ะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว

2 : ยึดถือคำว่า “ประโยชน์สุข” เป็นเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์ อย่ าทำอย่ าคิดทำให้ทำ แต่สิ่งที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายสิ่ง ที่เราจะได้รับคือความสุข

3 : อย่ าลืมเอาจิตไป พักผ่อนบ้าง

หลายคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลา หาแต่ความสุข ทาง “กาย” พากายไปเที่ยวไป พักผ่อนไปสูดอากาศไป กินอาหารดี ๆ

แต่กลับละเลย ไม่คิดที่จะเอาจิตไป พักผ่อน ทั้งที่กายกับจิตนั้น สัมพันธ์และ มีอิทธิพลต่อกัน

4 : ใช้ชีวิตอย่ างมี “สติ”

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติ ในการกินแทนที่ จะกินตามใจปาก สนองความอย ากของตัวเองแล้วต้องให้หมอจ่ายย  าลดไขมัน

ลดน้ำตาลทำไม เราไม่ลองหันมาลดที่ “ปาก” ของตัวเองด้วยการใช้สติ ในการพิจารณา อย่ างมีเหตุ มีผลทุกครั้ง ในการกิน

5 : น้อมนำหลักเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิต โดยมี“เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง

เหตุผลเป็นผลผลิต ของปัญญา ดังนั้นจึงต้องรักษาศีล เสียก่อน และมีสติสมาธิผลสุดท้าย จะทำให้เกิด

การพิจารณา โดยใช้ปัญญา เป็นที่ตั้งเมื่อดำเนิน ทุกอย่ างด้วย เหตุด้วยผล ก็จะเกิด ความพอเพียง

6 : ฝึกการให้โดยไม่หวังผล ตอบแทนด้วยหลัก “ทาน” ของทศ  พิ ธ ร าชธรรม

เกษียณแล้วอย่ าเอาแต่อยู่บ้านเฉย ๆ แต่ให้พย  าย  ามหา เรื่องช่วยคนโน้นคนนี้เท่าที่ร่างกายของเรา จะทำได้

รักษาร่างกาย ให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

7 : ฝึกระลึกถึง “มรณานุสติ”

ใคร ๆ ก็ เสียชีวิต ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องเจอ การเสียชีวิต เท่าเทียมกัน หมดทุกคนเมื่อมองเห็นการเสียชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา

จะทำให้เรานิ่งกับการเสียชีวิต

8 : ร่าเริงรื่นเริงคึกคักครึกครื้น

คาถาที่ว่านี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งเสมอ เ พ ร า ะจิต เป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลา มองเห็น

ทุกอย่ าง เป็นเรื่องสนุก จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อตัวเราร่าเริงยิ้มแย้ม แจ่มใส

บรรย  ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่ อยู่กับเรา ก็รื่นเริงไปด้วย

9 : อักโกธะหรือความไม่โกรธ

เป็นอีกหลักข้อหนึ่ง ใน ทศ  พิ ธ ร า ชธรรม เ พ ร า ะเมื่อโกรธแล้ว มักจะเสียหายหากคุมอารมณ์ไม่อยู่ ในเรื่องไร้สาระ

เมื่อไหร่ ก็ตามที่มีเรื่อง มากระทบใจแค่ลองพลิกอารมณ์ มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ ทุกอย่ างก็จบ

10 : อวิโรธนะคือ การดำรง อยู่ในความถูกต้องเสมอ

เป็นหลัก ท ศ  พิ ธราชธรรมที่ต้องรักษา ให้มั่นหากอย่ างปฏิบัติ ตามในหลวงรัชกาลที่ 9โดยยึดหลักธรรมะ ที่ต้องมี

ทั้ง 2 อย่ าง คือทั้งความดี และความถูกต้องเ พ ร า ะบางอย่ างดี แต่ไม่ถูกต้อง บางอย่ างถูกต้องแต่ไม่ดี การกระทำ

ของเราต้องตรวจสอบ อยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมหรือ เปล่านั่น คือดี และถูกต้องหรือเปล่า

11 : รักษากายและจิต

ผู้สูงอายุต้องรักษากายให้ดี เ พ ร า ะเงินทอง ไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกิน

ที่เราไม่ได้ใช้เรื่องจิต ก็สำคัญเช่นกันต้องโปร่งใสอย่ าไป ขุ่นมัวโดยที่ไร้ ประโยชน์ คำนึงไว้ว่าเวลาอยู่ในโลกนี้

สั้นแล้วดังนั้น อย่ าเสียเวลา เป็นทุกข์แต่ให้ E n j o y l a s t m i n u t e

12 : อย่ าหยุดทำงาน

เกษียณแล้วอย่ าเอาแต่นั่ง ๆ นอน ๆ เ พ ร า ะเมื่อไหร่ ที่เราหยุดทำงานร่างกายของเราก็จะหยุดตาม ลงไปด้วย เหมือนรถ

ที่จอดเฉย ๆ สตาร์ทไม่ติด ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งว่าอย่ าหยุดด้วย จิตและกาย ก็อย่ าหยุดด้วย

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …