Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 15 ทริคที่ควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

15 ทริคที่ควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

0 second read
0
2,998

ใครๆ ก็อย ากมีเงินเหลือ แต่พอถึงขั้นลงมือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน บางครั้งรู้ตัวอีกทีก็เผลอใช้เงินจนเหลือเงินเก็บนิดเดียวเพื่อ

สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต กับ 15 วิธีเก็บเงินดีๆ ที่คุณควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

1 : ลดรายจ่ายเรื่องเสื้ อผ้า

เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเป็นเงินเข้ากระเป๋า รวมไปถึงเสื้ อผ้าที่กำลังล้นตู้อยู่หลายคนมีเสื้ อผ้าเยอะมาก แต่ใส่ไปไม่ถึง 50

เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด แนะนำว่าให้ตัดใจแล้วนำไปขายต่อ

2 : ตั้งต้นด้วยเงินออม

หลายคนคิดว่าเงินเก็บหรือเงินออม คือเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย รายได้ – รายจ่าย = เงินออม ซึ่งถูกต้อง แต่ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้น

ที่ดีสำหรับคนที่อย ากเก็บเงินให้ได้อย่ างมีวินัยเราไม่ควรมองเงินออมเป็นเงินเหลือ แต่ควรมองเป็นเงินที่ถูก “จัดหมวดหมู่”

เอาไว้ว่านี่คือเงินออมโดยเฉพาะเราควร แยก เงินออมเก็บเอาไว้ก่อน แล้วค่อยใช้จ่ายตามงบประมาณที่มีนั้นเอง

3 : ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ร้านค้าหลายร้านมักมีสิทธิพิเศษให้เมื่อเราไปช้อปปิ้ง ก็ขออย่ าละเลยสิทธิพวกนี้เ พ ร า ะบางทีคุณอาจได้รับเช็ คของขวัญ

บัตรกำนัลดีๆ ที่ทำให้ประหยัดเงินไปได้อีกเยอะเลย

4 : ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ที่ควรลงทุนเพื่อความสะดวกสบาย และควรตระหนักถึงการประหยัดพลังงานด้วย เ พ ร า ะการประหยัดค่าไฟ

ก็ช่วยคืนเงินในกระเป๋าได้

5 : งบประมาณควรแบ่งประเภทและลำดับความสำคัญ

จากข้อที่แล้วจะช่วยให้เราเห็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดหลัง แยกเงินออมที่คาดหวัง ทั้งนี้เมื่อลงมือจริง หลายครั้งก็จ่ายไม่ได้

จริงตามที่ตั้งใจเ พ ร า ะมักจะจ่ายให้กับ ‘สิ่งที่ไม่สำคัญแต่เกิ ดขึ้นก่อน’ เช่น จ่ายให้กับค่าอาหารที่อย ากทานในแต่ละวันก่อน

จนลืมคิดไปว่ามีส่วนที่สำคัญที่จะตามมาในช่วงปลายเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าผ่อนสินค้า เป็นต้น

6 : ค่าอาหาร รายจ่ายประจำที่ลดได้

การประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนนี้ให้มากขึ้นสำหรับการลดรายจ่ายค่าอาหารมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น ทำอาหารทานเองการทำอาหาร

ทานเองประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าซื้อทานโดยเฉพาะถ้าเป็นครอบครัวหลายคน ราคาต่อหัวก็จะประหยัดมากขึ้น

7 : ยกเลิ กการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้

อย่ างฟิตเนสที่สมัครไว้เ พ ร า ะอย ากหุ่นดีอย่ าลืมว่าคุณสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิกในภายหลังได้ถ้าไม่ได้ไปจริงๆก็ยกเลิก

ไปก่อนก็ได้

8 : หยุดใช้บัตรเ ค รดิ ต ‘จ่ายล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีความจำเป็น’

เ พ ร า ะความสะดวกของบัตรเครดิตก็ทำให้ใช้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้จนทำให้เก็บเงินได้ไม่ถึงเป้าหมายเทคนิคง่ายๆ ในการ

ยับยั้งชั่ งใจ เขียนข้อความเตือนตัวเองบนกระด าษเล็กๆแปะบนบั ตรเ ค รดิ ตเอาไว้เลย เป็นข้อความเตือนใจให้คิดก่อนซื้อ

9 : อย่ าซื้อเสื้ อผ้าราคาถูก

อีกจุดสำคัญที่ช่วยอุดรอยรั่วจากรายจ่ายในการซื้อเสื้ อผ้าก็คือการเลือกเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุคุณภาพดีเ พ ร า ะเมื่อคุณซื้อเสื้ อผ้า

ราคาถูกที่เนื้อผ้าไม่ดี หรือการตัดเย็ บไม่ดีจะทำให้เสื้ อผ้าเหล่านั้นเสื่ อมสภาพเร็วหลังจากซักไปเพียงไม่กี่ครั้ง

10 : อย่ าบ้ าสะสม

ของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ แต่อย่ างไรก็ตามใครที่เป็นนักสะสมก็มักจะเต็มไปด้วยรายจ่ายที่รั่ วไหลถ้าคุณไม่หยุด

ตัวเองเลย เมื่อมองย้อนกลับมาอีกทีอาจพบว่ามีของสะสมอยู่เต็มบ้านไปหมด แต่เงินในบัญชีกลับว่างเปล่า

11 : สนุกกับความบันเทิงง่ายๆ

การไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า หรือเที่ยวข้างนอกจะทำให้พบกับสิ่งล่อตาล่อใจมากมายจนจ่ายเงินไปในจำนวนมากกว่าที่ตั้งใจ

เอาไว้ ลองมีสักวันที่คุณสร้างความสุขและความบันเทิงง่ายๆ ได้ที่บ้าน อย่ างฟังเพลง ดูโทรทั ศน์ อ่ านหนังสื อเป็นอีกเทคนิค

เล็กๆ น้อยๆ ในการลดรายจ่ายเรื่องความบันเทิง

12 : เลือกบัญชีธนาคาร ด อ กเบี้ ยดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการฝากเงินทั่วไป แบบการเลือก แยก บัญชีแบบอัตโนมัติบัญชีก็สามารถสร้างวินัยการออมได้

เหมือนกันจะได้ไม่ต้องกั ง ว ลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือยัง

13 : อย่ ามีเฉพาะออมทรัพย์

ลองฝากประจำ หรือลงทุนแบบ แยก อัตโนมัติบัญชีเพื่อสร้างวินัยการออมจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือฝากเงินเข้า

ธนาคารแล้วหรือยัง ซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการไปถึงเป้าหมายการออมที่วางไว้ด้วย

14 : ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเสี ยบ้าง

การโดยส ารด้วยรถสาธารณะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มาก และยังช่วยประหยัดพลั งงานแทนการขับรถยนต์ส่วนตัวด้วยหรือ

ลองซื้อบัตรรายเดือนของรถไฟฟ้า รถเมล์ ก็จะพบว่าค่าโดยสารยิ่งราคาถูกลงไปอีก

15 : อย่ าเพียงแค่ประหยัดเงิน

การออมเป็นสิ่งทีดี โดยควรตั้งเป้าหมายในการออมระยะสั้น เช่น ออมให้ได้ 300 บาทหรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์จะทำให้ไม่ รู้สึก

หนักเกินไปและมีกำลังใจในการเก็บเงินและควรวางแผนการเกษี ยณให้เร็วที่สุดอย่ าเพียงแค่ทำงานไปทุกๆ เดือน ทางที่ดี ให้

ลงทุนในกองทุนเอาไว้บ้างเพื่ออนาคต

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …