Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 9 สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น วันนี้ต้องเริ่มประหยัดได้แล้วนะ

9 สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น วันนี้ต้องเริ่มประหยัดได้แล้วนะ

0 second read
3
46,255

1.ค่าครองชีพจะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ

ข้าวของเครื่องใช้ทุกๆอย่ างจะแพ งขึ้นไปอีก แต่เงินทอง

กลับหาย ากกว่าเดิมมากๆ แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ต่อกันยังไง

หากวันนี้ยังไม่เตรียมตัว หรือวางแผนการเงินไว้ให้ดี รับรอง

อนาคตอาจต้องลำบ ากมากแน่ๆ

2.ความเห ลื่ อ มล้ำในสังคมมากขึ้น

เพราะถ้าหากเงินที่เราฝากไปนั้น ไม่ได้รับ ด อ กเบี้ยแบบ

เดิมแล้ว ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเหลื่ อ มล้ำ

ในสังคมได้เช่นกัน และคนรวยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใน

ประเทศเรา ก็จะยิ่งรวยขึ้นอีกเรื่อย ๆ ในขณะที่คนจนคนที่หา

เช้ากินค่ำ พวกเขากลับลำบากขึ้นและไม่มีเงินเหลือเก็บเลย

ก็ต้องทำงานอย่ างหนักอย่ างนี้ไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิต

3.เงินจะอยู่เหนือคนมากขึ้น

เพราะว่าถ้าเงินหาย ากขึ้น มันก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นตามไปด้วย

และต่างคนก็ต่างจะพย าย ามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมา

โดยที่ไม่สนใจว่าใครจะลำบากหรือเดือดร้ อนมากแค่ไหน

ขอแค่ให้ได้มันมาเท่านั้นพอ

4.คนแก่ต้องกลับมาทำงานอีกครั้ง

จริงๆแล้ว ปกติคนในวัยนี้เขาเตรียมางแผนที่จะเกษียณไว้

แล้วนะ เพื่อว่าหลังจากที่เขาเกษียรไปจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้

ที่เพียงพอต่อบั้นปลายชีวิต หรือสามารถนำเงินนั้นไปฝาก

ธนาคาร และหวังเก็บกินด อ กเ บี้ ยได้บ้าง แต่หากอนาคต

ที่เงินฝากไม่มี ด อ กเ บี้ ยให้แล้ว ก็จะทำให้เงินค่อย ๆ ถูก

ใช้ไปจนหมด ทีนี้ก็กลายเป็นว่าผู้สูงอายุ ต้องกลับมาทำงาน

เพื่อหาเลี้ยงตัวเองอีกครั้งนั่นเอง

5.เงินจะหาย ากมากกว่าเดิม

ก็ดูจากทุกวันนี้สิว่ามันเป็นอย่ างไร น่าจะพอเห็นภาพได้ชัด

เจนแล้วนะว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงมากแค่ไหน

และนี่ก็ยังไม่ได้รวมกับวิก ฤ ตโ ควิ ดที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกด้วย

แถมยังมีโ ร ค ร ะ บา ดหรือเห ตุการณ์ภัยภิบัตธรรมชาติ

อื่นๆ ตามมาอีก แบบนี้อนาคตคงใช้ชีวิตย ากขึ้นแน่นอน

6. การโกง การคอรั ปชั่ น มีให้เห็นบ่อยขึ้น

แน่นอนว่าพอเงินหาย ากขึ้นทุกๆ วัน คนก็ฉ วยโอกาสกัน

ก็จะมีมากขึ้นด้วย เพราะภาวะการข าดเงิน ไม่มีเงินใช้ด้วย

คนมันเลยข าดจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิม ทำทุกอย่ างเพื่อ

ให้เงินสน อ งความต้องการของตนเอง

7. ทุกอย่ างจะแ ย่ลงกว่านี้อีกนะ

หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0 % อาจจะแย่ลงกว่าเดิมอีกนะ

เพราะว่าเงินจะล้นระบบ ไม่ใช่เงินมีมากสำหรับทุกคนนะ

แต่ที่ว่าเมื่อเงินล้นระบบนั้น มันจะล้นไปอยู่ในมือคนร วย

ซึ่งคนรวยในประเทศเรามีจำนวนที่น้อยมาก ๆ เมื่อเทียบ

กับจำนวนคนจน ฉะนั้น มันจึงเกิดการใช้จ่ายที่น้อยตาม

ไปด้วย เมื่อจ่ายน้อยก็จะส่งผลกระทบแบบโดมิโน่ ก็คือ

พ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนมาซื้อ ของก็ขายไม่ค่อยได้ ในตลาด

หรือห้างไม่มีคนเดิน เพราะคนไม่ค่อยมีเงินนั่นเอง

8. ครอบครัวเริ่มมีปัญหา

ถ้าเป็นเมื่อก่อน ผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานนอกบ้าน

เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูแลคนในครอบครัว ส่วนผู้หญิงนั้นจะ

อยู่บ้านคอยดูแลงานบ้าน งานเรือน คอยเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน

ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอด แล้วพอมายุคนี้ทั้งพ่อทั้ง

แม่ ก็ต้องออกไปทำงานกันหมด เพื่อที่จะช่วยกันหาเงิน

แล้วยิ่งยุคที่เงินหาย ากเช่นนี้ด้วย ก็ยิ่งต้องทำงานให้มาก

ขึ้นหรือหนักขึ้นไปอีก เพราะเงินที่ได้มานั้น มันก็ไม่พอกับ

ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันนั่นเอง

9. อิสรภาพทางการเงินจะเอื้อมถึงได้ย าก

การที่คนเรานั้นมีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่าย โดยที่เรา

ไม่ต้องทำงานเลย มันคือการสร้างอิสรภาพทางการเงิน

คนสมัยก่อนจะนิยมฝ ากเงินเพื่อเอาด อกเบี้ ย แต่ในยุค

ปัจจุบันคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว เพราะหากลงทุนผิดที่ก็

จะกลายเป็นว่าเราจะต้องทำงานไปตลอดชีวิตเชียวเลย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …