Home ความรัก 6 ข้อของการรักษาความสัมพันธ์ให้ย าวนานรักหวานไม่เปลี่ยน

6 ข้อของการรักษาความสัมพันธ์ให้ย าวนานรักหวานไม่เปลี่ยน

2 second read
0
648

6 ข้อที่ควรทำกับแฟนก่อนนอน รับรองว่า รักนี้ อีกกี่ปีก็หวานไม่เปลี่ยน

ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีทำให้ความสัมพันธ์ของคู่รัก สามารถรักกันไปได้นานๆ โดยนักวิจัย

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่รักได้เผยถึง 6 ข้อเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์รวมไปถึงการพัฒนา

ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ของคู่รัก เพียงแค่ทำสิ่งต่อไปนี้…ทุกคืนก่อนนอน!!!

1 : ขึ้นเตียงนอนพร้อมกัน

การขึ้นเตียงนอนพร้อมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี งามอย่ างหนึ่ง สำหรับคู่รักที่ปล่อยให้

อี ก ฝ่ า ย เข้านอนไปก่อนแล้วตัวเองเอาแต่ทำงานหรือดู ทีวีจนดึก จะก่อให้เกิดผลตรงกันข้าม

เมื่อขึ้นเตียงพร้อมกันแล้วห้ามหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเล่นโดยไม่สนใจอีกฝ่ายเชียวให้คุณจับมือ

อีกฝ่ายเอาไว้แล้วจึงเปิดใจคุยกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในอนาคต

2 : ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

เวลาบนเตียงนอนของคู่รักนั้นถือเป็นเวลาที่สำคัญมาก เป็นเวลาที่ควรใช้ในการพูดคุยกันภายใต้

บรรย ากาศที่สงบเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีมากขึ้น ถ้าในจังหวะที่กำลังเข้า ด้ายเข้า

เ ข็ ม มีเสียงเมล์หรือเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา ก็จะทำให้พวกคุณหลุดออกจาโลกส่วนตัวของทั้ง

สองคนทันที เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาที่สำคัญอย่ างนี้จึงควรปิดเครื่องมือสื่อสาร ทั้งหมด

จะดีกว่า

3 : สนุกกับ Pillow Talk

Pillow Talk คือ ช่วงเวลาที่คู่รักได้นอนปล่อยตัวตามสบาย และพูดคุยในเรื่องกระจุ๋งกระจิ๋งบน

เ ตี ยงนอน ภายใต้บรรย ากาศที่สงบ ซึ่งจากงานวิจัยหลายแห่งพบว่าคู่รักที่มักคุยกันบนเตียง

นอนจะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกว่าคู่รักที่ละเลยเรื่องนี้

4 : บอกถึงความต้องการของคุณ

แน่นอนว่าการนอนด้วยกันแบบคู่รักก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องบาเตียงอย่ างแน่นอน ถ้าอย ากให้การ

มีอะไรกันในครั้งนั้นมีความสุข ก็ให้คุณบอกอีกฝ่ายถึงความต้องการของคุณก่อนนอน ซึ่งไม่จำ

เป็นต้องพูดอ้อมค้อมแต่อย่ างใด ซึ่งเมื่ออีกฝ่ายรับรู้ถึงความต้องการของคุณจะทำให้อีกฝ่าย

รู้สึกตื่นเต้นไปด้วย ทำให้ค่ำคืนนั้นผ่านไปได้อย่ างมีความสุข

5 : นวดให้กัน

ก า ร นวดให้อีกฝ่ายจะเป็นการทำให้ทั้งสองคนได้มีความสนิทสนม กันมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่ม

ความเชื่อใจกันได้ นอกจากนี้ยังทำให้อีกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยหรือความเครียด

ต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งการนวดแบบนี้ไม่ควรทำให้กันทุกวันเ พ ร า ะจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกซ้ำซาก

จำเจ เ พ ร า ะฉะนั้นอย่ างน้อยควรทำครั้งละ 1 อาทิตย์จะดีที่สุด

6 : อย่ าลืมจูบราตรีสวัสดิ์

และสิ่งสำคัญอย่ างสุดท้ายที่ห้ามลืมเชียวก็คือการจูบ ราตรีสวัสดิ์นั่นเอง ซึ่งการจูบเป็นการ

แสดงถึงความรักและความห่วงใยที่มีให้อยู่เสมอ ควรทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนอน

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …