Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 6 วิธีเลี้ยงลูก ให้เอาตัวรอดเป็น เก่งและเป็นคนที่ฉลาด

6 วิธีเลี้ยงลูก ให้เอาตัวรอดเป็น เก่งและเป็นคนที่ฉลาด

0 second read
0
344

1.สอนลูกให้รู้จักมีความรับผิดชอบ

ถึงแม้เขาจะเป็นเพียงลูกคนเดียวก็ตาม แต่พ่อแม่ก็ไม่ควร

ตามใจมากจนเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ เมื่อพอถึงวัยที่

เหมาะสม ก็ควรสอนให้เขารู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง

มอบหมายงานบ้านให้รับผิดชอบบ้าง เพื่อให้เขาได้เรียนรู้

การช่วยความมีน้ำใจและความรับผิดชอบนั่นเอง

2.ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

ในเมื่อลูกไม่มีพี่น้องไว้คอยช่วยเหลือในอนาคต ตอนนี้ก็

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบ

และช่วยเหลือตัวเองให้ได้เมื่อเขาโตขึ้น ซึ่งสามารถทำได้

โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิดพลาด พ่อแม่ไม่ต้องลง

ไปช่วยในทุกกรณี หรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความ

ช่วยเหลือจากเราก่อนนั่นเอง

3.สอนลูกให้ประหยัด อย่ าตามใจลูกให้มาก

การที่พ่อแม่ซื้อของเล่นให้บ่อย ๆ ตามที่ลูกนั้นเรียกร้อง

อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกลายเป็นเด็ กที่ไม่รู้จัก

พอ อย ากได้ของเล่นใหม่ ๆตลอดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของ

พ่อแม่ที่จะต้องระวังไม่ให้ความรักความทุ่มเทของตนเอง

กลายเป็นตามใจลูกให้เสี ยคน

4.สอนลูกให้รู้จักวางตัว

เด็ กน้อยที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว มีโอกาสมากที่

จะกล า ยร่ างเป็นคนชอบบงการคนอื่น นั่นทำให้เขากลาย

เป็นเด็ กที่พร้อมจะก้าวล่วงเข้ามาในเรื่องส่วนตัวของพ่อ

แม่ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ หากนิสัยนี้ติดตัวเขาไปในอนาคต

อาจทำให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าคบหาได้ พ่อแม่จึง

จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า จุดใดที่ลูกไม่ควรก้าว

เข้าไปยุ่มย่ ามในชีวิตของคนอื่น การที่เด็ กได้เรียนรู้ถึง

เส้นแบ่งกั้นเหล่านี้ จะทำให้เขาเข้าใจว่าชีวิตของคนอื่น ๆ

ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

5.ให้ลูกได้พบปะกับเด็กคนอื่นๆ

เพราะว่าไม่มีพี่น้องให้ได้เล่นด้วย จึงอาจทำให้เด็ ก ๆ ขาด

เพื่อนวัยเดียวกัน ดังนั้นในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพา

ลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเด็ กๆ ในวัยเดียวกันบ้าง เพื่อให้ลูก

ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็ ก

เล่น พาไปพบปะเพื่อน ๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเรา หรือไปรวม

ญาติในงานเทศกาลต่าง ๆ แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียนก็จะ

ทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น และไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาจะมี

เพื่อนๆมากขึ้นเองตามวัย

6.ไม่จับผิดลูก

หากในบ้านมีแค่สามคน พ่อ แม่ ลุก หากพ่อแม่ร่วมมือร่วมใจ

กันจับผิดลูก เขาคงรู้สึกหัวเดียวกระเทียมลี บ ในกรณีนี้พ่อแม่

ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ อย่ าทำให้ลูกรู้สึกเหมือนพ่อแม่

รวมหัวกันกลั่ นแ ก ล้ งเขาเลย หากพ่อแม่ต้องการวางกฎ

เกณฑ์ต่างๆ ก็ควรทำด้วยความรักและความเข้าใจในตัวลูก

เพราะในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้จะไปทำลายความมั่นใจ

ในตัวลูกของเราได้ในที่สุด

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

เราก็เริ่มแก่แล้ว จงเป็นผู้หญิงที่สง่า และมีความสุขเถิด

ป้าท่านนึงบอกกับเราว่า “อายุขนาดประมาณห นู อยู่ในวัยแข็ … …