Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 7 ข้อดี ของการเก็บทอง ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

7 ข้อดี ของการเก็บทอง ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

0 second read
0
968

1.ไว้ใช้จ่ายในย าม เ จ็ บ ป่ ว ย

อย่ างเช่น ค่ารักษาพย าบา ล ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรายจ่าย

ที่คนทุกวัยต้องนึกถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมาก ๆ

แล้วสุขภาพก็อาจไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อน โอกาสที่จะเกิด

โ ร ค ภัยรุนแรงก็มากขึ้นตามอายุด้วย ฉะนั้นแล้ว ควรเตรียม

พร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้เลยและแน่นอนว่าโ ร ค รุนแร ง

บาง โ ร คมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประกันสุขภาพหรือประกัน

สังคมอาจจะช่วยเราได้ไม่เต็มที่ เราจึงต้องมีสำรองในส่วนนี้

2. ใช้แทนการเก็บเงิน หรือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่

งั้นลองเปลี่ยนมาเป็นเก็บทองแทนดูมั้ย ? เพราะมันเป็น

สินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน

สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงิน

นั้นก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่แค่เปลี่ยน

จากสะสมเงินมาเป็นสะสมทองแทน โดยจะใช้โปรแกรม

การออมทองก็คือ ทะยอยซื้อทองสะสมทุกๆเดือน เพราะ

เราจะได้ราคาแบบเฉลี่ยกันไป ทีนี้พอออมครบ อย ากจะ

เบิกทองมาเก็บไว้กับตัวเองหรือขายคืน เปลี่ยนเป็นเงิน

ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกัน

3.สำรองการเงินในย ามฉุกเ ฉิ น

เราคงจะเคยเห็นข่ าวผู้ปกครองนำทองมาขายในช่วงเปิด

เทอม เนื่องจากว่าค่าใช้เรื่องเรียนต่อของลูกค่อนข้างสูง

พ่อแม่ท่านใดที่ไม่ได้วางแผนการเงินดีๆล่ะก็ได้ทองคำนี่

แหละมาช่วยให้ผ่านพ้นช่วงย ากลำบากไปได้ ทั้งนี้ยังมี

เรื่องของอุ บั ติเ ห ตุ หรือแม้แต่ปัญหาทางด้านกฎห ม า ย

ที่อาจจำเป็นต้องใช้เงินมาก จนส่งผลให้เงินหมดไป หรือ

แม้แต่ ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแย่จนทำให้เงินเก็บ

4.ให้เป็นของขวัญลูก สำหรับวันสำคัญ

เพราะทองคำ นับว่าเป็นสมบัติที่มีมูลค่ามาก หลาย ๆ คน

เก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน บ้างก็เอาไว้เป็น

ทุนสำรองหรือให้เป็นของขวัญในวัน สำคัญต่างๆ และลูก

หลานของเราก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอดทางการเงินได้

5. สินทรัพย์ทางเลือก ช่วยกระจ ายความเ สี่ ย ง

เพราะการถือทองคำไว้เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจอยู่เสมอ

ความสี่ ยงที่ว่านี้ คือความเสี่ ยงของค่าเงินและมีหลายประ

เทศ เก็บสำรองทองคำไว้เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตทางการ

เงิน ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยเลยที่ซื้อทองเก็บไว้เพื่อ

เป็นการลงทุน ทั้งยังกระจายความเสี่ ยงของสินทรัพย์อื่น ๆ

ได้ด้วย เช่น หุ้น ตราสารหนี้ พันธบัตร เพราะถ้าเกิดวิกฤตขึ้น

สินทรัพย์ที่ลงทุนตัวใดไม่ได้ทุนคืนจะได้มีทอง เอาไว้เป็น

หลักประกัน ฉะนั้น อย่ างน้อย ๆ การมีทองติดตัวไว้มันก็ทำ

ให้เรามั่นใจอุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรอง

6. ป้ อ ง กั นอัตราเงินเฟ้อ

ยุคนี้ข้าวของเริ่มแพงมากขึ้น เงินเก็บก็แทบไม่เหลือกันแล้ว

อัตราเงินเฟ้อนับว่าเป็นศั ต รู ตั ว ฉ ก า จ ที่ทำให้เงินมีมูลค่า

ลดลง เพราะถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้อนั่นก็แปลว่า สินค้าและบริการ

ต่างๆจะมีราคาแพงกว่าเดิมตามไปด้วยนั่นเอง นี่แหละจะส่งผล

ต่อเงินเก็บที่มีอยู่ จนไม่พอใช้จ่ายในวัยเกษียณ แต่กลับกันนั้น

หากมีทองคำไว้ ก็สามารถป้ องกันความเสี่ ย งของอัตร าเงิน

เฟ้อได้ดี ราคาทองนั้นจะไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้า ยิ่งเงิน

เฟ้อสูง ราคาทองยิ่งสูงตามไปด้วย

7.เป็นทุนในการทำธุรกิจ

เมื่อต้องการทำธุริจแต่ทุนไม่พอ และเงินเก็บก็เหลือน้อย

แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผล ไม่มี ด อกให้เหมือนสินทรัพย์

ตัวอื่น ๆ แต่ว่านะราคาส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับ

ความสนใจในการลงทุนและมีหลายคนที่เกษียณแล้วหัน

มาทำธุรกิจเล็กๆเพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจต้อง

ใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอ ทำให้ทองคำเป็น

สินทรัพย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้เป็นอย่ างดีเลย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ขยันแค่ไหน เขาก็ไม่เห็นค่า แต่คนเสนอหน้ากลับได้ดี

เรื่องที่เราจะนำมาฝากในวันนี้ เป็นเรื่องที่มันสะท้อนให้ … …