Home ข้อคิดดำเนินชีวิต คาถาบูชาพ่อแม่และวิธีการใช้หนี้พ่อแม่

คาถาบูชาพ่อแม่และวิธีการใช้หนี้พ่อแม่

0 second read
0
988

1 : อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา

ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา

ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุ ก ข์ ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา

พระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อัน

พระบิดรมารดาของข้า เทอญ..

2 : มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

3 : อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่า

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโทษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี

ทั้งต่อหน้าและลับหลังขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่ า คุณตา คุณย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกรรมให้ด้วย หลังจากนั้น

ราดน้ำรดมือ รดเท้า

10 วิธีใช้หนี้พ่อแม่ (โดย หลวงพ่อจรัญ)

1 : ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้ว

ก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน และถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไป การทำเช่นนี้

ถือว่าได้บุญมากที่สุด ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ ฯ

2 : จงสร้างความดีให้กับตัวเอง

และนี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเอง ตัวเราพ่อให้หัวใจ แม่ให้น้ำ เ ลื อ ด น้ำ เ ห ลื อ ง อยู่ในตัวแล้ว จะไปแสวงหาพ่อที่ไหน

จะไปแสวงหาแม่ที่ไหน บางคน รั ง เ กี ย จ แม่ ว่าแก่เฒ่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลาน รั ง เ กี ย จ

จึงเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีก ฯ

3 : ผู้ใดก็ตาม ที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้กลับไปหาแม่

ไปกราบเท้าขอพรจากท่าน จะได้มั่งมีศรีสุข ส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำเทียนแพไปกราบขออโหสิกรรม

ล้างเท้าให้ท่านด้วย เป็นการขอขมาลาโทษ ฯ

4 : ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลาน

อย่ าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย ไม่ต้องถึงกับ ทำไม่ดี หรอก แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดี จะทำมาหากินไม่ขึ้น เ จ๊ งท่านต้อง

แก้ปัญหาก่อนคือ ถอนคำพูด ไปขอสมาลาโทษเสีย แล้วมาเจริญกรรมฐาน รับรองสำเร็จแน่ มรรคผลเกิดแน่ ฯ

5 : บางคนลืมพ่อลืมแม่

อย่ าลืมนะการ เ ถี ย ง พ่อเถียงแม่ไม่ดี ขอบิณฑบาต สอนลูกหลานอย่ าเถียงพ่อเถียงแม่อย่ าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่

ไม่อย่ างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่ างไร ก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่ ฯ

6 : คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่อแม่

คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้..คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งกรรมฐานร้อยปี ก็ไม่ได้อะไร? ถ้าไม่ขออโหสิกรรม ฯ ขออโหสิกรรม

ที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่ คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์ คิดไม่ดีกับพี่ๆ น้องๆ จะไม่เอาอีกแล้ว เอาน้ำไปขันหนึ่ง เอาดอกมะลิโรย

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโทษทัณฑ์ใด ความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดีด้วย

วาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่ า คุณตาคุณย คุณพี่คุณน้อง อโหสิกรรมให้ด้วย

แล้วเอาน้ำรดมือรดเท้า ฯ นี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ย เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมาย ยังจะไปทวงนาทวงไร่ ทวงตึก มาเป็น

ของเราอีกหรือตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ สอนตัวเองไม่ได้ เป็นคนอัปรีย์จัญไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้ว

(ให้ชีวิต ให้…ให้… ให้….ฯลฯ) เรียนสำเร็จแล้ว ยังช่วยตัวเองไม่ได้ มีหนี้ติดค้าง รับรองทำมาหากินไม่ขึ้น ฯ หนี้บุญคุณ

อันยิ่งใหญ่ เหลือจะนับประมาณ นั่นคือหนี้บุญคุณของบิดามารดา ตัวอย่ าง “หนามแหลมใคร เ สี้ ย ม มะนาวกลมเกลี้ยง

ใครไปกลึง” เด็กประถม ๔ พ่อ เ ม า เ ห ล้ า เ ม า กั ญ ช า เล่น ก า ร พ นั น แม่เล่นหวย ปัจจุบันเป็นดอกเตอร์อยู่อเมริกา

หลวงพ่อสอนครั้งเดียวจำได้ บอกวันเกิดหนูซื้อขนม ๒ ห่อ เรียกพ่อแม่มานั่งคู่กัน แล้วกราบนะลูกนะ แล้วก็บอกพ่อแม่ว่า

ความผิดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอ ด้วยกาย วาจา ใจ ที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้ แล้วล้างเท้า

ให้พ่อแม่ ลูกไม่มีสตางค์ลูกซื้อขนมมา ๒ ห่อ ให้แม่ก่อน ๑ ห่อ อุ้มท้องมาแล้วจึงให้พ่ออีก ๑ ห่อ ลูกขอปฏิญาณตนว่า

ลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ ลูกจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังพ่อฟังแล้วน้ำตาร่วง ส ร่ า ง

เ ม า ส่วนแม่ก็ ร้ อ ง ไ ห้ เลย พ่อแม่ก็ให้สัญญากับลูกเลิก อ บ า ย มุ ข ทั้งหมด

7 : ลูกหลานโปรดจำไว้

เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรแล้ว อย่ าลืมไปหาพ่อแม่ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่ ถึงวันเกิดของลูกหลาน

อย่ าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทาน อย่ ากิน เ ห ล้ า เข้าโฮเต็ล ฯ

8 : ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลนาม

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเราอย่ างหลวงพ่อชื่อจรัญ ปู่ตั้งให้ หมอดูบอกเป็นกาลกิณี แต่ทำไม

เจริญรุ่งเรือง ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี ฯ

9 : ของดี ของ ปู่ ย่ า ตา  ย อย่ าไปทำลายเลย

ของพ่อแม่อย่ าไปทำลายนะ หนีได้แน่นอน โยมมีกรรมฐาน มีทรัพย์ มีชื่อเสียง ความรัก บูชาทรัพย์ บูชาชื่อเสียง

ความรักของพ่อแม่ได้ เงินจะไหลนองทองจะไหลมา..พ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อน อย่ าไปทำลายเสียถึงจะเป็นถ้วย

พ่อแม่ให้มา ก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่ าเอาไปทิ้งขว้าง ฯ

10 : ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วย

คนเรามี ๒ ก้าว จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ ก้าวลงมันง่ายดี ก้าวขึ้นมันต้องกของชั่วมันง่าย หลั่งไหลไปตามที่ต่ำ

นี่บอกสอนลูกหลาน ต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้น ดูลูกเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่า ต้องเพิ่มกุศล ตัวอย่ าง

เรียนจบครู สวดมนตร์เข้าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นครูทำงานธนาคารก็ได้ บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับ บางรายทั้งสอบ

ทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลยอ า ต ม า ให้นั่งกรรมฐาน พอ ๗ วันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้ว ฯ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …