Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 7 วิธีในการสอนลูก ให้ลูกฟังเรา แม้ในตอนที่เขากำลังโมโหอยู่

7 วิธีในการสอนลูก ให้ลูกฟังเรา แม้ในตอนที่เขากำลังโมโหอยู่

7 second read
1
21,477

บางครั้งที่ลูกเราดื้ อ หรือซนนั้น อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายๆอย่ างที่เป็นสิ่งที่หล่อหลอม

พฤติก รร ม ของลูก รวมถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ด้วยเช่นกัน และคุณพ่อคุณแม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของลูกให้ไปในทางที่ดีได้ด้วยวิธีการพูดหรือการสื่อส ารกับลูกในเวลา

ที่เขาดื้ อรั้น หรือไม่เชื่อฟังและกำลังต่อต้านเรานั่นเอง ซึ่งการสื่อสารด้วยการพูดเป็นสิ่งที่สำคัญ

มาก เพราะว่ามันสามารถกระทบต่อพฤติกร ร มการรับฟังของลูกได้อย่ างดี โดยเฉพาะในช่วงวัย

2 -5 ขวบ เเละเด็ กจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง แต่ว่าเขายังสื่อส ารและยังควบคุมอารมณ์ได้

ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จึงทำให้ใครหลายๆ คนมองว่ ลูกเรานั้นเป็นเด็กดื้ อ วันนี้เราจึงมี 7 วิธีพูดอย่ าง

ไรให้ลูกเชื่อฟัง แม้ลูกกำลังโ มโ หอยู่ มาเป็นตัวช่วยให้กับคุณพ่อคุณแม่จัดการกับลูกได้นั่นเอง

วิธีที่ 1. พูดให้ลูกได้คิด

วิธีนี้ก็คือ คุณพ่อคุณแม่ลองพูดข้อดี ข้อเสี ยให้ลูกได้ลองคิด

ได้ไตร่ตรอง รวมทั้งคิดถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำของ

ตนเองว่าที่เขาทำลงไปนั้น เขาทำถูกหรือทำผิด การที่ปล่อย

ให้ลูกได้ลองนั่งคนเดียว หรืออยู่กับตัวเองจะช่วยให้อารมณ์

ของลูกสงบลงได้นั่นเอง

วิธีที่ 2.ใช้คำพูดในเชิงบวกกับลูก

คุณพ่อคุณแม่ต้องพย าย ามอย่าใช้คำพูดว่า “ ไม่ ” หรือ “ ห้ าม ”

กับลูก รวมทั้งปรับเปลี่ยนการใช้คำพูดต่างๆ ให้เป็นในด้านบวก

จะดีมาก เช่น ถ้าเราไม่อย ากให้ลูกวิ่ง แทนที่จะบอกว่าอย่ าวิ่งสิลูก

ให้เปลี่ยนเป็นเดินช้าๆ สิลูก การบอกเขาเช่นนี้นั้นลูกจะยอมเชื่อฟัง

และปฏิบัติตามได้ง่ายกว่า

วิธีที่ 3. ใช้น้ำเสียงให้ถูกต้อง และถูกเวลา

การที่คุณคุยกับลูกด้วยเสียงที่ดัง ตะโกนหรือตะเบงเสียงใส่เขา

อยู่ตลอดเวลานั้น เขาจะไม่เข้าใจว่าเราต้องการจะสื่ออะไรกันแน่

พูดธรรมดาหรือว่ากำลังดุเขา ซึ่งอาจจะส่งผลให้เขาไม่ฟังหรือไม่

ปฏิบัติตามคุณได้ ทางที่ดีแล้วนั้น จึงต้องบอกให้เขาฟังว่าน้ำเสียง

แบบนี้แปลว่าอะไร แบบนี้คือแม่กำลังโก รธอยู่นะ หรือแค่เตื อนให้

เขารับรู้สิ่งที่เราต้องการที่อย ากจะสื่อไปให้จริงๆ ด้วยน้ำเสียงที่ราบ

เรียบ แต่ทรงพลั งนั่นเอง และสิ่งสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงเลย ก็คือ

หากเราใช้น้ำเสียงที่ดังดุลูกบ่อยๆ อาจทำให้เขาติดพฤติก รร มนั้น

จนกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีจากเราตอนที่โ ม โ หก็ได้นะ

วิธีที่ 4.พูดให้เข้าใจง่าย สั้นๆ และกระชับใจความ

เพราะเด็ กวัยนี้ยังไม่สามารถฟังและทำสิ่งต่างๆ หลายๆ อย่ างได้

ในเวลาเดียวกันพวกเขาจะจับใจความได้เพียงอย่ างเดียวเท่านั้น

หากฟังสิ่งที่ย าวๆ เด็ กก็จะงง งอแงและลืมได้ง่าย ดังนั้นแล้วเมื่อ

ลูกกำลังโ มโ หให้พูดกับลูกสั้นๆ แบบกระชับ ไม่บ่ น หรือยืดเยื้อ

บอกแค่ว่าเขาทำผิดอะไร และให้โอกาสเขาได้ลองทบทวนกับ

ตัวเองว่าผิดจริงมั้ย?? จากนั้นค่อยหันหน้าให้ลูก เปิดใจรับฟังปัญ

หาแล้วค่อยจับเข่าคุยกันอีกที

วิธีที่ 5. มีทางเลือกให้ลูกตัดสินใจ

หากลูกดื้ อแล้วเราอย ากให้ลูกทำตามในสิ่งที่เราพูด เราควรเสนอ

ทางเลือกให้เขาได้เลือกเอง เพราะเขาจะรู้สึกมีอำนาจในการตัดสิน

ใจ เช่น หนูจะเล่นต่ออีก 1 หรือ 2 นาทีก่อนจะไปอาบน้ำดีคะ?

วิธีที่ 6. อ่อนโยน แต่ เ ด็ ด ข า ด

คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักการเลือกใช้คำพูดให้ลูกรู้สึกยอมฟังหรือ

เรียกอีกอย่างว่า “ อ่อนโยน แต่เด็ ดข าด ” นั่นเอง ควรใช้คำพูด

ไม่สั่งลูกจนเกินไป แต่ก็ยังคงอ่อนโยนไม่ทำให้ลูกหว าดกลั ว

วิธีที่ 7. เรียกชื่อลูกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะพูดให้ลูกทำอะไร

วิธีนี้จะช่วยดึ งดู ดความสนใจของลูกเราก่อน ให้เขาหันมาสนใจ

และตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กำลังจะพูดโดยวิธีการพูดนั้น

คือให้เรียกชื่อลูกแล้วหยุดเรียกจนกว่าลูกจะหันมามองเราอย่ าง

ตั้งใจ แล้วถึงค่อยอธิบายเหตุผล ต่างๆ ให้ลูกเข้าใจในเรื่องที่ทำ

ให้ลูกโก รธ หรือโ มโ ห ที่สำคัญต้องคุยกับลูกด้วยเหตุผลเป็นหลัก

เช่น เบลลูก เบลเงยหน้ามามองแม่ก่อนนะคะ เป็นต้น

ขอบคุณที่มา p a r e n t s o n e

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …