Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 8 วิธี ที่ช่วยให้เราดูออกว่า ใครจริงใจและใครไม่จริงใจกับเรา

8 วิธี ที่ช่วยให้เราดูออกว่า ใครจริงใจและใครไม่จริงใจกับเรา

0 second read
0
8,783

1.ให้ความเคารพกับคนๆหนึ่งด้วยความจริง

คนจริงใจ จะไม่เห็นเงินเป็นใหญ่ และไม่เป็นคน

หน้าไหว้หลังหลอก เขาจะเคารพคนเพราะคนๆนั้น

ทำตัวน่าเคารพ ไม่ใช่เพราะมีเงิน ในขณะที่คนจอม

ปลอม จะให้ความเคารพกับคนมีเงิน มีอำนาจเพราะ

เขารู้ว่าเขาจะพึ่งพาคนแบบนี้ได้

2.ไม่ว่าร้ า ยผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองดูดี

คนจริงใจ จะรู้จักให้และการชื่นชมคนอื่น เพราะ

เขารู้ว่าคำพูดดีๆ เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการสร้างกำลังใจ

ให้คนอื่น ฉะนั้นเขาจึงมักได้รับการยกย่อง

อยู่เสมอ ในขณะที่คนจอมปลอมชอบวิจารณ์คน

อื่นในทางไม่ดี เพื่อทำให้ตัวเองดูดี แต่สุดท้าย

ทุกคนก็จะรู้ว่าคนแบบนี้ไม่น่าคบ

3. ไม่ทำตัวมีปัญหาหรือโดดเด่น

คนที่จริงใจ จะไม่เรียกร้องความสนใจ ในขณะที่

คนจอมปลอมมักจะอย ากให้ตัวเองดูโดดเด่นอยู่

ตลอดเวลา และชอบเรียกร้องความสนใจเพื่อให้

ผู้คนหันมามองตัวเอง

4.ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

คนจริงใจ จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะอยากจะช่วย

จริงๆ ไม่ได้ต้องการรางวัลหรือสิ่งตอบแทน หรือ

แม้แต่การทวงบุญคุณใด ๆ ในขณะที่คนจอมปลอม

จะเลือกทำดีเฉพาะกับคนที่ตนเห็นมามีประโยชน์

และจะรีบคว้าไว้ทันที และถ้าหากใครไม่มีประโยชน์

ให้เขา เขาจะไม่สนใจเลย

5. พูดกันซึ่งๆหน้า

คนจริงใจ จะชอบพูดคุยปัญหากันแบบซึ่งหน้า ๆ

ไม่ปากเก่งลับหลัง แสดงความคิดเห็นแบบเปิด

เผย ในขณะที่คนจอมปลอมมักจะชอบนินทาคน

อื่นลับหลัง แต่ต่อหน้าก็พูดดีด้วย

6.รู้จักประมาณตน

คนจริงใจ จะรู้ว่าตัวเองคือใคร รู้จักประมาณตน

อยู่ในที่ที่ตัวเองควรอยู่ ไม่พ ย า ย า ม ที่จะทำ

ให้คนอื่นชอบตัวเอง แต่จะเป็นตัวของตัวเองใน

แบบที่มีความสุข แล้วคนอื่นจะชอบในแบบที่เป็น

เขา ในขณะที่คนจอมปลอมจะพย าย า มอย่ าง

หนักที่จะทำให้คนอื่นชอบตัวเอง

7. ไม่โอ้อวด โชว์พาว

คนจริงใจ จะไม่ชอบคุยโม้ โอ้อวด เพราะมันไม่ใช่

สิ่งที่ดูดีในสายตาคนอื่นเลย ในขณะที่คนจอมปลอม

มักชอบคถยโว โอ้อวดอยู่ตลอดเวลา และมักจะคิดว่า

ตัวเองอยู่เหนือคนอื่น มีมากกว่าคนอื่น ชอบกดคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเอง

8. เป็นคนรักษาคำพูด

คนจริงใจ รู้ว่าคำพูดเป็นนาย เป็นสิ่งสำคัญและเป็น

ความน่าเชื่อถือในระยะย าว ฉะนั้น เวลาที่เขาจะพูด

อะไรออกมา เขาจะคิดแล้วว่ามันเป็นส่งที่เขาสามารถ

ทำได้ และเขาจะรักษาคำพูดนั้นเสมอ ในขณะที่คน

จอมปลอม มักจะพูดเอาหน้า รับปากไปแบบส่งๆ พอ

ถึงเวลาก็ทำตามที่พูดไม่ได้ สุดท้ายก็จะหมดความ

น่าเชื่อถือเพราะทำตัวเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …