Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 4 เทคนิคดีๆ พูดคุยกับเจ้านายอย่างไร ให้เติบโตในหน้าที่การงาน

4 เทคนิคดีๆ พูดคุยกับเจ้านายอย่างไร ให้เติบโตในหน้าที่การงาน

6 second read
0
6,262

1.วางแผนก่อนพูดคุยเสมอ

ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับเจ้านาย นอกจากเราจะต้องมี

วัตถุประสงค์ในการพูดที่ชัดเจนแล้ว เราต้องมั่นใจว่าเราจะ

ทำให้หัวหน้าเข้าใจในสิ่งที่เราพูดด้วย เพราะว่าการพูดปาก

เปล่าเพียงอย่ างเดียวนั้น อาจจะทำให้ไม่เห็นภาพมากพอ

หากต้องนำเสนองานที่ต้องอธิบายให้เห็นภาพ ให้เราลอง

ทำการพรีเซนต์งานในรูปแบบของ P o w e r p o i n t หรือ

สื่อการนำเสนองานอื่น ๆ เพื่อเจ้านายจะได้เข้าใจในสิ่งที่เรา

พูดได้ง่ายขึ้น

2.จุดประสงค์ของการพูดคุย

ในกรณีที่เราต้องขอคำปรึกษาหรือนำเสนองานกับหัวหน้า

สิ่งที่เราต้องถามตัวเองเป็นอย่ างแรกเลยก็คือ เราต้องรู้ให้

ได้ว่าเรากำลังต้องการอะไรจากหัวหน้า หรืออย ากจะบอก

อะไรให้หัวหน้าได้รับรู้ เราต้องรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงว่าเรา

อย ากจะพูดอะไร เหตุผลเราต้องมีความชัดเจนเวลาพูดคุย

เราต้องเข้าใจว่าไม่มีใครมีเวลาให้กับเราทั้งวัน ยิ่งเมื่อเรา

ไม่สามารถจับใจความได้ด้วยด้วยแล้ว ยิ่งจะทำให้เขาต้อง

เสี ยเวลากับเราไป เมื่อต้องพูดคุยกับหัวหน้า เราต้องรู้ก่อน

ว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไร หัวใจสำคัญของการสื่อสา ร

ในการทำงานคือความชัดเจน หากเราต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจ

ในสิ่งที่เราพูด เราต้องบอกให้เขารู้ว่าจุดประสงค์ของการสื่อ

สารของเราคืออะไร การที่เราพูดขึ้นมาลอย ๆ โดยขาดวัตถุ

ประสงค์ จะทำให้ผู้ฟังไม่สามารถจับประเด็นได้ว่า เราต้อง

การจะบอกอะไร การพูดให้สั้น กระชับ จะช่วยให้เกิดความ

เข้าใจในการสื่อสารได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

3.รู้สไตล์การทำงานของหัวหน้า

ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยเราต้องรู้ก่อนว่าเจ้านายของเรานั้น

มีสไตล์การทำงานอย่ างไร ชอบให้มีการพูดคุย หรือนำเสนอ

งานในลักษณะรูปแบบไหน และมักจะสะดวกในการพูดคุยใน

เวลาใด แต่ที่แน่ ๆ ก่อนที่เราจะเข้าไปคุย เราต้องไม่ลืมที่จะ

ตรวจสอบดูก่อนว่าเขาว่างอยู่หรือไม่ การเดินเข้าไปเคาะประตู

ทันทีโดยไม่ได้นัดหมาย จะทำให้หัวหน้าไม่มีความพร้อมมาก

พอ และอาจไม่ได้ให้คำปรึกษาที่ดีเท่าที่ควร

4.ทำงานบนพื้นฐานของความไว้ใจ

การทำงานร่วมกัน สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ความไว้

วางใจที่มีให้กัน เมื่อเราต้องทำงานกับหัวหน้า เราต้องแสดง

ออกให้หัวหน้าได้รู้ว่าเรามีความไว้ในหัวหน้า เราจึงมาขอคำ

ปรึกษาหรือมาขอให้ช่วยเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน อย่ า

ทำให้เขารู้สึกว่าเราทำงานกับเขาอย่ างจำใจ เพราะไม่มีทาง

เลือกอื่น การทำงานที่มีความสุขคือการทำงานที่อยู่บนพื้น

ฐานของการไว้วางใจ หากไม่สามารถมีให้กันได้แล้ว ประสิท

ธิภาพในการทำงานก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

เราก็เริ่มแก่แล้ว จงเป็นผู้หญิงที่สง่า และมีความสุขเถิด

ป้าท่านนึงบอกกับเราว่า “อายุขนาดประมาณห นู อยู่ในวัยแข็ … …