Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 7 วิธีรับมือ เมื่อในที่ทำงาน ลูกน้องเก่งกว่าหัวหน้า

7 วิธีรับมือ เมื่อในที่ทำงาน ลูกน้องเก่งกว่าหัวหน้า

0 second read
1
16,737

1. จงเรียนรู้จากคนเก่ง

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก เมื่อมีคนเก่งอยู่ในทีมเราจงเปลี่ยนการแ ย่ งซีน

การแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น ให้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันจะดีกว่านะ เราเอง

ก็จะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มด้วย หัวใจสำคัญของการบริหารคือการจัดการ

คนและกำหนดทิศทางในการทำงานให้ทีม ไม่ใช่การแข่งขันประลอง

ความรู้กับลูกน้อง คนเป็นหัวหน้ามีหน้าที่ต้องเอาชนะใจ ไม่ใช่เอาชนะ

งาน ดังนั้น หากมีถ้าลูกน้องเก่งกว่าก็เรียนรู้จากเขา ถามคำถามจากเขา

และบางครั้งอาจลงมือทำเองบ้าง เพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัสกับหน้างาน

จริง ๆ อย่ ามองว่าเป็นเรื่องเสี ยฟอร์ม เสี ยการปกครอง ถ้ามาถูกทาง

อาจเกิดผลพลอยได้ ในเรื่องการสร้างความยอมรับและเป็นการกระชับ

ความสัมพันธ์กันอีกทางหนึ่งด้วย

2. ให้เครดิต เสริมสร้างกำลังใจให้กัน

การชื่นชมและคอยให้กำลังใจคนทำงานเก่ง ๆ ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราว

ความสำเร็จของพวกเขาให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้บริหารคนอื่น ๆฟังด้วย

ชื่นชมคนเก่งว่าเป็นคนสำคัญของทีมและขององค์กรโดยรวม หากโดน

ทำเช่นนี้ไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกดีกันทั้งนั้น

3. ใช้คนเก่งให้เป็นประโยชน์

เมื่อมีคนเก่งอยู่ในทีม จงใช้ข้อได้เปรียบนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พย าย ามดึงความสามารถของพวกเขาออกมาใช้ ค้นหาว่าพวกเขา

มีจุดเด่นในเรื่องใดบ้าง อะไรเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้เพิ่มเติม

แล้วท้าทายพวกเขาด้วยการมอบหมายงานที่จะสามารถนำคนเก่ง

เหล่านี้ไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคตได้

4. ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องถาม

คนเราไม่ได้เก่งทุกอย่ างหรือรู้ทุกอย่างบนโลกเสมอไปหรอกนะ

บางทีหัวหน้าก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง อย่ าติดกับดักความคิดที่ว่าหัวหน้า

ต้องเก่งกว่าลูกน้อง เมื่อหัวหน้าถูกลูกน้องถามในเรื่องที่ไม่รู้ การพูด

ตรง ๆ ว่าไม่รู้ แม้ฟังดูง่าย แต่ก็ย ากมหาศาล สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุด

ก็คือ ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริง ไม่ใช่สิ่งที่น่าอั บอ าย

เมื่อมีเรื่องที่เราไม่รู้ แต่เป็นทักษะที่ผู้นำทั้งหลายต้องฝึกฝนให้เป็นนิสัย

เมื่อไม่รู้ให้ตอบตามตรง และขอความช่วยเหลือจากคนมีความรู้

ความสามารถ อย่ ามองว่าพฤติกรร ม นี้เป็นเรื่องของคนอ่อนแอ

ในทางกลับกัน เป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็งอย่างที่สุดด้วย

เพราะความกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงในเรื่องที่ไม่รู้ หรือทำไม่ได้

หัวหน้าที่ทำเช่นนี้ได้ถือว่าน่าชื่นชมสุด ๆ

5. ดัน “ ดารา ”

การเปิดโอกาสให้ลูกน้องเก่ง ๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เมื่อเห็นโอกาสที่ดีและเหมาะสม ก็ไม่ควรเก็บเขาไว้ที่เดิมจนเขา

ไม่ได้มีโอกาสเติบโต ควรส่งเสริมให้เขาได้มีโอกาสรับผิดชอบงานใหม่

ๆ ที่ท้าทาย และเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งให้เติบโตในสายงานขึ้นเป็นลำดับ

6. รู้กว้าง สร้างวิสัยทัศน์

บางครั้งหัวหน้าอาจไม่มีความรู้และความชำนาญในงานระดับปฏิบัติ

การอย่ างลึกซึ้งเท่าลูกน้อง เพราะไม่ได้อยู่หน้างานอย่ างใกล้ชิดทุกวัน

แต่หัวหน้าก็จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องอื่น ๆ ที่ลูกน้องไม่รู้ด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็น วิสัยทัศน์ย าวไกล การวางกลยุทธ์ การตัดสินใจอย่า ง

รอบคอบ การบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆอย่ างราบรื่นด้วยนั่นเอง

7. กำจัดความกลั ว สร้างความมั่นใจ

คนทุกคนย่อมมีความกลักันทั้งนั้น และความกลัวเหล่านี้นี่เองที่จะ

เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่มั่นใจและทำให้เรานั้นไม่เป็นตัวของตัวเอง

วิธีการรับมือกับความกลั วก็คือ ยอมรับความกลัวด้วยความมั่นใจ

แล้วเดินหน้าต่อไป ให้เตือนตนเองอยู่เสมอว่าการจ้างและพัฒนาคน

ที่มีความสามารถเป็นสิ่งที่เจ้านายและหัวหน้าที่ดีควรทำ เพื่อผลดี

ของทีมและเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ถ้ามีลูกน้องเก่งก็จะทำให้

ประสิทธิภาพ ของทีมดีขึ้นมากด้วย และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วยนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …