Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 5 วิธีช่วยแก้ปัญหา หนี้บัตรเครดิต ที่หลายคนพบเจอ

5 วิธีช่วยแก้ปัญหา หนี้บัตรเครดิต ที่หลายคนพบเจอ

3 second read
0
1,172

1. สร้างวินัยทางการเงิน รั ก ษ ากำลังใจ ตลอดเส้นทางการจ่ายหนี้บัตรเครดิต

เราต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพฤติกร รมการใช้เงินแบบไหนที่เราจะไม่ทำอีก

โดยไม่โทษตัวเองซ้ำๆ แต่เรียนรู้เพื่อเดินหน้าต่อ ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นรั กษ าเครดิต จ่ายหนี้

ต่อเนื่องทุกเดือน ทำงบประมาณ จดรายจ่าย คอยดูแลจัดการเรื่องเงินของตัวเอง ไม่ซื้อ

สิ่งที่ไม่จำเป็น หารายได้เพิ่มเมื่อมีโอกาส พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

2.จงขอบคุณตัวเองที่รู้สึกตัวตั้งแต่วันนี้ และอยากแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิต

จำไว้ว่า คุณคือคนส่วนน้อยที่มีความรับผิดชอบอย่ างกล้าหาญ และรักตัวเองมากพอ

ที่จะไม่ปล่อยให้ปัญหาใหญ่กว่านี้การลงมือแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากการจ่ายบัตรเครดิต

แต่เนิ่นๆ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเสี ยประวัติเครดิตบูโร ซึ่งนั่นจะทำให้คุณสามารถไป

ทำธุรก รรมขอวงเงินที่จำเป็นต้องใช้สำหรับในอนาคต เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ ทำธุรกิจได้

3. ไม่เสียประวัติ ถ้าจ่ายหนี้บัตรเครดิตตรงเวลาทุกเดือน

การเสี ยประวัติจะเกิดขึ้นเมื่อเราผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้น ต่อให้เราเพียงแค่จ่ายขั้นต่ำ

แต่ถ้าจ่ายตรงเวลาทุกเดือน ก็ไม่เสี ยประวัติแต่อย่ างใด สิ่งสำคัญของการรั กษ า

ประวัติคือ การไม่ผิดนัด เราต้องจ่ายทุกๆเดือน ทีนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรานั้น

จ่ายหนี้ขั้นต่ำบัตรเครดิตไม่ไหว เช่น ยอดหนี้พุ่ง แต่เราจ่ายหนี้จำนวนเท่านี้ไม่ไหว

จ่ายแล้วเราไม่เหลือเงินพอใช้ สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ ต้องทำให้เราจ่ายไหว และ

ไม่ผิดนัด ก็คือต้องไปทำให้จำนวนเงินที่จ่ายหนี้ต่อเดือนเป็นจำนวนที่เราจ่ายไหว

และจ่ายได้ทุกเดือนต่อเนื่องจนกว่าจะหมดหนี้ โดยการเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้นั่นเอง

4. ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้

หนี้หลักหมื่นแก้ไขได้ไม่ยา ก จริงอยู่ที่ว่าการปลดหนี้บัตรเครดิตหลักหมื่นนั้น

ดูเหมือนย าก แต่ไม่ว่าจะกี่หมื่นก็สามารถหมดได้ถ้าคุณตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่น

ที่จะทำให้หมดไป ซึ่งการจ่ายหนี้บัตรเครดิตจะหมดเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความ

ทุ่มเท ลองคำนวณง่ายๆ โดยรวบรวมยอดเงินต้นของหนี้บัตรเครดิตที่มีทุกใบ

เพื่อให้รู้ชัดเจนว่าเรามีหนี้เท่าไหร่กันแน่ จากนั้นให้คำนวณ ทำงบประมาณราย

จ่ายอื่นๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้ในแต่ละเดือน หักรายจ่ายจำเป็นแล้วเหลือเท่าไหร่

ที่พอจ่ายหนี้บัตรเครดิตต่อเดือนไหว แล้วตั้งเป้าหมายการปลดหนี้บัตรเครดิต

ว่าให้หมดภายในกี่ปีเท่าที่เราไหว จำไว้ว่าจงเลือกจำนวนที่ไม่สูงเกินไปจนทำ

ให้การเงินของเราตึงไปด้วย ไม่งั้นถ้าเกิดติดขัดขึ้นมาเราอาจต้องกลับไปเป็นหนี้บัตรเครดิตอีก

5. หาทางเลือก เลือกทางที่ใช่ แล้วลงมือทำ

เมื่อผ่านขั้นตอนในข้อข้างต้นแล้ว ทีนี้เราก็มาหาทางเลือก แล้วลงมือทำกัน

ถ้าหักรายจ่ายจำเป็นแล้วยังเหลือเงินพอสำหรับการจ่ายหนี้บัตรเครดิตให้หมด

ภายใน 10 เดือน ให้ทำดังนี้

-หยุดใช้บัตรเครดิตก่อน

– จ่ายหนี้บัตรเครดิตด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน ที่มากกว่ายอดขั้นต่ำ

จนกว่าจะจ่ายหนี้หมด แทนวิธีการจ่ายตามยอดขั้นต่ำที่ต้องชำระในแต่ละเดือน

เนื่องจากยอดที่ต้องจ่ายขั้นต่ำของบัตรเครดิตนั้น จะคำนวณตามยอดหนี้คงเหลือ

ซึ่งเมื่อเราทยอยชำระหนี้ไปเรื่อยๆ ภาระหนี้จะลดลงส่งผลให้ยอดชำระขั้นต่ำนั้น

จะลดตามไปด้วย

-หากมีเงินฝากที่ออมเก็บไว้ ให้กันเงินสำรองเผื่อฉุ กเฉิ นไว้สำหรับการใช้จ่าย

3ถึง 6 เดือนโดยประมาณ แล้วส่วนที่เหลือนำปลดหนี้บัตรเครดิต

-หากมีของสะสมที่สามารถนำมาขายต่อได้ และตั ดใจได้ ก็ให้นำมันไปขาย

แล้วนำเงินมาจ่ายหนี้ ในอนาคตมีเงินเหลือแล้วค่อยซื้อสะสมต่อก็ได้

-เปิดใจคุยกับครอบครัวถึงปัญหาการปลดหนี้บัตรเครดิต หากครอบครัวมีเงิน

ช่วยสนับสนุน หรือให้ยืมก่อน ก็นำมาแบ่งเบาภาระตรงนี้ แล้วตกลงเรื่องของ

การจ่ายคืนกันให้เรียบร้อยในภายหลัง

-จำให้ขึ้นใจว่าเรากำลังพย าย ามแก้หนี้อย่ างไม่เสียประวัติ ดังนั้น เราต้อง

ทำให้ยอดหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายต่อเดือนลดลงให้ได้ จนถึงจุดที่เราจ่ายหนี้นั้น

ไหวทุกเดือนอย่ างต่อเนื่อง หากจำเป็นต้องจ่ายด อกเบี้ ยโดยรวมมากขึ้น

ก็ควรยอมรับผลของมันบ้าง เพราะเรากำลังต้องการแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต

แบบไม่เสี ยประวัติ อย่า เป็นคนที่ไม่ยอมเสี ยอะไรเลยแถมแก้ปัญหาก็ไม่ได้

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …