Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 7 ข้อดี ของการเก็บทอง ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

7 ข้อดี ของการเก็บทอง ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

0 second read
0
5,502

1.ไว้ใช้จ่ายในย าม เ จ็ บ ป่ ว ย

อย่ างเช่น ค่ารักษาพย าบา ล ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรายจ่าย

ที่คนทุกวัยต้องนึกถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมาก ๆ

แล้วสุขภาพก็อาจไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อน โอกาสที่จะเกิด

โ ร ค ภัยรุนแรงก็มากขึ้นตามอายุด้วย ฉะนั้นแล้ว ควรเตรียม

พร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้เลยและแน่นอนว่าโ ร ค รุนแร ง

บาง โ ร คมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประกันสุขภาพหรือประกัน

สังคมอาจจะช่วยเราได้ไม่เต็มที่ เราจึงต้องมีสำรองในส่วนนี้

2. ใช้แทนการเก็บเงิน หรือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่

งั้นลองเปลี่ยนมาเป็นเก็บทองแทนดูมั้ย ? เพราะมันเป็น

สินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน

สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงิน

นั้นก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่แค่เปลี่ยน

จากสะสมเงินมาเป็นสะสมทองแทน โดยจะใช้โปรแกรม

การออมทองก็คือ ทะยอยซื้อทองสะสมทุกๆเดือน เพราะ

เราจะได้ราคาแบบเฉลี่ยกันไป ทีนี้พอออมครบ อย ากจะ

เบิกทองมาเก็บไว้กับตัวเองหรือขายคืน เปลี่ยนเป็นเงิน

ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกัน

3.สำรองการเงินในย ามฉุกเ ฉิ น

เราคงจะเคยเห็นข่ าวผู้ปกครองนำทองมาขายในช่วงเปิด

เทอม เนื่องจากว่าค่าใช้เรื่องเรียนต่อของลูกค่อนข้างสูง

พ่อแม่ท่านใดที่ไม่ได้วางแผนการเงินดีๆล่ะก็ได้ทองคำนี่

แหละมาช่วยให้ผ่านพ้นช่วงย ากลำบากไปได้ ทั้งนี้ยังมี

เรื่องของอุ บั ติเ ห ตุ หรือแม้แต่ปัญหาทางด้านกฎห ม า ย

ที่อาจจำเป็นต้องใช้เงินมาก จนส่งผลให้เงินหมดไป หรือ

แม้แต่ ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแย่จนทำให้เงินเก็บ

4.ให้เป็นของขวัญลูก สำหรับวันสำคัญ

เพราะทองคำ นับว่าเป็นสมบัติที่มีมูลค่ามาก หลาย ๆ คน

เก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน บ้างก็เอาไว้เป็น

ทุนสำรองหรือให้เป็นของขวัญในวัน สำคัญต่างๆ และลูก

หลานของเราก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอดทางการเงินได้

5. สินทรัพย์ทางเลือก ช่วยกระจ ายความเ สี่ ย ง

เพราะการถือทองคำไว้เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจอยู่เสมอ

ความสี่ ยงที่ว่านี้ คือความเสี่ ยงของค่าเงินและมีหลายประ

เทศ เก็บสำรองทองคำไว้เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตทางการ

เงิน ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยเลยที่ซื้อทองเก็บไว้เพื่อ

เป็นการลงทุน ทั้งยังกระจายความเสี่ ยงของสินทรัพย์อื่น ๆ

ได้ด้วย เช่น หุ้น ตราสารหนี้ พันธบัตร เพราะถ้าเกิดวิกฤตขึ้น

สินทรัพย์ที่ลงทุนตัวใดไม่ได้ทุนคืนจะได้มีทอง เอาไว้เป็น

หลักประกัน ฉะนั้น อย่ างน้อย ๆ การมีทองติดตัวไว้มันก็ทำ

ให้เรามั่นใจอุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรอง

6. ป้ อ ง กั นอัตราเงินเฟ้อ

ยุคนี้ข้าวของเริ่มแพงมากขึ้น เงินเก็บก็แทบไม่เหลือกันแล้ว

อัตราเงินเฟ้อนับว่าเป็นศั ต รู ตั ว ฉ ก า จ ที่ทำให้เงินมีมูลค่า

ลดลง เพราะถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้อนั่นก็แปลว่า สินค้าและบริการ

ต่างๆจะมีราคาแพงกว่าเดิมตามไปด้วยนั่นเอง นี่แหละจะส่งผล

ต่อเงินเก็บที่มีอยู่ จนไม่พอใช้จ่ายในวัยเกษียณ แต่กลับกันนั้น

หากมีทองคำไว้ ก็สามารถป้ องกันความเสี่ ย งของอัตร าเงิน

เฟ้อได้ดี ราคาทองนั้นจะไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้า ยิ่งเงิน

เฟ้อสูง ราคาทองยิ่งสูงตามไปด้วย

7.เป็นทุนในการทำธุรกิจ

เมื่อต้องการทำธุริจแต่ทุนไม่พอ และเงินเก็บก็เหลือน้อย

แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผล ไม่มี ด อกให้เหมือนสินทรัพย์

ตัวอื่น ๆ แต่ว่านะราคาส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับ

ความสนใจในการลงทุนและมีหลายคนที่เกษียณแล้วหัน

มาทำธุรกิจเล็กๆเพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจต้อง

ใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอ ทำให้ทองคำเป็น

สินทรัพย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้เป็นอย่ างดีเลย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …