Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 7 วิธีรับมือ เมื่อในที่ทำงาน ลูกน้องเก่งกว่าหัวหน้า

7 วิธีรับมือ เมื่อในที่ทำงาน ลูกน้องเก่งกว่าหัวหน้า

0 second read
0
5,227

1. จงเรียนรู้จากคนเก่ง

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก เมื่อมีคนเก่งอยู่ในทีมเราจงเปลี่ยนการแ ย่ งซีน

การแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น ให้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันจะดีกว่านะ เราเอง

ก็จะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มด้วย หัวใจสำคัญของการบริหารคือการจัดการ

คนและกำหนดทิศทางในการทำงานให้ทีม ไม่ใช่การแข่งขันประลอง

ความรู้กับลูกน้อง คนเป็นหัวหน้ามีหน้าที่ต้องเอาชนะใจ ไม่ใช่เอาชนะ

งาน ดังนั้น หากมีถ้าลูกน้องเก่งกว่าก็เรียนรู้จากเขา ถามคำถามจากเขา

และบางครั้งอาจลงมือทำเองบ้าง เพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัสกับหน้างาน

จริง ๆ อย่ ามองว่าเป็นเรื่องเสี ยฟอร์ม เสี ยการปกครอง ถ้ามาถูกทาง

อาจเกิดผลพลอยได้ ในเรื่องการสร้างความยอมรับและเป็นการกระชับ

ความสัมพันธ์กันอีกทางหนึ่งด้วย

2. ให้เครดิต เสริมสร้างกำลังใจให้กัน

การชื่นชมและคอยให้กำลังใจคนทำงานเก่ง ๆ ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราว

ความสำเร็จของพวกเขาให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้บริหารคนอื่น ๆฟังด้วย

ชื่นชมคนเก่งว่าเป็นคนสำคัญของทีมและขององค์กรโดยรวม หากโดน

ทำเช่นนี้ไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกดีกันทั้งนั้น

3. ใช้คนเก่งให้เป็นประโยชน์

เมื่อมีคนเก่งอยู่ในทีม จงใช้ข้อได้เปรียบนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พย าย ามดึงความสามารถของพวกเขาออกมาใช้ ค้นหาว่าพวกเขา

มีจุดเด่นในเรื่องใดบ้าง อะไรเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้เพิ่มเติม

แล้วท้าทายพวกเขาด้วยการมอบหมายงานที่จะสามารถนำคนเก่ง

เหล่านี้ไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคตได้

4. ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องถาม

คนเราไม่ได้เก่งทุกอย่ างหรือรู้ทุกอย่างบนโลกเสมอไปหรอกนะ

บางทีหัวหน้าก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง อย่ าติดกับดักความคิดที่ว่าหัวหน้า

ต้องเก่งกว่าลูกน้อง เมื่อหัวหน้าถูกลูกน้องถามในเรื่องที่ไม่รู้ การพูด

ตรง ๆ ว่าไม่รู้ แม้ฟังดูง่าย แต่ก็ย ากมหาศาล สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุด

ก็คือ ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริง ไม่ใช่สิ่งที่น่าอั บอ าย

เมื่อมีเรื่องที่เราไม่รู้ แต่เป็นทักษะที่ผู้นำทั้งหลายต้องฝึกฝนให้เป็นนิสัย

เมื่อไม่รู้ให้ตอบตามตรง และขอความช่วยเหลือจากคนมีความรู้

ความสามารถ อย่ ามองว่าพฤติกรร ม นี้เป็นเรื่องของคนอ่อนแอ

ในทางกลับกัน เป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็งอย่างที่สุดด้วย

เพราะความกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงในเรื่องที่ไม่รู้ หรือทำไม่ได้

หัวหน้าที่ทำเช่นนี้ได้ถือว่าน่าชื่นชมสุด ๆ

5. ดัน “ ดารา ”

การเปิดโอกาสให้ลูกน้องเก่ง ๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เมื่อเห็นโอกาสที่ดีและเหมาะสม ก็ไม่ควรเก็บเขาไว้ที่เดิมจนเขา

ไม่ได้มีโอกาสเติบโต ควรส่งเสริมให้เขาได้มีโอกาสรับผิดชอบงานใหม่

ๆ ที่ท้าทาย และเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งให้เติบโตในสายงานขึ้นเป็นลำดับ

6. รู้กว้าง สร้างวิสัยทัศน์

บางครั้งหัวหน้าอาจไม่มีความรู้และความชำนาญในงานระดับปฏิบัติ

การอย่ างลึกซึ้งเท่าลูกน้อง เพราะไม่ได้อยู่หน้างานอย่ างใกล้ชิดทุกวัน

แต่หัวหน้าก็จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องอื่น ๆ ที่ลูกน้องไม่รู้ด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็น วิสัยทัศน์ย าวไกล การวางกลยุทธ์ การตัดสินใจอย่า ง

รอบคอบ การบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆอย่ างราบรื่นด้วยนั่นเอง

7. กำจัดความกลั ว สร้างความมั่นใจ

คนทุกคนย่อมมีความกลักันทั้งนั้น และความกลัวเหล่านี้นี่เองที่จะ

เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่มั่นใจและทำให้เรานั้นไม่เป็นตัวของตัวเอง

วิธีการรับมือกับความกลั วก็คือ ยอมรับความกลัวด้วยความมั่นใจ

แล้วเดินหน้าต่อไป ให้เตือนตนเองอยู่เสมอว่าการจ้างและพัฒนาคน

ที่มีความสามารถเป็นสิ่งที่เจ้านายและหัวหน้าที่ดีควรทำ เพื่อผลดี

ของทีมและเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ถ้ามีลูกน้องเก่งก็จะทำให้

ประสิทธิภาพ ของทีมดีขึ้นมากด้วย และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วยนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

เราก็เริ่มแก่แล้ว จงเป็นผู้หญิงที่สง่า และมีความสุขเถิด

ป้าท่านนึงบอกกับเราว่า “อายุขนาดประมาณห นู อยู่ในวัยแข็ … …