Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 6 สิ่ง ที่ไม่ควรมี ถ้าจะเป็นหัวหน้างาน

6 สิ่ง ที่ไม่ควรมี ถ้าจะเป็นหัวหน้างาน

0 second read
1
26,266

1. เจ้าอารมณ์

การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นคุณสมบัติของคนทำงานทุกคน

โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้า ควรควบคุมอารมณ์ให้ได้ ไม่ควรใช้

อารมณ์นำเหตุผล ยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูง ๆ ก็ควรร ะ มั ด ร ะ วั งใน

การวางตัว เพราะไม่มีลูกน้องคนไหนอย ากเป็นที่รองรับอารมณ์

ของคุณไปตลอดหรอก ก็จริงอยู่ที่ว่ามนุษย์เรามีอารมณ์ รัก โ ล ภ

โ ก ร ธ หลง ด้วยกันทั้งนั้น แต่เมื่อถูกทักท้วงควรอดทนอดกลั้น

หยุดคิดสักนิด ไม่พูดจาโต้ตอบแบบห ย า บ ค า ย หรือวี น เหวี่ยง

โดยไม่มีเหตุผลใส่คนอื่นนะ

2. โลกแคบ

นี่มันปีไหนแล้ว คนเป็นหัวหน้างานต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสิ

ตามยุคสมัยให้ทัน คอยเปิดรับสิ่งใหม่ๆ โดยตลอด ทั้งความรู้

ในการทำงาน และมุมมองการใช้ชีวิต คงไม่มีใครอย ากทำงาน

ร่วมกับคนโลกแคบที่จำกั ดความคิดอยู่ในกรอบของตัวเองโดย

ไม่ฟังใคร ในบางองค์กรที่มีพนักงานหลายเจเนอเรชั่น หัวหน้า

ต้องเปิดใจยอมรับความแต กต่างทางความคิดและรูปแบบการ

ทำงานให้ได้ด้วยเช่นกัน

3. บ้ า อำนาจ

อย่ าหลงระเริงกับอำนาจที่มีอยู่ ใช้ตำแหน่งบังคับให้อื่นคนคอย

ทำตามใจตัวเองหรือใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะว่า

มันจะทำให้ลูกน้องกดดัน ทำงานด้วยความหว าดกลั ว ถ้าอย าก

ให้ลูกน้องเคารพจากใจจริง ก็ควรฏิบัต กับพวกเขาด้วยความเคารพ

เช่นกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่มีอีโก้ถือตัวเหนือกว่าผู้อื่น หัวหน้า

ที่ดีควรส่งเสริมทีม คอยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาได้ แบบนี้ถึง

จะได้ใจลูกน้องจริงๆ

4. ไม่กล้าตัดสินใจ

หัวหน้าบางคนมีคุณสมบัติดีเลิศ ทั้งการศึกษาและการทำงาน แต่

กลับขาดภาวะผู้นำ ไม่กล้าตัดสินใจ บริหารงานไม่เด็ ดข าด กล้า ๆ

กลั ว ๆ มีบุคคลิกไม่มั่นใจ แล้วแบบนี้จะเป็นแบบอย่ างในการทำงาน

ให้ลูกน้องได้อย่ างไร แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ โดยการเริ่มต้น

จากการเชื่อมั่นศักยภาพของตัวเองและลูกน้อง ไม่หยุดที่จะเรียนรู้

สิ่งใหม่ๆ จากเด็ กรุ่นหลัง หรือผู้ที่อาวุโสกว่า มีการวางแผนงานล่วง

หน้าที่ชัดเจน และไม่หยุดนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ตลอดเวลา

5. เลือกที่รัก มักที่ชัง

หัวหน้าที่ชอบลำเอียง เล่นพรรคเล่นพวก เข้าข้างลูกน้องคนสนิท

ทำผิดก็แก้ตัวให้อีก ตรงกันข้ามถ้าไม่ปลื้มลูกน้องคนไหนก็ไม่สนใจ

จะให้คำปรึกษา หรือโยนงานเล็กๆ แบบปิดทองหลังพระให้รับผิดชอบ

แบบนี้เรียกว่าสองมาตรฐานชัดๆ จนทำให้ลูกน้องเกิดอคติกับหัวหน้า

ไปตลอด เพราะฉะนั้น คุณควรแยกเรื่องส่วนตัวกับการทำงานให้ได้

ไม่ให้ท้ายลูกน้องคนใดคนหนึ่งจนเกินงาม ปฏิบัติกับทุกคนอย่ าง

เท่าเทียมกัน

6. เอาดีใส่ตัว เอาชั่ วใส่คนอื่น

ไม่ว่าผลงานจะได้รับคำชมหรือคำติ คนมักจะพุ่งเป้ามาที่หัวหน้า

ก่อนเสมอ เพราะเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดในทีม

เพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่ผลงานได้รับการชื่นชมต้องให้เครดิตกับลูก

น้องเสมอ อย่ ารับไว้เป็นผลงานของตัวเองคนเดียว ในทางกลับกัน

เมื่อเกิดข้อผิ ดพล าด ก็ไม่ควรโยนความผิดให้คนอื่น และไม่รู้สึก

อายที่จะขอโทษในกรณีที่ลูกน้องทำผิด สามารถตักเตือนได้แต่

ไม่ควรซ้ำเติม ต้องรู้จักให้โอกาสคน แนะนำให้ลูกน้องเรียนรู้จาก

ข้อผิ ดพล าดและหาวิธีการแก้ไขปัญหา

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …