Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 5 สิ่ง ที่ผู้หญิงควรมี ยิ่งอายุมากยิ่งเก่ง และดูแพงมีเสน่ห์

5 สิ่ง ที่ผู้หญิงควรมี ยิ่งอายุมากยิ่งเก่ง และดูแพงมีเสน่ห์

0 second read
0
7,294

1.มีความมั่นใจและไม่ยอมแพ้

การมีความมั่นใจและความเพียรพย าย ามนั้น ถือว่าเป็นคุณลักษณะ

ที่สำคัญสำหรับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้ ในทุกวันนี้นั้น

ผู้หญิงถูกประเมินค่าต่ำเกินไปในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง

ด้านการทำงาน เพราะฉะนั้น ไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่ างไรก็ปล่อยเขาไป

แค่เรารู้คุณค่าของความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ก็พอ อย่า ยอมให้ใคร

มาลดคุณค่าในตัวเราลง จงเชื่อมั่นในตัวเองประกอบกับความมุ่งมั่น

เพื่อปสู่ความสำเร็จ ก็จะสามารถประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ได้

การไม่ยอมแพ้แม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น แต่ก็จงใช้โอกาสนั้นใน

การเรียนรู้เพื่อเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จต่อไป

2.พัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ

ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน ผู้หญิงไม่สามารถ

ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าอีกต่อไปได้ ไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดมาพร้อม

กับความสำเร็จนะ และการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้น ก็ต้อง

อาศัยเวลาและความมุ่งมั่นด้วย ผู้หญิงที่จะประสบความสำเร็จต้อง

มีความพร้อมทั้งก ายและใจในการพัฒนาทักษะและความสามารถ

ของเธอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทักษะที่มีนั้น

เป็นสิ่งที่จำเป็นและไม่สามารถทดแทนกันได้นั่นเอง

3.ไม่กลัวที่จะก้าวออกจาก ComfortZone

ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จนั้น ชอบที่จะรับมือกับสถานการณ์แห่ง

ความไม่แน่นอน หากมีโอกาสที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ควรอาสาเป็นคนแรก

เลยและสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะนำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะมันเป็น

การแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

ทั้งยังมีความรู้สึกตื่นเต้นที่บางครั้งมันมาพร้อมกับความเ สี่ ย งก็ตาม

แต่ก็อย่ าได้หวั่น ไม่ต้องกลัว จงทำสิ่งที่แต กต่างออกไป ถึงแม้ฟังดู

แล้ว ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ทุกอย่ างสามารถเป็นไปได้เสมอ

4.ครอบครัวต้องมาก่อนเสมอ

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ

ส่วนใหญ่นั้นมักมีครอบครั เป็นแรงผลักดัน แม้จะต้องทำงานอย่ างหนัก

หรือมีความรับผิดชอบสูง แต่จะสามารถแบ่งเวลาให้ครอบครัวได้ ไม่ว่า

ตารางงานจะแน่นแค่ไหน แต่มั่นใจได้เลยว่าทุกครั้งที่ครอบครัวต้องการ

เธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอ สำหรับผู้หญิงแล้วความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

ถือเป็นความสำเร็จของครอบครัวด้วยเช่นกัน และความสำเร็จที่พวกเธอ

ได้รับทั้งหมดจะไร้ค่า หากไม่ได้ร่วมแบ่งปันให้ใครเลย จึงเป็นสาเหตุที่ว่า

ทำไมผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานส่วนใหญ่ จึงมองหาความ

สมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการทำงานนั่นเอง

5.เก่งเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ

ใครบ้างที่จะไม่รักผู้หญิงฉลาด ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่

นั้นมีความสามารถในการบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่ างดี จากผล

สำรวจการให้ความสำคัญด้านการใช้จ่าย ของผู้บริโภคในปี 2560 นั้น

ซึ่งจัดทำโดยมาสเตอร์การ์ด พบว่าร้อยละ 93 ของผู้หญิงไทยมีการตัด

สินใจด้านการเงินเกี่ยวกับการออม และการลงทุนมากที่สุด และร้อยละ

92 ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการเงินในครัวเรือน เรื่องเงิน ๆ

เรื่องทองเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ

เพราะมันทำให้พวกเธอสามารถที่จะควบคุมบริหารจัดการชีวิตได้จาก

การจัดสรรเงินออม การลงทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …