Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 5 อาชีพ เพื่อคนจบใหม่ ที่องค์กรไหนก็ต้องการไปทำงานด้วย

5 อาชีพ เพื่อคนจบใหม่ ที่องค์กรไหนก็ต้องการไปทำงานด้วย

4 second read
0
27,649

1.วิศวกร

นักพัฒนายานยนต์แห่งอนาคต หลักสูตรวิศวก ร รมเทคโนโลยียานยนต์

จากคณะวิศวก ร รมศาสตร์ในอนาคตอันใกล้ ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วย

ไฟฟ้า Electri c Vehicl e จะเข้ามาแทนที่การใช้น้ำมันอย่ างแน่นอน

เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่องของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้

ดังนั้น อาชีพวิศวกรยานยนต์แบบเดิมๆจึงไม่สามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการของอุตสาหก ร รมการผลิตยานพาหนะในยุคใหม่ได้ และอาชีพ

วิศวกรยานยนต์สมัยใหม่จึงเป็นที่ต้องการอย่ างมาก จากฐานการผลิต

อุตสาหกร รมยานยนต์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

2.ตำรวจไซเบอร์

ตำรวจยุคใหม่เดี๋ยวนี้เขาไม่พกปื นกันแล้ว ทั้งยังรายได้หลักสิบบล้านต่อปี

หลักสูตรนวัตก รรมและการแปรรูปทางดิจิทัล จากสถานการณ์ของโลกใน

ปัจจุบัน เรามักเห็นหลายๆองค์กรทั้งในและต่างประเทศถูกเจ าะเข้าระบบ

จากแฮ กเพื่อนำข้อมูลขององค์กรไปเผยแพร่หรือสร้างความเสียหายให้

กับองค์กรเหล่านั้น จึงเป็นที่มาของอาชีพผู้รักษาความปลอดภัยระบบ

ดิจิทัล หรือ Cyber Security เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ช่วยอุ ดช่ องโห ว่

และลดโอกาสจากการถูกโดนแฮ กจากบุคคลภายนอกนั่นเอง โดยใน

ปัจจุบันยังมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ไม่มากพอ ส่งผลให้อาชีพผู้รักษา

ความปลอดภัยระบบดิจิทัลนี้ มีรายได้สูงสุดถึง 14 ล้านบาทต่อปีในสหรัฐอเมริกาเลย

3.นักบิ๊กดาต้า

ก็คือคนที่สามารถเปลี่ยนข้ อมูลอันมหาศาล ให้เป็นทรัพยากรอันล้ำค่า

ทางธุรกิจได้ หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัตก ร รมข้อมูล จากคณะ

วิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี การตั ดสินใจลงทุนแต่ละทีก็ต้องทำ

อย่ างรอบคอบ เพราะหากตั ดสินใจพลาดแล้ว ธุรกิจก็อาจจะเจ๊งได้

สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ ยงในการตัดสินใจเกือบทุกองค์กร

นั่นก็คือ ข้อมูลทางสถิติต่างๆ เช่น ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น

4.นักเทคโนโลยีชีวภาพ

อาชีพนี้ตอบโจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานลดโลกร้อนได้เป็นอย่ างดี

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรก รรม แต่นอกจากผลผลิต

ด้านการเกษตรที่สามารถนำมาบริโภคได้แล้วนั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่

เกิดขึ้นจากกระบวนอุตสาหก รรมการเกษตร นั่นก็คือ ก ากเหลือ

ทางการเกษตร เเละสิ่งเหล่านี้เองที่สามารถนำมาผลิตให้เป็น

พลังงานชีวภาพ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนพลังงานได้ ดังนั้น อาชีพ

นักเทคโนโลยีชีวภาพจึ งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่ างมาก

ทั้งต่อภาคอุตสาหกร รมและสภาพแวดล้อมของโลก

5.นักวิจัยอาหาร

ก้าวสู่โลกแห่งนวัตก รรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ

นวัตกร ร มทางอาหาร จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิจัยอาหารที่มีความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตก รรม

ย่อมเป็นที่ต้องการในอุตสาหก รรมอาหารยุคใหม่ ที่เติบโตขึ้น

อย่ างต่อเนื่องของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ที่ต้องการ

จะพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเองให้มีความโดดเด่นมากขึ้น

สำนักงานคณะก รรมการอาหารและย าจะเป็นเครื่องมือสำคัญ

ในการพัฒนานักวิจัยด้านนวัตก รรมทางอาหาร ที่สามารถผ ลักดั น

อุตสาหก รรมอาหารของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลโลกได้

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …