Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ถ้าเราสร้างนิสัยที่ดีจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นและทำให้เรามีชีวิตที่เป็นสุข

ถ้าเราสร้างนิสัยที่ดีจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นและทำให้เรามีชีวิตที่เป็นสุข

4 second read
0
972

นิสัย สิ่งที่เรามองไม่เห็น ไม่รู้ตัว เป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตเรา มากกว่า 40% ของกิจกรรมทั้งวันเกิดจากนิสัยของเรา ถ้าเราสร้างนิสัย

ที่ดี ที่มันจะช่วยให้ชีวิตเราราบรื่น มันก็จะทำให้เรามีชีวิตที่เป็นสุข มีสุขถาพดี และทำงานได้อย่ างมีประสิทธิถาพ นิสัยเป็นสิ่ง

สำคัญ และการเข้าใจธรรมชาติของนิสัยที่ติดตัวเรา ก็ยิ่งสำคัญ เ พ ร า ะมันจะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนนิสัยให้เหมาะกับเรา หลาย

ครั้งที่เราพย าย ามเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี หลายครั้งที่เราทำไม่สำเร็จ ท้อแท้ จนเราต้องล้มเลิก มันไม่ใช่เ พ ร า ะเราไม่มีความตั้งใจ

จริง ไม่ได้ไม่มีความกระตือรือร้น แต่มันเป็นเ พ ร า ะว่าเรายังไม่ได้สร้างนิสัยที่มันเหมาะสมกับตัวเราต่างหาก

ค้นหาตัวเอง และ เปลี่ยนแปลงตัวเอง

มีหลายวิธีที่จะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนนิสัยให้เข้ากับตัวเรา วิธีที่จะทำให้เราเห็นความเหมือนหรือความแตกต่างของเราแต่ละคน

การเข้าใจว่า เรามีอะไรเหมือน หรือ ต่างจากคนอื่นยังไงบ้าง จะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนนิสัยได้สำเร็จ และ การเปลี่ยนแปลงนิสัย

มันจะเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยรู้จักตัวเอง คำสอนของอริสโตเติล ก็ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ การจะกำจัดนิสัยที่ไม่ดี สร้างและรักษา

นิสัยที่ดีเอาไว้ได้ การจะควบคุมตัวเราเองได้ เราต้องรู้จักตัวตนของเรา

คนที่มีสไตล์การทำงานแบบเรื่อยๆ กับคนที่มีสไตล์การทำงานแบบรวดเร็ว

การเข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง สไตล์การทำงานของเรากับคนอื่น จะช่วยให้เป็นเรื่องง่ายที่จะให้เราสร้างและรักษา

นิสัยเอาไว้ได้ ช่วยให้เราทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้อย่ างราบรื่น โดยเฉพาะคนที่มีสไตล์การทำงานแตกต่างจากเราบางคนชอบ

ที่จะเริ่มงานแต่เนิ่นๆทำงานส่วนเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันให้สำเร็จ ช้าแต่มั่นคงเหมือนนักวิ่งมาราธอน ทำให้งานเสร็จก่อนกำหนด

มีเวลาเหลือเฟือกว่าจะถึงวันกำหนดส่งแรงบันดาลใจของคนที่ทำงานแบบเรื่อยๆ เกิดจากการเริ่มต้นทำงาน ค่อยๆ ทำไป จนถึง

จุดที่เข้าสู่ Flow ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มุ่งมั่น ใจจดจ่ออยู่กับงานอย่ างเดียวต่างจากคนที่ชอบทำงานแบบรวดเร็ว คนที่ชอบช่วง

เวลาที่อะดรีนาลีนหลั่งออกมาตอนที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา คนที่ชอบความเข้มข้นของการใส่แรง ลุ้นในนาทีสุดท้าย เหมือน

นักวิ่งระยะสั้น อัดเต็มที่เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา คนกลุ่มนี้มักจะเริ่มงานช้าเ พ ร า ะไม่อย ากให้เสียโมเมนตัม ไม่อย ากให้งาน

มันกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ ไม่ชอบทำอะไรที่ต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เ พ ร า ะคิดว่ามันเสียเวลาแรงบันดาลใจของคนกลุ่มนี้เกิด

จากการได้พัก การได้ทำอย่ างอื่น รอจนถึงจุดที่พร้อมเริ่มงานจริงจัง คนเหล่านี้ก็พร้อมจะลุยและทำงานอย่ างเต็มที่

คนที่ชอบเปิดงาน กับคนที่ชอบปิดงาน

สไตล์การทำงาน อีกแบบที่แต่ละคนมีแตกต่างกันคือ การเป็นคนเริ่ม ชอบทำอะไรใหม่ ๆ เป็นคนเปิดงาน กับคนที่ชอบจบ ชอบ

เก็บรายละเอียดและปิดงานคนมี่ชอบปิดงานมักจะสนุกกับการได้ทำงานจนสำเร็จ การเก็บรายละเอียด จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือ

ให้ทำอีกแล้ว คนกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหากับการเปิดงาน มันไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนที่ต้องเริ่มงานใหม่ เ พ ร า ะมักจะใส่ใจและคำนึง

ถึงทุกอย่ าง ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งจบงานต่างจากคนที่ชอบเปิด คนที่ชอบและตื่นเต้นที่จะได้ทำโปรเจคต์ใหม่ๆ ที่ต้องคิด

ไอเดียใหม่ๆ สำหรับคนกลุ่มนี้ งานของเค้าเสร็จตั้งแต่ตอนที่ได้คิด ได้ทำส่วนที่ย ากที่สุด ได้ทำส่วนที่ท้าทายเสร็จหมดแล้วใน

การทำงานร่วมกัน เราจึงต้องดูให้ออกว่าใครมีสไตล์ชอบเปิด ใครชอบปิดงาน เ พ ร า ะเราจำเป็นต้องมีคนทั้งสองกลุ่ม เราต้อง

การทั้งคนที่ตื่นเต้น พลังงานเต็ม เพื่อมาคิดไอเดีย มาเปิดงาน และคนที่เติมรายละเอียด ทำให้งานเสร็จจริงๆปัญหาจะเกิดถ้า

เราเอาคนชอบเปิดมาเก็บรายละเอียด เ พ ร า ะมันจะเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับเค้า หรือเอาคนชอบปิดมาคิดงานใหม่ๆ

คนที่ชอบทางเลือกเยอะมากมาย กับคนที่ชอบความเรียบง่าย

ความแตกต่างอีกแบบที่มีผลต่อการทำงานร่วมกันคือคนที่ชอบความเยอะมากมายกับคนที่ชอบความเรียบง่ายบางคนชอบความ

สับสน ชอบมากเวลาที่มีตัวเลือกเยอะๆ ชอบเสียงดังวุ่นวาย ชอบทัศนียภาพที่หลากหลาย แต่บางคนชอบความเงียบสงบ พื้นๆ

สบายตา ดังนั้นการสร้างบรรย ากาศในที่ทำงานจึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละคน บรรย ากาศที่เอื้อให้คนคิด ที่กระตุ้น

และบันดาลใจให้คนมีสมาธิทำงาน

คนที่รู้จักปรับเปลี่ยน กับคนที่ไม่รู้จักพอประมาณ

เวลาที่เราต้องระงับใจ เช่น เรารู้ว่าไอศครีมมันอร่อย แต่กินบ่อยก็ไม่ดี ถ้าต้องชั่งใจว่าจะกินไอศครีมหรือไม่นั้น บางคนจะแนะนำ

ว่า ให้กินได้บ้าง แต่อย่ ากินทุกวัน คำแนะนำนี้อาจจะใช้ได้กับบางคน คนที่รู้จักปรับเปลี่ยน คนที่ทำตามข้อตกลงได้ถ้ามันไม่

เคร่งครัดจนเกินไปแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักพอประมาณ คนที่ถ้าจะกินก็ต้องกินให้หมด กินทุกวัน กินจนเบื่อไปเอง หรือถ้าไม่มีให้

กิน ไม่กินก็ได้ มันจะกลายเป็นเรื่องยุ่งย ากมากถ้าจะต้องคิดว่า วันนี้ควรจะกินหรือเปล่า แล้วทำไมวันนี้ถึงกินได้ ต้องกินบ่อยแค่

ไหน กินได้วันละเท่าไหร่บางคนอาจจะแนะนำว่าให้ใช้หลัก 80/20 กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 80% และกินอาหารที่ดี

ต่อใจได้อีก 20% คำแนะนำนี้ใช้ได้เฉพาะกับคนที่รู้จักปรับเปลี่ยน แต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักพอประมาณ ถ้าไม่กินก็ไม่กินเลย แต่

ถ้ากินก็ขอ 100% ไปเลย ง่ายกว่าคนที่ไม่รู้จักปรับเปลี่ยน คนที่ไม่รู้จักพอประมาณ (Abstainer) คือคนที่ถ้าจะทำอะไรก็จะทำ

เต็มที่ หรือไม่ก็ไม่ทำเลยคือคนที่พอได้ทำแล้วก็จะหยุดไม่ได้ จะกินก็ต้องกินให้หมดจะวิ่งก็ต้องวิ่งให้ครบจำนวนรอบที่ตั้งใจไว้

ไม่ทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ เป็นคนที่จะไม่เคยมีขนมเหลือบนโต๊ะ ต้องกินให้หมด ไม่งั้นก็ทำงานต่อไม่ได้ เ พ ร า ะใจจดจ่ออยู่กับ

ขนมที่ยังเหลืออยู่คนที่ทำอะไรพอประมาณ (Modulator) คือคนที่ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง แต่ต้องได้ทำ ถึงจะน้อยก็ขอให้ได้ทำ

ไม่ใช่ห้ามไม่ให้ทำเลย คนแบบนี้ต้องได้บ้าง ขอให้มี ถึงจะเล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยดังนั้นเวลาเห็นเพื่อนแกะขนมแล้วต้อง

กินให้หมด ก็ไม่ต้องสงสัย ว่าทำไมไม่รู้จักห้ามใจ ทำไมไม่ควบคุมตัวเอง อย่ าไปว่าเค้า เ พ ร า ะไม่มีใครผิดใครถูก เป็นเรื่อง

ความชอบส่วนตัวของแต่ละคนระวัง อย่ าไปบอกคนที่เป็น Modulator ว่าปีนี้จะไม่มีโบนัส หรือไม่มีการปรับเงินเดือนลองสังเกต

ลองสำรวจตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหน หรือเพื่อนร่วมงานเราเป็นแบบไหน ถ้าเรามีเพื่อนทั้ง 2 แบบ เราก็อาจจะต้องทำหน้าที่

ไกล่เกลี่ย ให้แต่ละคนเข้าใจ และได้ทำตามที่ตัวเองถนัด

จัดระเบียบชีวิต ช่วยให้มี ความคิดสร้างสรรค์

สำหรับบางคน การได้จัดของ จัดระเบียบ ทำความสะอาดห้อง เคลียร์โต๊ะให้โล่ง  เคลียร์งานให้เสร็จ จะช่วยให้มีความคิดสร้าง

สรรค์ ช่วยให้รู้สึกโล่ง เช่นเดียวกับการจัดระเบียบชีวิตมั่นใจว่าเราได้นอนเพียงพอได้กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ออก

กำลังกายสม่ำเสมอ การจัดระเบียบจะช่วยให้เราสร้างระบบ ทำให้เป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างและรักษานิสัยใหม่เอาไว้ได้

หลีกเลี่ยง การตัดสินใจ แต่ให้ใช้ตารางเวลาเข้าช่วย

มนุษย์เราชอบตัวเลือก แต่ตามหลัก Parkinson’s Law ถ้ามีตัวเลือกมากไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งย าก ตอนเย็นถ้าเราต้อง

เลือกระหว่าง จะไปยิมไปวิ่งไปออกกำลังกาย กับไปกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น เราคงต้องเลือกงดวิ่งแล้วออกไปกินอาหารอร่อยๆ

แล้วเราก็จะต้องงดวิ่งไปตลอด ทำให้ย ากที่เราจะสร้างนิสัยการไปออกกำลังกาย ดังนั้นอย่ าตัดสินใจ แต่ให้ใส่มันลงไปใน

ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน หลังเลิกงาน ถึงเวลาแล้วก็เด้งออกไปวิ่งเลยตารางเวลาใช้ได้ผลดีมากกับหลายคน ใช้ได้กับคนที่

ชอบผัดวันประกันพรุ่งด้วย เ พ ร า ะเมื่อไหร่ที่เห็นสิ่งที่ต้องทำในตารางเวลา ก็มักจะทำได้เลย ดังนั้นถ้าต้องการสร้างนิสัยไป

ออกกำลังกาย ก็อย่ ามัวแต่บอกว่าสักวันฉันจะไปออกกำลังกาย แต่ให้ใส่มันลงไปในตารางเวลาตารางเวลาจะใช้กับคนที่เป็น

คนชอบต่อต้านไม่ได้ผล

ทำให้เป็นเรื่องง่าย

ความสะดวก มีผลต่อการเปลี่ยนนิสัย ถ้าเราทำให้อะไรๆ มันง่าย มันสะดวก เราก็จะทำตามได้ โดยไม่บ่น ไม่มีข้ออ้าง ถ้าเราต้อง

ขับรถไปสวนสาธารณะ ถ้าเราต้องเจอรถติดนานๆ มันจะกลายเป็นเรื่องย าก ทำให้เกิดข้ออ้างของการงดมนุษย์เราวิวัฒนาการ

มาเพื่อให้ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์ที่สุด ทำให้เราเป็นคนขี้เกียจ ดังนั้นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้เราสร้างและรักษานิสัยที่ดีเอาไว้

หรือทิ้งนิสัยที่ไม่ดีไป คือการทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับนิสัยที่ดี และทำให้มันเป็นเรื่องย ากที่สุดสำหรับนิสัยที่แย่ เช่น งานวิจัย

พบว่าคนจะตักอาหารน้อยลงถ้าต้องใช้ที่คีบแทนการใช้ช้อนที่สะดวกมากกว่า และอีกงานวิจัยพบว่า ลูกค้า 30% ตัดสินใจซื้อ

ไอศครีมถ้าพบว่าถังไอศครีมเปิดไว้อยู่แล้ว แต่จะลดลงเหลือ 14% ถ้าลูกค้าต้องเปิดถังไอศครีมเอง

วัดผลเพื่อตรวจสอบและดูความก้าวหน้า

การกินอาหารแต่น้อยและกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นนิสัยที่ดี  วิธีที่เราจะสร้างและรักษานิสัยนี้ไว้ได้คือการจดบันทึกอาหารที่

เรากินในแต่ละวัน ช่วยทำให้เรารู้ตัวว่า  วันนี้เรากินมากไปแล้วมันเป็นเรื่องย ากที่จะให้เรากะหรือประเมินว่า วันนี้เรากินไปมาก

เท่าไหร่แล้ว ยิ่งถ้าเรากินอาหารที่ไม่มีใยอาหาร หรืออาหารที่สกัดเอาน้ำมันออกไปเพื่อให้เก็บไว้ได้นาน มันจะทำให้เราไม่รู้สึก

อิ่ม แต่การที่เราจดบันทึกการกิน จะช่วยให้เรารู้ว่ากินมากเท่าไหร่ ช่วยให้เราควบคุมอาหารได้ดีการที่เราใช้อุปกรณ์วัดจำนวน

ก้าว ก็จะช่วยให้เรารู้ว่าวันนี้เราเดินได้กี่ก้าว หรือวิ่งเป็นระยะทางเท่าไหร่แล้ว ทำให้เรารู้ว่าควรจะเดินหรือวิ่งเพิ่มหรือเปล่า

ใช้โอกาสพิเศษ ให้เป็นประโยชน์

การเริ่มต้นใหม่ การเปลี่ยนงาน การย้ ายที่อยู่ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยให้เราเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยน

นิสัย ช่วยให้เราสร้างนิสัยใหม่ๆ ได้การย้ ายบ้านหรือที่ทำงานใหม่ที่ทำให้เราเดินทางไปสวนสาธารณะได้ง่ายขึ้น ก็จะทำให้เรา

เริ่มสร้างนิสัยการไปวิ่ง ไปออกกำลังกายได้ง่ายขึ้น

รู้จักตามใจตัวเองบ้าง

การตามใจตัวเองบ้าง การให้รางวัล ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้การเปลี่ยนนิสัยเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะรางวัลที่มันดีต่อเราทั้งในระยะ

สั้นและระยะย าว เช่น การได้พัก ผ่อนคลายสิ่งสำคัญคือพย าย ามอย่ าตามใจตัวเองแล้วต้องรู้สึกผิดในภายหลัง เช่น ทำงาน

เสร็จแล้วตามใจตัวเองโดยการกินเค้กชิ้นใหญ่ แล้วต้องมาเสียใจรู้สึกไม่ดีในภายหลัง

สรุป

การเข้าใจตัวเองและรู้จักปรับเปลี่ยนนิสัยของเราให้เหมาะสม มันจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ เทคนิคที่เรานำไปใช้ได้ เช่น

การจัดระเบียบ การพย าย ามลดการตัดสินใจแต่ให้ใช้ตารางเวลา หรือเตรียมการล่วงหน้า พย าย ามทำให้เป็นเรื่องง่ายที่จะได้

ทำกิจกรรมที่เราอย ากทำให้เกิดเป็นนิสัย และทำให้เป็นเรื่องย ากสำหรับนิสัยเก่าๆ ที่เราอย ากเลิก วัดผลเพื่อตรวจสอบและดู

ความก้าวหน้า ขอให้คนอื่นช่วยบังคับ ใช้โอกาสพิเศษให้เป็นประโยชน์ และการตามใจตัวเอง โดยการให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ

กับตัวเอง

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …