Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 5 สิ่งเหล่านี้ ที่จะทำให้ไม่มีเงินเก็บ แม้ทำงานมานานหลายปีก็ตาม

5 สิ่งเหล่านี้ ที่จะทำให้ไม่มีเงินเก็บ แม้ทำงานมานานหลายปีก็ตาม

0 second read
1
17,797

1.ไม่วางแผนเรื่องการเงิน

คุณเคยทราบไหมว่า ในแต่ละเดือนนั้นตัวคุณเอง

มีรายรับรายจ่ายมากน้อยแค่ไหน แล้วมีรายรับมาก

กว่ารายจ่าย หรือรายจ่ายมากกว่ารายรับ หากไม่เคย

ทราบเลย นั่นก็แปลได้ว่าคุณไม่ได้วางแผนการเงิน

ถือว่าเป็นช่องโหว่ทางการเงินที่ร้า ย แ ร งมากเช่น

กัน เพราะเมื่อไม่รู้ว่าตัวเองเสี ยเงินไปกับอะไรบ้าง

ก็จะไม่เห็นว่าพฤติกร ร ม การใช้เงินของตัวเองว่า

เหมาะสมหรือไม่ แถมบางคนยังชะล่ า ใจเกินไป

คิดว่าตอนนี้อายุยังน้อยยังสามารถหาเงินได้เรื่อย ๆ

เลยเอาไว้ทีหลัง ทั้งที่ถ้าบริหารการเงินให้ดีเราอาจ

มีเงินเหลือไว้เก็บออมเพื่ออนาคตก็ได้นะ

2.ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

หากคุณมีพฤติกรร มหาเงินแบบที่ว่ามาได้เท่าไหร่

ก็เอาไปซื้อของตามที่อยากได้อยู่ตอลอด โดยลืมคิด

ไปว่าเราควรเก็บออมเงินไว้ เผื่อใช้ตอนตัวเองเกษียณ

บ้าง ซึ่งพฤติกร ร มเช่นนี้แหละที่อาจนำความลำบาก

มาให้เราในย ามแ ก่ ช ร า ดังนั้น ควรตัดรายจ่ายที่

ฟุ่มเฟือยออกไปบ้าง เพื่อจะได้มีเงินเหลือเก็บ

3.ลืมคิดถึงเรื่องอนาคต

เพราะเวลาไม่เคยรอใคร และตัวเราเองก็คงแก่ตัวลง

เรื่อยๆ หากไม่รีบออมเงินเพื่ออนาคตไว้ตั้งแต่ช่วงนี้

แล้วไปรอเก็บเงินช่วงใกล้เกษียณ อาจไม่ทันเวลา

แล้วก็ได้ ทางที่ดีนั้นควรเตรียมพร้อมเรื่องการเงิน

เพื่อวัยเกษียณไว้ด้วยจะเป็นการดีมาก เช่น กองทุน

รวม RMF ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นต้น

4.ติดสิ่งบันเทิ ง เ ส เพ ล

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ สูบ บุ ห รี่

หรือ การ พ นั น หากได้เส พ ติ ดสิ่งเหล่านี้แล้วก็

ย่อมพาชีวิตไปสู่สิ่งไม่ดีแน่นอน ที่เห็นชัดเจนเลย

ก็คือ อาจทำให้เราไม่มีเงินเก็บและเป็นหนี้เป็นสิน

ทั้งที่จริงๆ แล้วหากเราไม่ใช้เงินหมดไปกับสิ่งเหล่า

นี้ เราสามารถนำเงินเหล่านั้นมาเก็บออมทีละเล็กที

ละน้อย จนกลายเป็นเงินออมก้อนโต หรือ นำไปใช้

อย่ างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้อีกมากมายเลย

5.ไม่รักษาสุขภาพ

สุขภาพดีไม่มีขาย แต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพมา

เมื่อไหร่ คงต้องควักเงินออกจากกระเป๋ามาจ่ายไม่

น้อยแน่นอน โดยเฉพาะคนที่ไม่ดูแลตัวเอง ไม่เคย

ออกกำลังกาย จะมีโอกาสเจ็ บ ป่ ว ยมากขึ้น และ

หากเราเป็นคนที่ทำงานอิสระ ไม่มีสวัสดิการรองรับ

เหมือนอย่ างข้าราชการและพนักงานประจำ หาก

ป่ ว ย ขึ้นมา ก็ต้องจ่ายค่ารักษาพย าบาลเอง บอก

เลยว่าได้ไม่คุ้มเสี ย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …