Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 5 เทคนิคสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ง่าย ๆ แบบฉบับกูรู

5 เทคนิคสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ง่าย ๆ แบบฉบับกูรู

18 second read
0
9,201

กูรู ชวนรู้เทคนิคสร้างธุรกิจแฟรนไชส์

“ระ บ บ แฟรนไชส์ถ้าเราทำถูกต้องมันจะยั่งยืน เราจะเห็นธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดใหญ่

ทำไมข้ามโลกทั้งใบได้ ปกติแล้วมันโตเร็วกว่า 3 เท่า ถ้าเราเริ่มพัฒนาธุรกิจเดียวๆ กัน”

1 : แฟรนไชส์ โมเดลช่วยธุรกิจขย ายในต้นทุนต่ำกว่า

แฟรนไชส์ต้องอาศัยจำนวนเ พ ร า ะจำนวนทำให้เกิด Marketing Power การออกแบบ

การเชื่อมโยงของธุรกิจเข้าหากันโดยใช้สาขาและกระจายสาขาออกไปเป็นจำนวนมาก

จะ ทำ ใ ห้เกิดความได้เปรียบแล้วทำให้ต้นทุนของธุรกิจต่ำกว่าคู่แข่งได้ทันที กำไรจะ

หนากว่า

New Normal ส่งผลต่อระบบแฟรนไชส์ 2 ด้าน เราเรียกว่า Business Dsign หรือการ

ออกแบบธุรกิจที่ต้องตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค อีกสิ่ง

หนึ่งที่เปลียนคือเรื่องของ Franchise Model ต้องพลิกให้มองเห็นความชัดเจนใน

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

2 : SME แบบไหนเหมาะขย ายเป็นแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า Profitability คือตัวของธุรกิจเองต้องมีกำไร

ก่อน SME เล็กๆ ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างกำไรในระดับสาขาให้ผ่านก่อนแล้วมา

ดู ใ นแง่ของบริษัทแม่ที่อาจจะมีหลายสาขา ว่าอยู่รอดได้จริงไหม ไม่ใช่ว่าอยู่ยังไม่ได้

ร้า นที่มีอยู่ก็ยังไม่ได้ทุนคืนแต่ข้ามขั้นไปขายแฟรนไชส์ พอมาแก้ทีหลังทำให้เสีเวลา

และเสียเงินเยอะกว่าที่ออกแบบดีๆ ตั้งแต่แรก การเปลี่ยนแปลงจะกระทบต่อภาพรวม

ธุรกิจอย่ างมาก

3 : ถ้าระบบหลังบ้านไม่ดีก็ย ากที่จะสำเร็จ

แ ฟ ร น ไชส์เหมือนระบบสายพานแบ่งงานกันระหว่าง แฟรนไชส์ซี กับแฟรนไชส์ซอ ที่

ต้ อ ง เชื่ อมกันโดยจะไม่มีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ได้ แต่ที่ธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ประสบ

ผลสำเร็จเ พ ร า ะว่าการทำธุรกิจแบบตัวใครตัวมัน เช่น แฟรนไชส์ซอหรือเจ้าของธุรกิจ

ทำ ลูกชิ้นออกมาแล้วก็ขายแค่ลูกชิ้น ให้แฟรนไชส์ซีเอาลูกชิ้นไปทอดขายเอง ไม่ได้มี

ความเชื่อมโยง และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ต่างคนต่างก็ไม่พึ่งพากันทำให้ความ

สัมพันธ์ระหว่างกันไม่เกิดขึ้น ไม่มีการเชื่อมโยงกันของ Economy of Scale

แฟรนไชส์ซี (Franchisee) คือสาขาหรือผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามระบบที่เจ้า

ของสิทธิ์ได้จัดเตรียมไว

แฟรนไชส์ซอ (Franchisor) คือเจ้าของธุรกิจ/เจ้าของลิขสิทธิ์ ที่คิดค้นหรือพัฒนา

บริการขึ้นมาและต้องการขย ายบริการออกไป

4 : เทคนิคคสร้างแฟรนไชส์ให้ปัง

การทำแฟรนไชส์ให้แข็งแรงหรือให้เติบโตได้มีหลักการ 3 เรื่อง ได้แก่

-การพัฒนา Know How ของตัวเอง เช่น คุณมีเค้ก คุณมีข้าวผัดที่ดีกว่าคนอื่น เทคนิค

การทำตรงนี้ ทำยังไงให้มันถ่ายทอดหรือมีเครื่องมือที่จำเกิดขึ้นได้

-การมี Team Support เ พ ร า ะคนที่จะซื้อแฟรนไชส์จะมองไปถึงอนาคตว่าแฟรนไชส์

ซอจะทำอะไรให้กับเขาบ้าง

-แฟรนไชส์ซอต้องเป็นนักการตลาดที่จะทำให้แบรนด์ของตัวเองเป็นที่รู้จักและการยอม

รับในตลาด

5 : เรื่องน่ารู้ก่อน Go Franchise

การทำแฟรนไชส์เป็นสิ่งหนึ่งที่ต่อยอดธุรกิจไม่ใช่เป็นการตั้งต้นธุรกิจ ถ้าหากกำลังคิดว่า

อย ากทำธุรกิจอะไรสักอย่ างและอย ากจะทำแฟรนไชส์เป็นหลักการที่ผิด แต่ถ้าธุรกิจที่

ทำ อยู่กำลังเติบโต มีสาขา 10 สาขา ยอดขายดี กำไรขั้นต้นดี เงินทุนที่ลงไปได้คืนทุน

ไม่เกิน 3 ปี อย ากอยู่ในภาวะแบบนี้ Go Franchise แล้วจะชนะในตลาด

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …