Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 4 เทคนิคดีๆ พูดคุยกับเจ้านายอย่างไร ให้เติบโตในหน้าที่การงาน

4 เทคนิคดีๆ พูดคุยกับเจ้านายอย่างไร ให้เติบโตในหน้าที่การงาน

6 second read
0
7,080

1.วางแผนก่อนพูดคุยเสมอ

ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับเจ้านาย นอกจากเราจะต้องมี

วัตถุประสงค์ในการพูดที่ชัดเจนแล้ว เราต้องมั่นใจว่าเราจะ

ทำให้หัวหน้าเข้าใจในสิ่งที่เราพูดด้วย เพราะว่าการพูดปาก

เปล่าเพียงอย่ างเดียวนั้น อาจจะทำให้ไม่เห็นภาพมากพอ

หากต้องนำเสนองานที่ต้องอธิบายให้เห็นภาพ ให้เราลอง

ทำการพรีเซนต์งานในรูปแบบของ P o w e r p o i n t หรือ

สื่อการนำเสนองานอื่น ๆ เพื่อเจ้านายจะได้เข้าใจในสิ่งที่เรา

พูดได้ง่ายขึ้น

2.จุดประสงค์ของการพูดคุย

ในกรณีที่เราต้องขอคำปรึกษาหรือนำเสนองานกับหัวหน้า

สิ่งที่เราต้องถามตัวเองเป็นอย่ างแรกเลยก็คือ เราต้องรู้ให้

ได้ว่าเรากำลังต้องการอะไรจากหัวหน้า หรืออย ากจะบอก

อะไรให้หัวหน้าได้รับรู้ เราต้องรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงว่าเรา

อย ากจะพูดอะไร เหตุผลเราต้องมีความชัดเจนเวลาพูดคุย

เราต้องเข้าใจว่าไม่มีใครมีเวลาให้กับเราทั้งวัน ยิ่งเมื่อเรา

ไม่สามารถจับใจความได้ด้วยด้วยแล้ว ยิ่งจะทำให้เขาต้อง

เสี ยเวลากับเราไป เมื่อต้องพูดคุยกับหัวหน้า เราต้องรู้ก่อน

ว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไร หัวใจสำคัญของการสื่อสา ร

ในการทำงานคือความชัดเจน หากเราต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจ

ในสิ่งที่เราพูด เราต้องบอกให้เขารู้ว่าจุดประสงค์ของการสื่อ

สารของเราคืออะไร การที่เราพูดขึ้นมาลอย ๆ โดยขาดวัตถุ

ประสงค์ จะทำให้ผู้ฟังไม่สามารถจับประเด็นได้ว่า เราต้อง

การจะบอกอะไร การพูดให้สั้น กระชับ จะช่วยให้เกิดความ

เข้าใจในการสื่อสารได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

3.รู้สไตล์การทำงานของหัวหน้า

ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยเราต้องรู้ก่อนว่าเจ้านายของเรานั้น

มีสไตล์การทำงานอย่ างไร ชอบให้มีการพูดคุย หรือนำเสนอ

งานในลักษณะรูปแบบไหน และมักจะสะดวกในการพูดคุยใน

เวลาใด แต่ที่แน่ ๆ ก่อนที่เราจะเข้าไปคุย เราต้องไม่ลืมที่จะ

ตรวจสอบดูก่อนว่าเขาว่างอยู่หรือไม่ การเดินเข้าไปเคาะประตู

ทันทีโดยไม่ได้นัดหมาย จะทำให้หัวหน้าไม่มีความพร้อมมาก

พอ และอาจไม่ได้ให้คำปรึกษาที่ดีเท่าที่ควร

4.ทำงานบนพื้นฐานของความไว้ใจ

การทำงานร่วมกัน สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ความไว้

วางใจที่มีให้กัน เมื่อเราต้องทำงานกับหัวหน้า เราต้องแสดง

ออกให้หัวหน้าได้รู้ว่าเรามีความไว้ในหัวหน้า เราจึงมาขอคำ

ปรึกษาหรือมาขอให้ช่วยเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน อย่ า

ทำให้เขารู้สึกว่าเราทำงานกับเขาอย่ างจำใจ เพราะไม่มีทาง

เลือกอื่น การทำงานที่มีความสุขคือการทำงานที่อยู่บนพื้น

ฐานของการไว้วางใจ หากไม่สามารถมีให้กันได้แล้ว ประสิท

ธิภาพในการทำงานก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …