Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 13 สิ่งผู้หญิงเก่งต้องมี ถึงแก่..แต่ไม่หยุดเก่ง

13 สิ่งผู้หญิงเก่งต้องมี ถึงแก่..แต่ไม่หยุดเก่ง

0 second read
0
1,471

1 : อย่ าหยุด “หาเงิน”

พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เงิ นไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอกจากนั้น

ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงิ นใช้ได้เอง

2 : อย่ าหยุด “ทำสิ่งที่ชอบ”

เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเสี ยเถิด

3 : อย่ าหยุด “กตัญญู”

คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนและคนกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

4 : อย่ าหยุด “สวย”

จงสวยตามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อย่ าได้ปล่อยตัวเองโทรมจนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ด ข า ด

5 : อย่ าหยุด “ทำบุญสร้างกุศล”

เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อันเป็นความสุข ที่แท้จริงของชีวิต

6 : อย่ าหยุด “ท่องโลกกว้าง”

นอกจากความสุข ที่ได้บินออกไปนอกรัง สู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆ จากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย

เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

7 : อย่ าหยุด “ทำงาน”

มาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไป เ สี ย แล้ว

8 : อย่ าหยุด “เล่นกีฬา”

ออกกำลังกาย เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ใน ร่ า ง กายที่แข็งแรง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

9 : อย่ าหยุด “ออม”

ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้นฝากธนาคาร ออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้อทอง ซื้อที่ดิน

ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

10 : อย่ าหยุด “ฉลาด”

จงอย่ าหยุด อ่ า น เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

11 : อย่ าหยุด “คบเพื่อน”

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลา ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ ได้พูดคุยรำลึกความหลัง

อย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

12 : อย่ าหยุด “หาของอร่อยกิน”

การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไปเพราะเรารู้จัก เ ส พ อย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

13 : อย่ าหยุด “รักตัวเอง”

เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเองเราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง

และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

 

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …