Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เป้าหมายหลักที่ทุกคนใฝ่ฝันจะก้าวไปให้ถึงก็คือ “การมีอิสรภาพทางการเงิน”

เป้าหมายหลักที่ทุกคนใฝ่ฝันจะก้าวไปให้ถึงก็คือ “การมีอิสรภาพทางการเงิน”

11 second read
0
1,179

4 นิย ามของอิสรภาพทางการเงินกับคนทำงานรุ่นใหม่

เป้าหมายในชีวิตคนเราอาจมีหลากหลายและแตกต่างกันไปตามแนวทางชีวิตของแต่ละคน แต่เป้าหมายหลักที่

ทุกคน ใฝ่ฝัน จะก้าวไปให้ถึงก็ คือ “การมีอิสรภาพทางการเงิน” ลองนึกภาพการได้ทำงานที่เรารัก ได้เงินเดือน

ตอบแทนที่เพียงพอจะใช้ชีวิตได้อย่ างสุขสบายตามอัตภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาใครมากจนเกินไป และไม่ต้อง

หวาดผวากับปัญหาเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ว่าจะมีไม่พอกับการจับจ่ายใช้สอย คนทำงานยุคใหม่จึงให้ความสนใจ

เกี่ยวกับเรื่องอิสรภาพการเงินกันมากขึ้น มีการวางแผนการเงิน เริ่มศึกษาเรื่องของการเตรียมตัวเกษียณการ

ลงทุน การทำประกัน การวางแผนภาษี ฯลฯ เพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีและมีคุณภาพนั่น

ก็คืออิสรภาพทางการเงินนั่นเอง มาดู 4 นิย ามของอิสรภาพทางการเงินของคนทำงานยุคใหม่ ว่าพวกเขา

ให้ความสำคัญกับเรื่องใดกันบ้าง

1 : โตแล้วทำอะไรก็ได้ โดยไม่ขอเงินพ่อแม่

ขั้นแรกของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่ า งเต็มตัว ก็คือการทำงาน หาเงินได้ด้วยตัวเอง สำหรับเด็กจบใหม่ถือเป็น

ความภาคภูมิใจสูงสุดที่สามารถหาเงินใช้เองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระกับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตลอดชีวิตที่ผ่าน

มาแถมยังสามารถทำหน้าที่ลูกที่ดีไปพร้อมกันด้วยการแบ่งเงินให้พ่อแม่ใช้ได้อีกด้วยจึงจะสามารถพูดได้เต็ม

ปากเต็มคำว่าสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ไม่ต้องรบกวนเงินทองของพ่อแม่ และมีอิสระในการใช้ชีวิตในแบบ

ฉบับของตัวเอง

2 : รู้จักหา รู้จักเก็บ มีแพลนเพื่ออนาคต 

ทำงานมาได้สักระยะ งานเริ่มนิ่ง ฐานเงินเดือนเริ่มขยับ เริ่มมีความมั่นคงทางการเงินขึ้นอีกระดับ ขั้นต่อไปก็คือ

การออมเงินสำหรับการวางแผนชีวิตในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะย าว ไม่ว่าจะเป็นออมเงินซื้อรถ ออมเงิน

ซื้อบ้าน ออมเงินแต่งงาน และออมเงินสำหรับชีวิตครอบครัวเต็มรูปแบบ ซึ่งแต่ละขั้นต้องมีการวางแผนเป็น

อย่ างดี และเตรียมการสำหรับการผ่อนชำระหนี้ระยะย าว ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตอย่ างมีคุณภาพหากเก็บ

สะสมแต้มความมั่นคงในชีวิตได้ทุก step รับรองว่าเข้าใกล้คำว่าอิสรภาพทางการเงินได้อย่ างแน่นอน

3 : เปลี่ยนงาน อัพเงินเดือน เพิ่มศักยภาพ

สำหรับคนทำงานรุ่นใหม่สาเหตุที่เปลี่ยนงานบ่อยส่วนหนึ่งก็มาจากความต้องการอัพเงินเดือน ขยับ step รายได้

เพิ่มโอกาสสู่การสร้างอิสรภาพทางการเงิน โดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีประสบการณ์ทำงาน 2 – 3 ปี การขยับขย าย

ตำแหน่งการงานอาจเรียกเงินเดือนได้มากกว่าเดิมถึง 15 – 20% เมื่อได้รับโอกาสที่ดีแล้ว ก็อย่ าลืมทำงาน

ให้เต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ อย่ าลืมว่าประสบการณ์และชั่วโมงบินเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเรียนรู้มาก พัฒนา

ทักษะใหม่ เจองานย าก ๆ เป็นประจำ ก็ช่วยทำให้ตัวเรามีความสามารถเพิ่มขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มไปต่อได้

ในอนาคต

4 : เปลี่ยน Active ให้เป็น Passive & Massive Income 

หนทางที่จะก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงินลำพังเพียงแค่รายได้จากเงินเดือนที่เป็น Active Income เพียงอย่ าง

เ ดี ย ว อ า จ ไม่เพียงพอ เราจึงต้องหาวิธีเปลี่ยน Active Income ของเรา ให้กลายเป็น Passive & Massive

Income โดยสร้างเครื่องทุ่นแรงผลิตเงินให้ทำงานแทนเราได้ตลอดชีวิต สร้างเงินให้เราได้ในระยะย าว ช่วยให้

ชีวิตมีทางเลือกมากขึ้นได้โดยไม่ต้องผูกติดกับการลงแรงทำงานเพียงอย่ างเดียวเริ่มจากต้องเรียนรู้ว่าเงินออม

ข อ งเรามีทางเลือก อะไรบ้าง ที่จะนำไปขย ายผล ให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้และให้ผลตอบ

แทนที่ต้องการ ซึ่งการลงทุนก็มี ด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น การฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ย การทำประกันชีวิต

แบบออมทรัพย์ ซึ่งมีปันผล และ ผลตอบแทน เมื่อครบกำหนด การส่งเบี้ยประกัน การซื้อพันธบัตร ซื้อกองทุน

LTF/RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเล่นหุ้น การซื้อทองคำ การซื้ออสังหาริมทรัพย์การทำธุรกิจเครือข่าย

ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจช่องทางจัดจำหน่าย คอร์สออนไลน์ การปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ การสร้างลิขสิทธิ์

หรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

อิสรภาพทางการเงิน ต้องเริ่มจากการวางแผนจัดการและบริหารเงินอย่ างถูกวิธี เพื่อนำไปสู่เป้าหมายได้ดัง

มุ่งหวังตั้งใจ…เ พ ร า ะเป้าหมายผลักดันให้เราทุกคนก้าวเดินไปข้างหน้า และงานที่ดีไม่ได้ให้แค่เงินเดือน

แต่นั่นยังหมายถึงชีวิตที่ดีขึ้นได้ทั้งตัวเราเองและคนที่เรารัก

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …