Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 5 สิ่ง ที่ไม่ควรทำเลย ในยุคที่เศรฐกิจไม่เป็นใจแบบนี้

5 สิ่ง ที่ไม่ควรทำเลย ในยุคที่เศรฐกิจไม่เป็นใจแบบนี้

0 second read
0
8,682

1. อย่ าลงทุนหวือหวา หวังรวยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ

โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง บางครั้งอาจนำพาตัวเอง

ไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้ เช่น

พวกหุ้นปั่นทั้งหลาย ช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมา

พากล เช่น พวกแช ร์ลูกโ ซ่ หรือการหลอกให้นำเงิน

ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมี

ผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจ จงจำไว้ว่าไม่มีอะไรที่ได้

มาง่าย ๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ที่สำคัญ อย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

2. อย่านำเงินสำรองฉุ ก เ ฉิ น ออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

เงิน 6 เท่า ของรายจ่ายรายเดือนคือเงินสำรอง ฉุ ก เฉิ น

ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์หลักคือเป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยีย วย า

เรื่องฉุกเฉิ นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นตกงาน

ประสบอุบั ติ เ ห ตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้

มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้ก่อน

เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

3. พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ในย ามที่เศรษฐกิจไม่ดีเช่นตอนนี้ แน่นอนว่าการค้าขาย

หรือผลกำไรย่อมลดลงด้วย ผู้ประกอบการทั้งหลายต่าง

ก็คิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เพื่อดึงยอดขาย

และกำไรกลับมา หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไรคือการลงทุนเพิ่ม

ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออย่ าง

อื่นที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ขอบอกเลยว่าพักไว้ก่อนจะดีกว่า

4. หลีกเลี่ ย ง การสร้างหนี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็นขอให้พักไว้ก่อนเถอะนะ ไม่ว่า

คุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือมี

แพลนซื้อบ้ านหลังที่สองไว้ตากอากาศ เพราะในตอน

เศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ทาง

ที่ดีนั้น ควรถนอมเ นื้ อถนอมตัว อย่ าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่

ให้เป็นภาระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

5. อย่ าค้ำประกันให้ใครเป็นอันขาด

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคนต้องตั้ง

ปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหน ก็จะไม่ไปค้ำประกั นให้ใครโดย

เด็ดข าด หลายคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำ

ประกั นให้ผู้อื่น เข้าข่ าย เนื้ อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง

แต่เอากระดูกมาแข ว น ค อ เพราะการค้ำประกันคือการ

สัญญาว่าบุคคลหนึ่งจะชดใช้หนี้แทนลูกหนี้ หากลูกหนี้

ไม่ยอมชำร ะหนี้หรือไม่สามารถชำร ะหนี้ได้

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …