Home ความรัก 5 นิสัย เห็นแก่ตัวที่พารักล่ม ถอยออกมาเถอะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลย

5 นิสัย เห็นแก่ตัวที่พารักล่ม ถอยออกมาเถอะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลย

0 second read
0
1,483

1.ทุ่มเทฝ่ายเดียว

ถ้าความรักคือการทุ่มเท ทั้งสองต่างก็ร่วมกันทุ่มเทความรัก เพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน

แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ แต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์นั้นข าดความพย าย ามจากฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งขึ้นมาก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีมากนัก ถ้าเราเป็นเพียงคนเดียวที่ทุ่มเทให้คนรักเพียง

ฝ่ายเดียว แต่ฝ่ายคนรั กก็ไม่มีอาการทุ่มเทอะไรให้คุณเห็นเลย ยังคงใช้ชีวิตเหมือนๆเดิม

และเบียดเบียนเรามากกว่าเดิม แบบนี้ก็ให้โบกมือลาได้เลย

2.ไม่เคยบอกถึงสถานะ

การไม่บ่งบอกถึงสถานะว่าเป็นอะไรกัน คือเรื่องที่ทำให้เห็นได้อย่ างชัดเจนเลยว่าอีกฝ่าย

ไม่บริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ตัวกับความสัมพันธ์อย่ างมาก ทั้งๆที่เวลาอยู่ด้วยกันก็ยอมรั บว่า

เป็นแฟนกัน แต่พอเวลาออกนอกบ้าน ต้องเจอเพื่อนหรือแม้แต่โลกในโซเชี่ยลต่างๆ กลับ

ตั้ งสถานะว่าโสด ทำตัวสบายๆเหมือนเราไม่ได้เป็นอะไรกัน แถมเวลาเจอกันนอกบ้านนะ

ก็จะใช้คำพูดที่เหมือนว่าเป็นเพื่อนกันหรือคนรู้จักกันทั่วๆไปมากกว่าเป็นคนรักกันซะงั้น

หากเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์แบบคนรักจากเราจริงๆ แบบนี้แล้ว

เราจะต้องท นไปทำไม เอาเวลาไปพิจารณาคนอื่นใหม่ไม่ดีกว่าหรอ

3. คิดลบเสมอ

จริงๆแล้วการพูดคุยกันของคนรักกันจะต้องมีความเป็นเพื่อน เป็นคนที่เข้าใจกันมากที่สุด

และรับฟังกันในทุกๆเรื่อง เชื่อใจและไว้ใจได้ แต่สำหรับคนที่เห็นแก่ตัวแล้ว จะไม่ค่อยรับรู้

ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรแบบไหนอยู่ ไม่สนใจที่จะรับฟังปัญหาซึ่งกันและกัน และในบางครั้งก็จะ

ดู ถู ก หรือซ้ำเติมด้วยซ้ำ แถมในบางทีก็พูดว่าให้คนรักรู้สึกขายหน้าต่อหน้าคนอื่นอีกด้วย

4. เจ้าชู้จนเราจับได้เสม อ

เรื่องเจ้าชู้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยเลย แต่บางคู่ด้วยความที่รักอีกฝ่ายมากกว่าตัวเอง

ต่อให้จับได้คาหนังคาเขาก็ตาม อย่ างมากก็แค่ทะเลาะกัน ไม่ยอมเลิก แถมดีไม่ดีก็ไปตาม

รังคว าญเหล่ากิ๊ กแทน โดยไม่ยอมจัดการกับคนของตัวเองที่เป็นตัวต้นเหตุ ดังนั้น เรื่องที่

ไม่ตลกเลย ก็คือการที่คนรักเจ้าชู้แล้วเราก็ดันจับได้บ่อยครั้งมากๆ ซึ่งพฤติก ร ร มนี้เองก็คือ

ความไม่ซื่อสั ตย์และไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

5. เวลาจะทำอะไร ทุกอย่ างต้องมีเงื่อ นไขเสมอ

ความรักมันไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆ มากหรอก แต่สำหรับคนเห็นแก่ตัวแล้ว มักจะชอบสร้างเงื่อนไข

ในการอยู่ร่วมกันเสมอ และเงื่อนไขนั้นก็ค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองเสี ยมากกว่าด้วยนะ

ความเป็นจริงแล้วความรักคือ การเสี ยสละและการประนีประนอมให้กัน แต่คนที่มีความเห็นแก่ตัว

จะไม่คิดแบบนี้ โด ยจะออกอาการชัดเจนเลยก็คือ ต้องขออนุญาตก่อนทำอะไร ซื้ออะไร หรือใช้

จ่ายเงินอยู่เสมอ ทั้งที่เงินนั้นเป็นเงินของเราเอง/ตัดสินใจ แท น อีกคนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะออก

ไปเที่ยว ดูหนัง หรือแม้แต่ออกไปทานอาหารกับเพื่อนๆ/ความคิดส่วนตัวของเรามักถูกปฏิเสธอยู่เสมอ

และถูกละเลย พูดอะไรไม่ได้ มักจะโดนว่าแบบแรงๆ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …