Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 30 ข้อ ที่ควรทำให้ได้ก่อนอายุ 35 เพื่อชีวิตวัยทำงานที่ดี

30 ข้อ ที่ควรทำให้ได้ก่อนอายุ 35 เพื่อชีวิตวัยทำงานที่ดี

6 second read
0
9,944

1. วางแผนการเงินไว้ให้ดี สำหรับไว้ใช้ช่วงเกษียณอายุของตัวเอง

2. จงใช้เงินในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับตัวเองอยู่เสมอ

3. ลองให้อะไรกับคนอื่นบ้าง เช่น การทำงานจิตอาสา เป็นต้น

4. ควรรู้ลิมิตการทำงานของตัวเอง ว่ามันอยู่ตรงไหน

5. มีแฟ้มโชว์ผลงานชิ้นโบว์แดงสะสมไว้

6. รู้จักวิธีแสดงความสามารถ และจุดเด่นของตัวเองอย่ างมีชั้นเชิง

7. รู้จักทักษะและความสามารถที่มีอยู่ของตัวเอง

8. ยอมรับผลตอบรับที่ได้กลับมาไ ม่ว่าผลนั้นจะดี หรือ ร้ า ยก็ตาม

9. รู้จักตอบกลับ และให้คำแนะนำ ตั กเตื อนผู้อื่นอย่า งสุภาพ

10. นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ

11. รู้จักวิธีจัดการกับความ เ ค รี ย ด ของตัวเอง

12. มีแผนสำรองในชีวิตการทำงานอยู่เสมอ

13. อย่ าทำงาน จนละเลยสิ่งอื่นๆในชีวิต

14. อย่ าลืมเก็บออมไว้ เผื่อไว้ใช้ย ามฉุ กเ ฉิ นด้วย

15. ทำงานที่เรารัก แล้วคุณจะรู้สึกดีในการตื่นไปทำงานทุกๆวัน

16. รู้จักการเจรจาต่อรอง ในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

17. จงทำในสิ่งที่ จะส่งผลให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง

18. จงเรียนรู้คำแนะนำจากที่ปรึกษา ในสายอาชีพที่ทำอยู่

19. จงเรียนรู้จากข้อผิ ดพล าด เพื่อใช้พัฒนาตนเองไปอีกขั้น

20. จงรู้จักจุดอ่อนของตัวเอง พร้อมทั้งวิธีปรับปรุง

21. จงเอาชนะอุ ปส รรค และความกลั วในการทำงานให้ได้

22. สร้างเครือข่ายในการทำงา นกับบุคลากรที่คุณไว้ใจไว้

23. จงร ะมั ด ร ะวั ง ในการใช้สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมา

24. สร้างโปร์ไฟล์ใน L i n k e d I n เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานใหม่ๆ

25. รู้จักการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

26. จงพัฒนาทักษะในการทำความรู้จักคนใหม่ๆ

27. จงทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่ างสุดความสามารถ

28. ค้นหาวิธีทำ To-Do List ที่เหมาะกับรูปแบบการทำงานของตนเอง

29. ค้นพบคำจำกั ด ความของอาชีพที่ทำอยู่ เพื่อตอบข้อสงสัยของคนอื่นได้อย่ างภูมิใจ

30. อย่ าจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความผิดพลาด ในการทำงานที่เกิดขึ้นมากเกินไป

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …