Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 8 วิธีทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงินสักบาทใครๆก็ทำได้

8 วิธีทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงินสักบาทใครๆก็ทำได้

1 second read
0
1,531

การบริจาคเงิน ทอง หรือของมีค่า คือวิธี ทำบุญ ที่คนส่วนใหญ่ คุ้นเคยกันมานาน จนอาจทำให้หลงลืมไปว่า ยังมีวิธี

ทำบุญอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลให้มีจิตใจอิ่มเอิบผ่องใส และได้อานิสงส์ผลบุญไม่ต่างกัน มาดูกันดีกว่าว่า

วิธีที่ทำได้บ่อยๆ โดยไม่ต้องคอยให้มีเงินนั้นมีอะไรบ้าง (รวม 9 วิธี ดีๆ ทําบุญไม่ต้องใช้เงิน ใคร ๆ ก็ทำได้)

วิธีที่ 1  มองโลกในแง่ดีมีแต่สุข

การมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายอีกทั้งยังทำให้ใจของคุณรู้สึกเบาสบายขึ้นด้วยเ พ ร า ะการมองโลกในแง่ดีนั้น

ทำให้คุณไม่นั่งจับผิด คิดไม่ดีและไม่เพ่งโทษใครแม้ในย ามที่คุณกำลัง ทุ ก ข์เ พ ร า ะคนอื่นการมองโลกในแง่ดีนี้

จะช่วยให้คุณ ทุ ก ข์ ไม่นานและมีความสุขมากขึ้น เมื่อใจสุขจิตก็เบาสบาย บุญกุศลก็จะบังเกิด

วิธีที่ 2  ยิ้มสร้างบุญ

การมอบรอยยิ้มที่แสนจริงใจถือเป็น การทำบุญที่ง่ายที่สุดและได้อานิสงส์มาก ไม่แพ้การทำบุญอื่น ๆ เ พ ร า ะทุกครั้ง

ที่คุณมอบรอยยิ้มให้ใครจะก่อให้เกิดความสุขในใจของผู้รับเสมอมิหนำซ้ำรอยยิ้ม เล็ก ๆ นี้อาจช่วยเปลี่ยนวันเวลา

แห่งความ เ ศ ร้ า ห ม อ งของเขาให้กลับมาสดใสอีกครั้งก็เป็นได้ ที่สำคัญคือความสุขที่คุณมอบให้ผู้อื่นนี้ก็ไม่ได้หาย

ไปไหนแต่สะท้อนกลับมาเป็นบุญ เป็นความสุขใจแก่คุณด้วยเช่นกัน

วิธีที่ 3  พลังแห่งการให้อภัย

ให้อภัยคือคำสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย แต่ทำได้ย ากยิ่งเ พ ร า ะคนที่คุณต้องให้อภัยส่วนใหญ่คือคนที่เคยทำให้คุณเจ็บช้ำ

น้ำใจหรือเคย ทำ ไม่ดี คุณมาก่อนแต่เชื่อเถอะว่าการให้อภัยที่ออกมาจากใจจริงนั้นให้คุณ-ประโยชน์อนันต์เ พ ร า ะ

นอกจากจะเป็นการปลดห่วงโซ่แห่งความหมางระหว่างกันแล้วจิตใจของคุณจะรู้สึกโล่ง เบา สบายอย่ างที่ไม่เคย

รู้สึกมาก่อนเลย

วิธีที่ 4  “ให้” คำสั้น ๆ ที่ยิ่งใหญ่

คุณสามารถบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้หรือสิ่งใดก็ได้ที่เคยเป็นของคุณแล้วส่งต่อให้คนอื่น อาทิ เสื้อผ้า หนังสือที่คุณ

ไม่ได้ใช้แล้วหรือแม้แต่ อ วั ย ว ะ ร่างกายซึ่งการให้นี้จะช่วยลด โ ม ห ะ หรือความ ห ล ง ผิ ด ในตัวตนว่านี่เป็นของ

ของฉันอีกทั้งยังช่วยลดโลภะหรือลดความตระหนี่ลงไปด้วยแล้วคุณจะพบว่า สิ่งของที่สละไปเทียบไม่ได้กับความ

สุขใจที่ได้รับกลับมา

วิธีที่ 5  อาสาช่วยงานบุญ

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มีไม่ได้ในทุกงานบุญคืออาสาสมัครคุณสามารถเข้าไปอาสาช่วยงานบุญได้ไม่จำกัดตำแหน่ง

ตามความสามารถที่คุณถนัดและโอกาสอันเหมาะสม เช่น ช่วยออกแรง ยกของล้างจานชามในครัวหรือแม้กระทั่ง

อาสาทำความสะอาดห้องน้ำของวัด แล้วคุณจะแปลกใจว่าต่อให้เหนื่อยจนเหงื่อโซมกายเพียงไรแต่คุณกลับรู้สึก

อิ่มเอิบและมีความสุขใจอย่ างน่าอัศจรรย์

วิธีที่  6  อานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญ

คำว่า “อนุโมทนา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า ยินดีตาม ยินดีด้วยพลอย

ยินดีเพียงคุณเห็นคนอื่นทำความดีแล้วพลอยยินดีมีความสุขและอนุโมทนาบุญไปกับเขาหรือแค่กล่าวคำ “สาธุ”

จากใจหากมีใครนำบุญมาฝากจิตอันเป็นกุศลนี้จะทำให้คุณเกิดความปีติเบิกบานใจทราวกับคุณได้ทำบุญนั้นด้วย

ตัวเองเลยทีเดียว

วิธีที่ 7  แค่ศีล 5 ก็เพียงพอ

เพียงถือศีลทั้ง 5 ข้อที่เราต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่ างดีทั้งการไม่ ทำ สั ต ว์ ไม่ ลั ก ทรัพย์ไม่ประพฤติผิดใน ก า มไม่พูด

ป ด รวมทั้งไม่ดื่ม สุ ร า และของ มึ น เ ม าคือแหล่งสะสมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่หากคุณตั้งใจปฏิบัติอย่ างไม่บิดพลิ้ว

อานุภาพของการทำความดีละเว้นความ ชั่ ว นี้จะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีแต่ความปกติสุขอีกทั้งยังทำให้คุณมีแรงกาย

และพลังใจที่จะทำความดีอื่น ๆตามมาอีกด้วย

วิธีที่ 8  ปฏิบัติธรรม ที่สุดของบุญ

การทำบุญที่ได้รับผลบุญสูงสุดและก้าวเข้าใกล้นิพพานมากที่สุดคือการปฏิบัติธรรม ซึ่งมีหลากหลายวิธีให้เลือกปฏิบัติ

ตามความถนัด เช่น การตามดูลมหายใจเข้า-ออก เฝ้าดูกายที่เคลื่อนไหวเป็นต้นซึ่งทุกวิธีนั้นมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญอย่ าง

เดียวกันคือการฝึกสติให้รู้เท่าทันจิตของตนเองจนเกิดปัญญารู้แจ้งและได้บรรลุธรรมในที่สุดผลบุญจากการที่คุณได้ใช้

แรงกายและความตั้งใจในการทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์ย่อมมีพลังและอานิสงส์มากกว่าบุญที่ได้มาเ พ ร า ะการบริจาคเงินตรา

แต่ไร้ซึ่งแรงศรัทธา อย่ างแท้จริง

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …