Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 4 ขั้นตอนที่สำคัญที่จะเป็นแนวทางช่วยปลดหนี้ระยะย าว

4 ขั้นตอนที่สำคัญที่จะเป็นแนวทางช่วยปลดหนี้ระยะย าว

0 second read
0
856

4 สเตป ช่วย ปลดหนี้

1 : นำหนี้สินทั้งหมดออกมากาง แล้วรวมยอด สรุปให้ได้ว่าตัวเองเป็นหนี้สินอยู่เท่าไร เช็กลิสต์

อย่ างละเอียดว่า บิลไหนมีจำนวนเงินต้น และดอกเบี้ยเท่าไร รายการไหนรอได้ และรายการ

ไหน ต้องจัดการอย่ างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ติดเครดิตบูโร

2 : จากนั้น เริ่มวางแผนการชำระหนี้ โดยแบ่งเป็น หนี้ระยะสั้น ยอดหนี้รวมคงเหลือน้อยอัตราดอกเบี้ย

ต่อปีสูง มีงวดผ่อนชำระน้อย อาทิ หนี้บัตรเครดิตหนี้ระยะย าวอย่ างสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถ

โดยควรปิดหนี้ระยะสั้นให้เหลือน้อยที่สุด หากปิดได้ ก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นด้วย

3 : ขั้นตอนนี้ดูจะสำคัญมาก ๆ ถ้าอย ากปลดหนี้ที่มีให้ได้ ต้องสะกดจิตตัวเองไม่ให้สร้างหนี้เพิ่ม

ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อย่ าหลงไปกับโปรโมชั่นล่อตาล่อใจ และที่สำคัญ อย่ าใจร้อน

ไปกู้นอกระบบมาปิดหนี้ในระบบ เ พ ร า ะมันไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่อย่ างใด

4 : นำข้อมูลหนี้ไปปรึกษาธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ว่าถ้าเรายืนยันว่ายินดีจ่ายหนี้สินทั้งหมด

แต่ไม่สามารถจ่ายไหว ในระยะเวลาตามกำหนดเดิม จะมีนโยบายช่วยเหลืออย่ างไรได้บ้าง

อาทิ การพักหนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …