Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 20 วิธี พ้นจากความจน มีกินมีเก็บได้ใน 1 ปี

20 วิธี พ้นจากความจน มีกินมีเก็บได้ใน 1 ปี

16 second read
2
49,511

1.แบ่งเงินไว้ใช้เป็นส่วนๆ

ใครที่ทำอาชีพแล้วสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองสม่ำเสมอ แต่ก็ไม่รวยสักดี

ให้ลองแบ่งเก็บแบ่งใช้ดูดีกว่าไหม อย่ างเช่น หาเงินได้วันละ 500 บาท

หักเงินไว้เก็บ 300 บาท ส่วนอีก 200 บาทนั้น เอาไปใช้ซื้อข้าว หรือใช้

เดินทางไปทำงาน เพียงเท่านี้คุณก็จะมีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตแล้ว

2.ไม่ ย่ อท้ อ

บนโลกนี้คงไม่มีใครหรอก ที่ไม่เคยท้ อแ ท้ต่ออุ ปส รรค เลย ดังนั้นแล้ว

ให้นำความผิ ดพล าดที่เคยมีมาไว้เพื่อเป็นบทเรียน และคงไม่มีใครหรอก

ที่จะประสบความสำเร็จได้ โดยที่ไม่เคยทำอะไรผิ ดพ ล าดมาก่อนเลย

แต่คนจะเป็นเศรษฐีได้นั้น ส่วนใหญ่เขาต้องถามตัวเองเมื่อมีสิ่งที่ผิ ดพ ลาด

เกิดขึ้น นั่นก็คือ เราได้เรียนรู้อะไรจากความผิ ดพล าดนี้บ้าง เมื่อได้คำตอบ

แล้ว ได้บทเรียนแล้ว ก็อย่ าทำพลาดซ้ำอีก พร้อมมุ่งไปที่เป้ าหม ายต่อไป

3.ไม่เห็นแก่ตัว

ส่วนใหญ่คนจนมักชอบมองคนรวยว่า เป็นคนเห็นแก่ตัว แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง

คนที่จะเป็นเศรษฐีได้นั้น จะต้องสร้าง เ นื้ อ สร้างตัวมาตั้งแต่ต้น ผ่านความ

เห น็ดเห นื่อยย ากลำบาก พอได้มาถึงจุดที่ตัวเองเป็นเศรษฐีแล้ว คนๆนั้น

มักจะเห็นคุณค่าในการสร้างผลประโยชน์ให้คนอื่น ไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัว

แต่แค่ไม่ยอมให้คนอื่นมาเอาเปรียบก็เท่านั้น และคนรวยเหล่านั้นส่วนมาก

ก็มักเป็นคนที่จิตใจกว้าง เปิดใจรับฟังคนอื่นอยู่เสมอ

4.ตั้งเป้าหมาย

ก่อนจะลงมือทำอะไรก็ตาม ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน เพราะถ้าไม่มี

เป้ าหมายก็ไม่สามารถวางแผนการเดินหน้าได้ ดังนั้น คนที่ร่ำรวยได้นั้น

ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญเเต่อย่ างใด แต่มันมาจากการที่คนเหล่านั้น

มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้

5.สร้างคุณค่าในการทำงาน

คนที่จะรวยได้นั้น ต้องสร้างคุณค่าในการทำงานให้มากกว่าคนทั่วไป

ถึง 2-3 เท่า ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการใส่ใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงาน

เล็กๆน้อยๆ ก็ตาม หากคุณเห็นคุณค่าในงานชิ้นนั้น เมื่อคุณทำมันแล้ว

ก็ต้องทำมันให้ออกมาอย่ างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนั้นแล้ว

พวกเขาก็ยังเลือกสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการลงทุน ค้นหา ค้นคว้า

หาความรู้ตลอดเวลาอีกด้วย

6.ตอบรับทุกงาน

ทุกงานในโลกนี้ ช่วยทำให้คุณพิสูจน์ตัวเองได้ ถ้าหากคุณกล้าที่จะ

ตอบรับในสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต สิ่งนั้นแหละที่มันจะตามมาด้วยผล

ตอบแทนอันแสนมหาศาลเลยทีเดียว

7.อย่ าให้ใครมาห ล อ กได้

ในทุกๆงาน ทุกๆอาชีพนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสี ย ที่สำคัญเลยก็คือ

ผู้บริหารทุกคนย่อมต้องการผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้นแล้ว

ก็อย่ าเอาตัวเองไปให้คนอื่นหลอก

8.ว่างเป็นไม่ได้

ทุกคนมีเวลาว่างเป็นของตัวเอง ทั้งวันหยุดหรือเวลาหลังเลิกงาน

และก่อนไปทำงาน ซึ่งเวลาว่างเหล่านี้ทุกคนสามารถนำมาสร้าง

เม็ดเงินได้ด้วยการทำอาชีพเสริม เท่าที่เวลาว่างคุณทำได้

9.ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่ าง

คนที่ขยันทำงานมากกว่าหนึ่งอย่ าง ก็จะมีรายได้ถึงสองทางเลย

เรียกได้ว่าในแต่ละเดือนนั้น คุณได้เงินมากกว่างานประจำเสี ยอีก

ฉะนั้น ลองตั้งใจทำงานและขยันให้มากกว่าเดิม ด้วยการหาอาชีพ

เสริมที่พอจะทำได้ เชื่อเถอะว่าทำมากได้มากทำน้อยได้น้อย

10.ท้าทายความ เ สี่ ย ง

คนจนที่อย ากรวย ส่วนใหญ่จะกล้าทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ

จนในบางทีอาจดูเหมือนเป็นคน บ้ า และความกล้า บ้ า บิ่ น นั้น

จริงๆ แล้ว ถ้าเกิดจากความเข้าใจอย่ างถ่องแท้ คุณก็จะเข้าใจ

ความ เ สี่ ย ง จึงทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

11.รู้จักปฏิเสธบ้าง

บางครั้งการปฏิเสธไม่ได้ทำให้ใคร ต า ย หรอก โดยเฉพาะถ้า

ปฏิเสธในเรื่องของการเสี ยเงินไปกับเรื่องที่ไ ร้ส าระหรือไร้ประโยชน์

เช่น หยุดไปงานสังสรรค์ หยุดจัดปาร์ตี้ หยุดไปชอปปิ้ง เป็นต้น

แถมยังช่วยให้คุณมีเงินเก็บได้อีกด้วย

12.สร้างความเชื่อมั่น

คนเราถ้าไม่มีความเชื่อมั่น ชีวิตก็คงไม่มีประโยชน์อะไร ดังนั้นแล้ว

ใครที่เหนื่ อยกับงาน หรืกำลังท้ อแ ท้กับงาน ลองสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับตัวเองดู ว่าเดือนหน้าเงินเดือนต้องขึ้นนะ ปีใหม่นี้โบนัสต้อง

ต กเป็นของเรา เพราะเราทำงานได้ดีขนาดนี้

13.ต อกย้ำเป้ าหมายในทุกวัๆน

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ ความมุ่งมั่น คุณจะต้องใช้พลังทั้งหมด

ของคุณทำทุกสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำ เพื่อที่จะไปให้ใกล้เป้าหมาย

ที่ตั้งเอาไว้ และต้องเตื อนตัวเองอยู่เสมอ ด้วยการสำรวจตัวเองว่า

วันนี้คุณทำอะไรไปแล้วบ้าง แล้วสิ่งที่ทำไปนั้นมันช่วยให้คุณเข้า

ใกล้เป้าหมายแล้วหรือยัง

14.จงใช้เงินให้น้อย กว่าที่หามาได้

ง่ายๆ เลยก็คือ หามาได้เท่าไรก็ใช้ให้น้อยที่หามานั้นสิ่งสำคัญก็คือ

การมีวินัยในการออมเงินนั่นเอง อย่ าให้ความอย ากได้อย ากมีมัน

เข้ามาครอบงำความเป็นตัวคุณ

15.รวยได้ด้วยอินเทอร์เน็ต

เช่น ทำเป็น V I D E O U p l o a d ใน ยู ทู บแล้ว ยู ทู บ จะจ่ ายเงินให้

จากยอดการเข้าชม หรือจะสร้างตัวเองจาก S o c i a l N e t w o r k

อย่ างอื่นก็ได้ เช่น เฟ ส บุ๊ ค ไ ลน์ อิ น ส ต ร า แก ร ม เป็นต้น

16.เป็นเจ้าของ ลิ ข สิ ท ธิ์

การสร้างสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จะทำให้คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ในสิ่งนั้นและสามารถสร้างรายได้จากการขาย “สิทธิ์” ในสิ่งที่คุณมี

เช่น ซอฟท์แวร์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสิทธิบัตรต่างๆ

17.ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนในอสังหานั้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งได้

แต่กว่าจะมั่งคั่งได้นั้น ก็ต้องมีความพย าย ามและความอดทนสูงมากด้วย

เช่นกัน ดังนั้น ก่อนลงทุนอสังหาฯ ต้องวางแผนหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

หาเพื่อนร่วมคิด จะได้เอาชนะความจนให้ได้

18.ทำธุรกิจส่วนตัว

หากคิดจะทำธุรกิจส่วนตัว ต้องทำให้ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน

โดยต้องทำมันอย่ างจริงจัง ทำด้วยความรัก จัดการให้จริงจัง

วางแผนอย่ างตั้งใจบริหารการเงินให้คล่อง อย่ ามองข้ามการตลาด

ใส่ใจลูกค้า อย่ าอายที่จะสร้างแบรนด์และอีกมากมาย

19.ถ้าขายได้ให้ขายไป

เชื่อว่าเกือบทุกบ้าน ชอบซื้อของชิ้นเล็กๆน้อยๆที่มันน่ารักๆ ไม่ว่าจะ

เป็น กระเป๋า เสื้อผ้า นาฬิกา รองเท้า ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เมื่อเ บื่ อแล้ว

สามารถนำมาสร้างเงินได้ ด้วยการขายต่อเป็นสินค้ามือสองนั่นเอง

20.ลงทุนในหุ้ น

การลงทุนในหุ้นที่ดีนั้น ต้องมีปันผลเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน

ในอนาคต แต่สิ่งหนึ่งที่ควรมีก่อนที่จะลงทุนหุ้น นั่นก็คือ ความรู้และ

ความเข้าใจในการลงทุน ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะสู ญเงินไปหมดตัว

โดยที่ไม่ได้คืนเลยแม้แต่บาทเดียว

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …