Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 6 เทคนิคดีๆ ช่วยปลดหนี้ และสร้างตัวได้เร็ว

6 เทคนิคดีๆ ช่วยปลดหนี้ และสร้างตัวได้เร็ว

0 second read
1
1,895

1. ลงมือทำตามแผนที่วางไว้

หากเราวางแผนเอาไว้แล้วเราไม่ทำตาม สิ่งที่เราตั้งใจวางแผน

เอาไว้ก็จะไม่เกิดผล ดังนั้น อย่ าให้แผนการอยู่แต่บนแผ่นกระดาษ

เพราะเมื่อเราอุตส่าห์วางแผนแล้ว จงดึงแผนการออกมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ เพียงเท่านี้การปลดหนี้ทางการเงินของเราก็ง่ายขึ้นแล้ว

แถมยังจะสามารถปลดหนี้ ได้รวดเร็วกว่าการไม่วางแผนอีกด้วย

2. สำรวจตัวเอง

สิ่งสำคัญก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรลงไป ก็คือการวางแผน

ให้ดีเสี ยก่อน ดังนั้น สิ่งที่เราควรทำก็คือการสำรวจตัวเองว่าเรา

มีหนี้สินอะไรกับใคร เท่าไหร่บ้าง แล้วนำมารวบรวมกันเพื่อให้

เราเห็นภาพรวมได้ว่าหนี้สินทั้งหมดรวมต้นรวมด อกเบี้ยแล้วจะ

เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ แต่ถ้าเห็นตัวเลขแล้ว ก็อย่ าเพิ่งท้อไป

ตัวเลขอาจจะดูเยอะจริง แต่เราสามารถจัดการบริหารหนี้ได้นะ

อีกอย่ างที่ควรสำรวจ คือเราเป็นหนี้เพราะอะไร หากเราทราบ

ต้นตอว่าเราเพิ่งใช้บัตรเครดิตเป็นครั้งแรกแล้วยังคำนวณเงิน

ต้น ด อกเบี้ยผิดวิธีก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้กันไป

3. ใช้บัตรเครดิตอย่ างมีวินัย

อีกวิธีที่เราสามารถช่วยลดหนี้ของเราได้ก็คือ ใช้บัตรเครดิตกับ

การซื้อของทั่วไปอย่ างมีวินัย กล่าวก็คือ ยับยั้งชั่งใจก่อนจะใช้

เราควรกำหนดงบต่อเดือนแล้วจ่ายให้ครบตามที่รูดไป อย่ าลืม

ทำบัญชีรายจ่ายบัตรเครดิตไว้ด้วยนะ

4. สร้างวินัยในการออมเงินเพื่ออนาคตที่ไม่มีหนี้

หลายท่านอาจจะคิดว่าคนกำลังปลดหนี้ แล้วจะให้ออมเงินได้

อย่ างไร จริง ๆ แล้วทำได้ไม่ย ากเลย ก็คือ จ่ายให้ตัวเองก่อน

จ่ายที่อื่น อาจจะกำหนด 10% หรือ 5% อย่ างเช่น ถ้าเงินเดือนเข้า

15,000 ก็เก็บเงิน 1,500 เข้าบัญชีเงินออมไปก่อนเลย ส่วนที่เหลือ

ก็มาบริหารกันให้ใช้ได้พอดีทุก ๆ เดือนนั่นเอง

5. วางแผนการปลดหนี้

ให้จัดลำดับจากเจ้าหนี้ที่มีด อกเบี้ยสูงที่สุดไปยังเจ้าหนี้ที่มี

ด อกเบี้ยต่ำที่สุด เมื่อได้แล้วให้จัดเวลาเข้าไปติดต่อ พูดคุย

กับเจ้าหนี้ที่ด อกเบี้ยสูงที่สุดก่อน เพื่อขอต่อรองเรื่องระยะเวลา

ในการชำระเงิน ส่วนมากแล้วเรามักจะคิดว่าเราไม่สามารถขอ

ผ่ อนผันหนี้จากสถาบันการเงิน หรือธนาคารได้ แต่จริง ๆ แล้ว

หากเราติดต่อกับทางสถาบันการเงินเพื่อแจ้งรายละเอียดสถาน

การณ์ของเรา โดยคุณต้องการชำระหนี้สินทั้งหมดแต่ว่าคุณไม่

สามารถชำระเงินตามที่สถาบันกำหนดไว้ได้ และต้องการความ

ช่วยเหลือ สถาบันการเงินยังไงก็ต้องการให้เราใช้หนี้ให้หมด

ยังไงก็ดีกว่าการมีหนี้เสี ย ดังนั้นเราสามารถขอผ่อนผันต่อรอง

จำนวนชำระรายเดือนและยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปนั่นเอง

6. ปลดหนี้ต้องมีตัวช่วย

ในเมื่อเราจะต้องปลดหนี้ การเพิ่มช่องทางรายรับและลดประมาณ

รายจ่ายลงจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ยิ่งถ้าเราหาเงินมาปลดหนี้

ได้เยอะ ก็สามารถกำจัดหนี้สินได้เร็วขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการหาราย

ได้เสริมโดยการทำงานพิเศษหรือการทำงานล่วงเวลาเมื่อจำเป็น

นอกจากนั้นแล้วเรายังจะต้องรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายวิธีการจำกัด

หรือลดค่าใช้จ่ายก็มีวิธีการง่าย ๆ คือ จดรายรับรายจ่ายของเราทั้ง

หมดนั่นเอง พอเราเห็นตัวเลขแล้วเราก็จะทราบว่าเราใช้อะไรที่เป็น

สิ่งฟุ่มเฟือยและมีอะไรบ้างที่เราสามารถลด ละ เลิกได้นั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

เราก็เริ่มแก่แล้ว จงเป็นผู้หญิงที่สง่า และมีความสุขเถิด

ป้าท่านนึงบอกกับเราว่า “อายุขนาดประมาณห นู อยู่ในวัยแข็ … …