Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 5 ลักษณะนิสัยหัวหน้างาน ที่ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วย

5 ลักษณะนิสัยหัวหน้างาน ที่ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วย

0 second read
0
2,600

1.ไม่ยอมเปิดใจรับฟังลูกน้อง

แม้ว่าคุณจะเป็นผู้นำก็ตาม แต่ก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับลูกน้อง

ในทีมด้วย ถึงแม้เราจะต้องเดินนำคนอื่นอยู่ข้างหน้าก็ตาม แต่

การฟังเสียงของคนรอบข้างด้วย ก็จะช่วยทำให้เราได้ไอเดียดีๆ

หรือไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานด้วย โดยเฉพาะลูกน้องของเรา

ที่เขาได้ลงไปสัมผัสกับชิ้นงานนั้น ๆ พวกเขารู้ดีที่สุดว่าปัญหา

ของงานนั้นมันคืออะไร เพื่อที่จะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา

นั้นได้อย่ า งถูกจุดและไวที่สุดนั่นเอง

2.ไม่พัฒนาลูกน้อง

การจะปกครองคนได้อย่ างมีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดนั้น

ก็คือ การที่คุณไม่หวงความรู้ไว้คนเดียวนั่นเอง เพราะการถ่าย

ทอดความรู้ต่างๆให้กับคนในทีมเป็นสิ่งสำคัญอย่ างมาก ที่จะ

สามารถช่วยพัฒนาในเรื่องของการทำงานต่อไปให้ดีที่สุดได้

หัวหน้าสามารถใช้ทักษะและประสบการณ์ที่มีบอกต่อได้อย่ าง

น่าเชื่อถือ ถ้าปล่อยปะละเลยไม่สนว่าลูกน้องเรียนรู้ไปถึงไหน

แล้ว ก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ในทีมนั้นแ ย่ ลงกว่าเดิมไปด้วย

ถ้าหัวหน้าสามารถทำให้คนในทีมของตัวเองเก่งขึ้นมากเท่าไร

ก็จะยิ่งทำให้ลูกน้องมีความรับผิดชอบต่องานได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

หัวหน้างานที่ดี ควรเปิดทางให้ลูกน้องเข้ามาพูดคุย มาสอบถาม

หรือขอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานต่าง ๆ

ซึ่งกันและกัน และถ้าสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆให้เป็น

ไปในทางที่ดีได้นั้น การบริหารงานและบริหารคนจะเป็นเรื่อง

ง่ายกว่าเดิม และลูกน้องก็จะให้เกียรติและให้ใจในการทำงาน

กับเราด้วยนั่นเอง

3.โยนความผิ ดให้ลูกน้อง

ข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องร้ า ย แ ร  ที่อาจกระทบกับความสัมพันธ์

ของคนในทีม เมื่อหัวหน้างานถูกตำห นิจากเบื้องบนหรือผู้

บริหาร แล้วนำความ เ ค รี ย ดหรือความก ดดั นนั้นมาลงกับ

ลูกน้องในทีมโดยโยนความผิดให้คนอื่นนั้น อาจส่งผลให้เกิด

ความแ ต กแยกได้เช่นกัน ไม่ว่าความผิดนั้นจะมาจากใครก็ตาม

สิ่งแรกที่ควรทำคือก็คือ ร่วมมือและช่วยกันคิดเพื่อหาทางแก้

ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ ดีกว่ามัวตามหาตัวคนผิด นอกจาก

จะทำให้เสียเวลามากแล้ว ยังเป็นการบั่ น ท อ น จิตใจคนทำ

งานร่วมกันอีกด้วย หัวหน้าที่ดีก็ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ลูกน้องว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขได้เสมอ

4.พูดคำไม่สุภาพกับลูกน้อง

การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน คนพูดต้องไม่

ทำ ร้ า ย คนฟัง ไม่ว่าผู้ฟังจะอยู่ลำดับไหนกับเราก็ตาม

ดังนั้น การเป็นผู้นำที่ดีต้องมีส ติในการสื่อสารเสมอ รวม

ไปถึงความฉลาดทางอารมณ์ มีเหตุผล และใช้คำพูดที่ดี

ไม่ทำ ร้ า ย จิตใจใคร เพราะคำพูดที่เราได้พูดออกไปจาก

ปากแล้วนั้น มันไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้ และ

คำพูดอาจส่งผลต่อพฤติก รรมของคนฟังได้เช่นกัน ถ้าเรา

ใช้คำพูดที่มันไม่ดี หรือวิพ ากษ์วิจ ารณ์ลูกน้องต่อหน้าคน

อื่นๆในบริษัท จะส่งผลให้เขาเสี ยความมั่นใจและเสี ยบรร

ย ากาศในการทำงานไปเลยก็ได้ ในทางกลับกัน ถ้าเราใช้

คำพูดที่ดี มีสติ และใจเย็น พูดจามีเหตุและผล สิ่งเหล่านี้

มันจะช่วยให้ลูกน้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น เพราะ

พวกเขาจะสามารถรับรู้ได้ว่า หัวหน้าของเขายังรับฟังพวกเขาอยู่เสมอ

5.ไล่บี้งานลูกน้อง

การมอบหมายงานในทุกๆครั้ง ก็ต้องมาพร้อมกับความชัดเจน

ในการส่งงานอีกด้วย เพื่อให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาใน

การทำงานของตัวเองได้ง่ายขึ้น เพื่อที่จะส่งงานให้ทันได้ตาม

ที่กำหนด ถึงแม้ว่าหัวหน้าจะมีสิทธิ์ในการทวงถามงาน แต่หาก

ยังไม่ถึงกำหนดส่งงาน ก็ไม่ควรจะไล่บี้จนลูกน้องต้องกังวล และ

ทำงานอย่ างรน ๆ จนทำให้เกิดข้อผิ ดพล าดขึ้น ถ้าต้องการงาน

ชิ้นนั้นอย่ างเร่งด่วนจริงๆ แต่ลูกน้องยังไม่ส่งงานให้คุณ ก็ให้ลอง

ถามลูกน้องถึงปัญหาในการทำงานได้ แต่ต้องถามด้วยความใจ

เย็น เผื่อว่าเราจะมีส่วนช่วยในการให้ลูกน้องทำงานได้รวดเร็วขึ้น กว่าเดิมนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …