Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 4 วิธี เอาไว้สอนลูกให้ใช้เงินเป็น รู้จักคุณค่าของเงิน

4 วิธี เอาไว้สอนลูกให้ใช้เงินเป็น รู้จักคุณค่าของเงิน

0 second read
0
4,581

1. สอนให้เขารู้จักคุณค่าของเงิน

เมื่อเขาเริ่มโตขึ้นมากพอที่เราจะสอนเขาให้รู้จักตัวเลขต่างๆ

ได้แล้ว เราก็ให้เริ่มสอนให้เขาคุ้นเคยกับการแต กทอนของ

ตัวเงินแต่ละจำนวน โดยเริ่มจากจำนวนน้อย ๆ ก่อนก็ได้ เช่น

เงินบาทห้าเหรียญ จะเท่ากับเงินเหรียญห้า 1 เหรียญนั่นเอง

หรือ เงินเหรียญห้า 2 เหรียญ จะเท่ากับเงิน 10 บาท 1 เหรียญ

วิธีนี้ นอกจากจะเป็นการสอนให้เขารู้จักบวกลบเลขเบื้องต้นแล้ว

ยังช่วยให้เขาคุ้นเคยกับค่าของเงินแต่ละเหรียญอีกด้วย

2. สอนให้รู้จักที่มาที่ไปของเงิน วัยอนุบาลนี่แหละ

ในช่วงวัยที่ลูกน้อยของเรา เริ่มก้าวออกไปสู่โลกกว้าง เขาจะ

ถูกภาวะรอบข้างกล่อมเกลาให้รู้จักใช้เงินเป็นไปโดยปริยาย

และรวดเร็วกว่า เราจะมารู้ตัวอีกทีก็อาจจะเห็นลูกเรานั้นได้

ยื่นมือเล็กๆ ส่งตาแป๋วมาตรงหน้าเพื่อขอเงินไปซื้อลูกอม

ซื้อขนมกรุบกรอบ แล้วเราก็จงใช้โอกาสนี้ในการสอนให้เขา

รู้จักที่มาที่ไปของเงิน จงบอกเขาว่าเงินที่เราให้เขาไปใช้นั้น

เราได้มาอย่ างย ากลำบาก ต้องออกไปทำงานเพื่อแลกมันมา

และเวลาที่เราออกไปซื้อของใช้เข้าบ้าน ก็ให้พาเขาไปด้วย

เพื่อให้เขารู้ว่า เงินที่เราได้จากการทำงานนั้น จะต้องนำมา

ใช้จ่ายอะไรบ้างภายในบ้านบ้าง การสอนเขาโดยการใช้วิธีนี้

นั้น จะทำให้เขารู้ว่าเราจ่ายเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

3. รีบสอนเรื่องวินัยตั้งแต่เล็กๆ

เริ่มได้โดpในขณะที่เขายังแบมือขอเงินเราเพื่อนำไปซื้อขนม

นั่นแหละ โดยเริ่มจากการสร้างวินัยในการใช้เงินให้เป็นตัวอย่ าง

เพราะ เด็ กเล็กๆ ช่วง 2 ขวบ ก็มีการเรียนรู้แล้ว เขาจะมองดูจาก

พฤติก รรมของพ่อแม่เป็นตัวอย่ าง และเก็บไปคิดตามในภายหลัง

และเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าโลกใบนี้มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน

โดยผ่านสื่อกลางที่เรียกว่าเงิน แต่พฤติกร รมของเราจะทำให้

เขาค่อยๆ เรียนรู้ไปเอง ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้เขาเรียนรู้เกี่ยว

กับการใช้เงินไปในลักษณะใด

4. สอนให้เขารู้จักการบริหารการใช้เงิน

เรายังสามารถสอนให้เขารู้จักวิธีจัดการกับการเงินอย่ างง่าย ๆ

ได้ด้วยการให้ค่าขนมเป็นรายวันกับเขา เพื่อให้เขามีประสบการณ์

ตรงในการใช้จ่ายเงิน ที่สำคัญก็คือเราจะต้องสม่ำเสมอกับจำนวน

และเวลาที่ให้ และต้องหนักแน่นพอที่จะไม่ให้เขาเพิ่ม เมื่อเขานั้น

ใช้เงินหมดก่อนเวลา และจะดียิ่งขึ้นอีกถ้าหากเราบอกให้เขารู้ว่า

ถ้าหากเขาใช้เงินจนหมดแล้ว เขาก็จะไม่มีเงินสำหรับใช้จ่ายใน

เรื่องที่มีความสำคัญกว่า หรือใช้จ่ายในสิ่งที่เขามีความต้องการ

มากกว่านั่นเอง ดังนั้น เขาจึงควรจะต้องรู้จักแบ่งเงินออกเป็น 2

ส่วนคือ ส่วนที่จะใช้ และส่วนที่ออมไว้สำหรับในวันหน้าด้วย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …