Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 7 สิ่งนี้ มอบให้ต่อกัน ชีวิตคู่จะรักกันยืนยาวมีความสุข

7 สิ่งนี้ มอบให้ต่อกัน ชีวิตคู่จะรักกันยืนยาวมีความสุข

0 second read
1
490

1. กล้าที่จะขอโ ท ษ

คำสำหรับคนสองคนที่พูดออกมาย ากที่สุดก็คือ

“ ฉัน/ผมเสียใจ ” เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกัน

ทะเลาะกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรที่จะไปขุดคุ้ย

เรื่องราวเก่าๆขึ้นมาพูด และอย่ ารอที่จะให้อีกฝ่าย

เป็นคนที่กล่าวคำ “ ข อ โ ท ษ ” ก่อน คงต้องชั่งใจ

กันแล้วว่า ระหว่างความสุขที่อยู่ด้วยกันกับเหตุ

การณ์นั้น ๆ อะไรสำคัญกว่ากัน ดังนั้นควรเก็บทิฐิ

ของคุณไว้ในกระเป๋าแล้วกล่าวคำว่า “ ขอโท ษ”

ได้อย่ างสบายใจ เพราะเมื่อเหตุการณ์นี้จบลง

ไม่ช้าก็เร็ว เราต่างก็ต้องกล่าวคำขอโทษเพื่อให้

ความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไป

2. เอ่ยคำชื่นชม

การได้รับคำชื่นชมเล็ก ๆน้อย ๆ สำหรับความ

พย าย ามในการทำบางสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ใคร ๆ

ก็ต้องการดช่นกัน แต่คนที่อยู่ใกล้ชิดกันมาก

ก็มักจะมองข้ามสิ่งนี้ไป ดังนั้นการเอ่ยคำชื่นชม

อ ย่างสม่ำเสมอเมื่อพวกคุณชอบในสิ่งที่อีกฝ่าย

ทำให้ จะเป็นย าช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้ยืด

ย าวขึ้นได้ เช่น วันนี้คุณตัวหอมจัง สวยจัง

3. รับฟัง และลงมือทำ

เรื่องหลัก ๆ ที่คู่รักไหน ๆ ต่างก็บ่นให้ฟังก็คือ

การขาดการสื่อสารระหว่างกัน สำหรับชีวิตคู่

สามีภรรย า เรื่องของการรับฟังโดยปราศจาก

การขัดจังหวะเป็นเรื่องที่ควรเปิดใจทำ และก็

ควรจะตอบสนองสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดอย่ างจริงจัง

4. พย ายา มที่จะทำให้อีกฝ่ายมีความสุขในทุกๆวัน

คำพูดที่คู่รักมักกล่าวให้กันฟังคือ การที่ตัวเอง

จะทำให้อีกฝ่ายมีความสุขในทุก ๆ วัน ต้องการ

ให้แต่สิ่งที่ดีที่สุด และทำให้คู่ของตัวเองมีความ

สุข นี่แหละคือหนทางที่จะได้อยู่ด้วยกันไปจนแก่

จนเฒ่าอย่ างมีความสุขได้

5. ใช้เวลาอย่ างมีคุณค่าร่วมกัน

บางคู่อาจจะจดจำถึงวันครบรอบแต่งงานกันไม่ได้

แต่นั้นก็ไม่ได้แ ย่ไปกว่าที่พวกคุณไม่เคยคิดจะใช้

เวลาดี ๆ ทำอะไรร่วมกันแม้เพียงนิดเดียว ดังนั้นแล้ว

พวกคุณควรหาเวลาอย่ างน้อยที่สุดสัปดาห์ละครั้ง

วางแผนที่จะออกไปฉลองกันเพียง 2 คน อาจจะ

ไปทานมื้อค่ำสุดโรแมนติค ไปดูภาพยนตร์ที่ชอบ

ด้วยกัน จับมือจูงกันไปในที่สาธารณะ ไปดูคอน

เสิร์ต หรือใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพียงสองคนในบ้าน

โดยที่ฝากลูก ๆไว้กับคุณย่า/คุ ณ ย า ย ไว้สักวัน

6. ทำชีวิตให้เป็นเรื่องขำขันในบางวัน

คู่ที่อยู่ด้วยกันมานาน มันก็ต้องมีบางที่เจอกับเรื่อง

ป ว ด หั วและเ ค รี ย ด ๆบ้างเป็นปกติ แต่ก็หาเวลา

ซักนิดที่จะหยอดเรื่องโจ๊ก หรือเรื่องขำขันลงไปใน

ชีวิตประจำวัน ทำให้ชีวิตคู่ได้หัวเราะกันบ้าง เพราะ

การหัวเราะอย่ างมีความสุขนั้นจะเป็นตัวช่วยพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

7.รู้จักประนีประนอม

เมื่อตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้ว ก็กลายเป็นว่า

ความต้องการของตัวเองนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญ

สิ่งแรกเสมอไปแล้ว และบางครั้งมันอาจจะต้อง

ขัดแย้งกับความคิดของอีกฝ่ายก็ได้ เมื่อเกิดความ

คิดที่ไม่ตรงกัน หรือเกิดความสัมพันธ์อันตึงเครี ยด

มันเป็นเรื่องที่ดีที่ใครซักคนจะยอมถอย และเป็น

ฝ่ายที่ประนีประนอม หรือผลัดกันทำในสิ่งที่แต่

ละคนต้องการ คล้ายกับการที่เราเล่นไม้กระดก

ตอนเด็ ก ๆ ที่ผลัดกันยกขึ้นลงยังไงล่ะ

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …