Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 6 วิธี แก้ไขปัญหาการเงิน หมุนเงินไม่ทันใช้ ลองคิดให้ได้แบบนี้

6 วิธี แก้ไขปัญหาการเงิน หมุนเงินไม่ทันใช้ ลองคิดให้ได้แบบนี้

2 second read
0
6,174

1. ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตนเอง หยุดก่อหนี้ หยุดสร้างหนี้ใหม่

เพิ่มโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน ที่สำคัญต้องหยุด

หาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า เพราะจะทำให้เป็นหนี้แบบงูกินหาง ไม่รู้

จักจบ ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

2. หนี้ไหนสำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ส่วนหนี้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต หรือหนี้

สินเชื่อส่วนบุคคล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้ โดยเลือกจ่ายหนี้ที่มีด อ ก

เบี้ ย สูงก่อน และติดต่อขอประนอมหนี้ขอผ่อนจ่ายในแต่ละเดือน

และควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อย่ าคิดหนีหนี้โดยเด็ดขาด

3. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

อันดับแรกต้องทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองในทุกๆวัน

ว่าในแต่ละเดือนนั้นเรามีรายได้จากไหนบ้าง พอใช้จ่ายหรือไม่

หรือในแต่ละเดือนต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบ

ครัว ค่าเดินทางค่า อ าหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนชำระหนี้สินค้า

ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่

เราใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุด จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิต

ถ้าไม่จำเป็นต้องเลิกหรือหยุดทันที หากใครไม่เคยจดบันทึก

รายรับ-รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะ

ไรบ้าง และหมดไปกับอะไรบ้าง ดังนั้นเมื่อรู้ปัญหาแล้วว่าเงิน

หมดไปกับอะไร หากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สามารถประหยัด

ได้ ควรประหยัดอย่ างจริงจัง

4. สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่งประเภทหนี้สินที่มีแยกประเภทหนี้ จำนวนหนี้

อัตราด อ ก เ บี้ ย ที่ต้องชำระ อัตราขั้นต่ำที่ต้องชำระ จากนั้น

ให้คำนวณยอดหนี้ทั้งหมด คำนวณรายได้ทั้งหมด เรียงลำดับ

ยอดหนี้ที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

5. หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมดก็ต้องหาเพิ่ม เหมือน

น้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่ม ใครที่เป็นหนี้เงินติดลบลอง

สำรวจตัวเองว่ามีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไร

หรือมองหาอาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ เช่น ทำกับข้าว

ทำขนมขาย หรือไม่ถ้ามีทักษะการขายก็หา ซื้ อ สินค้า

ต่างๆไปขายตามตลาดนัดหรือ หากมีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลย

6. เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

ควรจ่ายหนี้ขั้นต่ำเพื่อรักษาบัญชีและเครดิต วิธีนี้เหมาะกับ

ผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะอาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชีแนะนำให้จ่าย

ขั้นต่ำตามใบเรียกเก็บเงินหรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็ก

น้อย ที่สำคัญต้องมีวินัยในการผ่อนชำระ หากหมดภาระหนี้

แล้วไม่ควรก่อหนี้ใหม่ เพิ่มอีกเป็นอันขาด เพราะจะทำให้มี

หนี้ไม่หมดสิ้นมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ขายทรัพย์สินที่ขายได้

ออกไปเป็นเงินสด เพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้มากที่สุด หากมีหนี้

สินมากให้เลือกปิดทีละรายการ ที่สามารถปิดหนี้ได้ เพื่อให้

เหลือจำนวนเจ้าหนี้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถ

ทำได้ หรือไม่มีทรัพย์สินที่สามารถขายเพื่อปลดหนี้ได้ก็จะเข้า

สู่กระบวนการของศาล ในระหว่างนั้นแนะนำให้เก็บเงินให้

มากที่สุดอย่ าได้หลงระเริงกับเงินที่มีต้องเตรียมสะสมเงิน

เพื่อเคลียร์หนี้สินทั้งหมด

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …