Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 6 วิธีเลี้ยงลูก ให้เอาตัวรอดเป็น เก่งและเป็นคนที่ฉลาด

6 วิธีเลี้ยงลูก ให้เอาตัวรอดเป็น เก่งและเป็นคนที่ฉลาด

0 second read
0
15,676

1.สอนลูกให้รู้จักมีความรับผิดชอบ

ถึงแม้เขาจะเป็นเพียงลูกคนเดียวก็ตาม แต่พ่อแม่ก็ไม่ควร

ตามใจมากจนเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ เมื่อพอถึงวัยที่

เหมาะสม ก็ควรสอนให้เขารู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง

มอบหมายงานบ้านให้รับผิดชอบบ้าง เพื่อให้เขาได้เรียนรู้

การช่วยความมีน้ำใจและความรับผิดชอบนั่นเอง

2.ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

ในเมื่อลูกไม่มีพี่น้องไว้คอยช่วยเหลือในอนาคต ตอนนี้ก็

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบ

และช่วยเหลือตัวเองให้ได้เมื่อเขาโตขึ้น ซึ่งสามารถทำได้

โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิดพลาด พ่อแม่ไม่ต้องลง

ไปช่วยในทุกกรณี หรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความ

ช่วยเหลือจากเราก่อนนั่นเอง

3.สอนลูกให้ประหยัด อย่ าตามใจลูกให้มาก

การที่พ่อแม่ซื้อของเล่นให้บ่อย ๆ ตามที่ลูกนั้นเรียกร้อง

อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกลายเป็นเด็ กที่ไม่รู้จัก

พอ อย ากได้ของเล่นใหม่ ๆตลอดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของ

พ่อแม่ที่จะต้องระวังไม่ให้ความรักความทุ่มเทของตนเอง

กลายเป็นตามใจลูกให้เสี ยคน

4.สอนลูกให้รู้จักวางตัว

เด็ กน้อยที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว มีโอกาสมากที่

จะกล า ยร่ างเป็นคนชอบบงการคนอื่น นั่นทำให้เขากลาย

เป็นเด็ กที่พร้อมจะก้าวล่วงเข้ามาในเรื่องส่วนตัวของพ่อ

แม่ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ หากนิสัยนี้ติดตัวเขาไปในอนาคต

อาจทำให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าคบหาได้ พ่อแม่จึง

จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า จุดใดที่ลูกไม่ควรก้าว

เข้าไปยุ่มย่ ามในชีวิตของคนอื่น การที่เด็ กได้เรียนรู้ถึง

เส้นแบ่งกั้นเหล่านี้ จะทำให้เขาเข้าใจว่าชีวิตของคนอื่น ๆ

ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

5.ให้ลูกได้พบปะกับเด็กคนอื่นๆ

เพราะว่าไม่มีพี่น้องให้ได้เล่นด้วย จึงอาจทำให้เด็ ก ๆ ขาด

เพื่อนวัยเดียวกัน ดังนั้นในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพา

ลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเด็ กๆ ในวัยเดียวกันบ้าง เพื่อให้ลูก

ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็ ก

เล่น พาไปพบปะเพื่อน ๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเรา หรือไปรวม

ญาติในงานเทศกาลต่าง ๆ แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียนก็จะ

ทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น และไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาจะมี

เพื่อนๆมากขึ้นเองตามวัย

6.ไม่จับผิดลูก

หากในบ้านมีแค่สามคน พ่อ แม่ ลุก หากพ่อแม่ร่วมมือร่วมใจ

กันจับผิดลูก เขาคงรู้สึกหัวเดียวกระเทียมลี บ ในกรณีนี้พ่อแม่

ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ อย่ าทำให้ลูกรู้สึกเหมือนพ่อแม่

รวมหัวกันกลั่ นแ ก ล้ งเขาเลย หากพ่อแม่ต้องการวางกฎ

เกณฑ์ต่างๆ ก็ควรทำด้วยความรักและความเข้าใจในตัวลูก

เพราะในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้จะไปทำลายความมั่นใจ

ในตัวลูกของเราได้ในที่สุด

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …